Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Púchov - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Úvodná stránka www.puchov.sk

Zreteľný výpadok príjmov sa rysuje už v budúcoročnom rozpočte mestaVytlačiť
 

8c4e7ddecfb739ef5c33c55621b27630-e1513956186316.jpg

Parlament len nedávno schválil novelu zákona o dani z príjmov. Vďaka nej si polepšia zamestnaci, živnostníci i firmy s obratom do 100 tisíc eur. Naopak, obce a mestá upozorňujú, že sociálny balíček schvaľovaný pár mesiacov pred parlametnými voľbami im zreteľne zredukuje príjmy. To, na čo sa chceme zamerať a poukázať v konkrétnych číslach, je dopad týchto opatrení na príjmovú časť rozpočtu mesta Púchov. Problematiku ozrejmuje vedúca ekonomického oddelenia Mestského úradu v Púchove Lucia Pružinská:

 

Na úvod otázka na základné zorientovanie sa – z akých zdrojov a v akom pomere je napĺňaný mestský rozpočet?  
Tohtoročný rozpočet mesta Púchov sa pohybuje na úrovni 19,8 milióna eur. Z toho približne 40 percent tvoria príjmy z takzvaných podielových daní, z ktorých výnos sa rozdeľuje medzi viacerých príjemcov takýchto daní. (Na Slovensku je podielovou daňou daň z príjmu fyzických osôb, ktorú štát prostredníctvom ministerstva financií rozdeľuje územnej samospráve, pozn. red.). Ďalších približne 25 percent príjmov do rozpočtu mesta plynie z miestnych daní a poplatkov. Ide o dane a poplatky, ktoré si vyrubujú sami mestá alebo obce – napríklad daň z nehnuteľnosti, za psa, za užívanie verejného priestranstva, poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zhruba 23 percent príjmov mestského rozpočtu ďalej tvoria účelovo viazané dotácie a takzvané transfery za prenesený výkon štátnej správy, najmä v oblasti školstva. Zvyšných približne 15 percent príjmov do mestskej kasy tvoria nedaňové príjmy a fondy.
 

Parlament nedávno schválil novelu zákona o dani z príjmov, na základe ktorej už budúci rok stúpne nezdaniteľná časť z 19,2-násobku životného minima na 21-násobok. Dotkne sa zamestnancov i živnostníkov. Akým spôsobom to ovplyvní príjmovú stránku rozpočtu mesta Púchov?
Podľa našich odhadov bude príjem z podielových daní z príjmu fyzických osôb nižší o približne 400 tisíc eur. Podotýkam, že dopady na živnostníkov nie je možné vyrátať a preto nie sú v našom odhade výpadku príjmov zahrnuté. 

Pre lepšiu ilustráciu, k akým investičným akciám mesta z minulosti sa dá prirovnať výpadok v príjmoch mesta, ktorý ste odhadli na sumu 400 tisíc eur?
Za tento objem financií mesto v minulosti zrealizovalo napríklad výmenu okien na budovách ZŠ s MŠ Slovanská spolu s rekonštrukciou Hurbanovej ulicie v Horných Kočkovciach a dokončením ulice Dvory.

Ďalší výpadok na príjmovej strane rozpočtu mesta sa rysuje v súvislosti s doplácaním na klientov v neverejných zariadeniach sociálnych služieb...
Áno, ale ešte to nie je metodicky upravené, takže nie je možné vyčísliť presný dopad. Pri našich prvých výpočtoch išlo o viac ako 100 tisíc eur, čo môžeme prirovnať k rekonštrukcii chodníka od železničnej stanice po Kolonku. V každom prípade to bude mať negatívny dopad na príjmovú časť rozpočtu mesta.

Ste vedúca ekonomického oddelenia Mestského úradu v Púchove, budú vaše zistenia v súvislosti s citeľnými výpadkami v budúcoročnom rozpočte smerovať k odporúčaniu zvýšiť dane a poplatky tak, ako to už boli nútení spraviť napríklad v neďalekej Bytči? 
Mesto bude určite musieť prijať opatrenia, ktoré budú viesť k zvýšeniu príjmovej časti rozpočtu a zároveň bude musieť opatrne narábať s výdavkami. 
 

Tatiana Moravcová


 
 

Všetky

Voľby do NR SR 2020

volby-nrsr-2020.jpgKontakt - organizačná a technická príprava volieb a ich vykonanie

Ing. Zuzana BRINDZOVÁ, PhD.
tel.: +421 42 465 08 33
mobil: 0917 988 943
e-mail: zuzana.brindzova@puchov.sk

Edita KATRÍKOVÁ
tel.: +421 42 465 08 14
mobil: 0907 288 323
e-mail: edita.katrikova@puchov.sk

adresa na doručovanie žiadostí: volby@puchov.sk


Informácie pre voliča

Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

(Informácia pre voliča), alebo

-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

(Hlasovací preukaz).

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

Viac info tu: https://www.minv.sk/?volby-nrsr


 

Všetky

 • caj-pre-seniorov-okt_2019-01.jpg

  Októbrový "Čaj pre seniorov"

  Stretnutie seniorov mesta pri dobrej hudbe a občerstvení pod záštitou primátorky mesta. O náladu sa postará HS Progres.
  23.10.2019, 15:00
 • noc-v-kine-01.jpg

  Kino Púchov

  Pozývame vás na podujatie Noc v kine Púchov. Premietame: Snežný chlapec, Posledná aristokratka, Zombieland: Rana istoty. Viac info na plagáte.
  26.10.2019, 17:30 - 22:00
 • nedela v kine s rozp-01.jpg

  Nedeľa s rozprávkou v kine! : LABKOVÁ PATROLA

  Pozývame vás na nedeľnú rozprávku do kina - Labková patrola. Viac info na plagáte.
  27.10.2019, 15:30
 • Seniori_kino-DCS-okt2019-WEB.jpg

  DCS: Kino len pre seniorov: Loli Paradička

  Denné centrum seniorov pozýva na októbrové premietanie iba pre seniorov za zľavnené vstupné. Premietame film: Loli Paradička. Viac info na plagáte.
  30.10.2019, 10.00 hod.
 • amerikan-na-web.jpg

  Amerikán

  Pozývame vás na celovečerný program folklórneho súboru Považan pod názvom Amerikán. Viac info na plagáte alebo na www.kultura.puchov.sk. Tešíme sa na vás.
  9.11.2019, 18:00
 • martin_2019.jpg

  Martin na bielom koni

  Srdečne vás všetkých, malých aj veľkých, pozývame na podujatie Martin na bielom koni. Príďte sa občerstviť a potešiť ratolesti. Viac info na plagáte.
  11.11.2019, 16:00
 • Kraska-a-netvor-web.jpg

  Kráska a netvor

  Pozývame vás na ynikajúce divadelné - rozprávkové - predstavenie v podaní Spišského divadla aj v Púchove ! Vstupenky už v predaji. Viac info na plagáte alebo na www.kultura.puchov.sk.
  24.11.2019, 16:00
 • Charleyho teta WEB A4.jpg

  Charleyho teta

  Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias pre Vás aj v Púchove v podaní členov Spišského divadla. Vstupenky už v predaji. Viac info na plagáte alebo na www.kultura.puchov.sk.
  25.11.2019, 19:00

Všetky

 • voley_foto_univerzal.jpg

  Volejbalový zápas

  20.10( nedeľa): kadeti: MŠK Púchov - VKP-SPU 10:00 hod.
  20.10.2019, 10:00
ÚvodÚvodná stránka