Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Zvláštne užívanie mestskej komunikácie (rozkopávka)

Zvláštne užívanie mestskej komunikácie (rozkopávka)

Mesto Púchov v zmysle ust. § 13 odst. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zastúpené primátorom mesta, ako príslušný cestný správny orgán (ďalej len správny orgán) podľa § 3 odst. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov vydáva rozhodnutia na základe žiadosti o povolenie, ktorá musí obsahovať náležité údaje a potrebné prílohy.

 

Doklady

  • tlačivo – žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia
  • situačná schéma rozkopávky, alebo projektová dokumentácia
  • vyjadrenie správcov inžinierskych sietí
  • potvrdenie o dokončovacích prácach 
  • návrh dočasného dopravného značenia schváleného ORPZ ODI Považská Bystrica v prípade riešenia úplnej / čiastočnej uzávierky

 

Poplatok

  • vo výške 80 €

 

Kontakt

Juraj Drocár
tel.: +421 42 465 08 18
e-mail: juraj.drocar@puchov.sk
kancelária: č. dverí 12, prízemie vľavo

 

Súvisiace predpisy

  • § 8 odst. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
  • § 11 vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
  • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

Formulár na stiahnutie

Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia

 

dnes je: 25.4.2018

meniny má: Marek

Jarmok Prihláška

Dnes má službu:

Schneider
Okružná 1,
02001 Púchov

ďalšie dni

Sobota 28.4. - 30.4.
Schneider
Okružná 1,
02001 Púchov
Sobota 28.4.
Dentur L
M.R. Štefánika 810,
020 01 Púchov
Sobota 28.4.
Pri fontáne
Moyzesova 1866/2,
020 01 Púchov
Nedeľa 29.4.
Na starom námestí
Pod Lachovcom 1727/55,
020 01 Púchov
042/4710 962
webygroup
ÚvodÚvodná stránka