Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zrušenie trvalého pobytu

Zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt môže občan zrušiť len v prípade trvalého opustenia Slovenskej republiky (a odovzdá občiansky preukaz na OR PZ). Inak sa doterajší pobyt zruší prihlásením sa na nový trvalý pobyt. Ak sa občan prihlási na trvalý pobyt v inom meste, zabezpečí príslušný MsÚ nahlásenie tejto skutočnosti do miesta predchádzajúceho pobytu.

 

Potrebné doklady a dokumenty

  • nie sú potrebné

 

Poplatky

  • bez poplatku

 

Kontakt

Andrea Hradňanská
referent evidencie obyvateľov a budov
tel.: +421 42 46 508 22
e-mail: andrea.hradnanska@puchov.sk

 

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk

 

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti. 

 

Formuláre

  • návrh na zrušenie trvalého pobytu

Formulár je k dispozícii na mestskom úrade, ohlasovňa pobytu.

 

Potrebné doklady a dokumenty

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
  • písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby návrh musia podať všetci vlastníci), ktorý navrhovatelia podpíšu priamo pred zamestnancom ohlasovne, inak ich podpisy musia byť úradne osvedčené, 
  • doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt, nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (aktuálny doklad o vlastníctve nehnuteľnosti vydaný správou katastra (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu), právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o rozvode manželstva a majetkovom vyporiadaní)
  • návrh na zrušenie trvalého pobytu nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti a tiež voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka

 

Poplatky

  • bez poplatku

 

Kontakt

Andrea Hradňanská
referent evidencie obyvateľov a budov
tel.: +421 42 46 508 22
e-mail: andrea.hradnanska@puchov.sk

 

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

Formulár na stiahnutie

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka