Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zariadenia sociálnych služieb

Zariadenia sociálnych služieb v meste Púchov

Zariadenie sociálnej služby Adresa Forma pobytu Cieľová skupina Kapacita Kontakt
Centrum sociálnych služieb Chmelinec Hoštínska 1620,
Púchov
celoročná parkinson, demencia 140 +421 42 464 10 62
Centrum sociálnych služieb Kolonka J. Smreka 486,
Púchov
celoročná demencia, organický psychosyndróm ťažkého stupňa 50 +421 42 467 73 30
Domov sociálnych služieb Púchov - Nosice Nosice 57,
Púchov
celoročná mentálne a telesne postihnuté deti a mládež 40 +421 42 464 12 64
Detský domov Púchov Štefánikova 832,
Púchov
celoročná deti od narodenia 26 +421 42 463 12 44

 

Centrum sociálnych služieb Chmelinec

Centrum sociálnych služieb Chmelinec sa nachádza na Hoštínskej ulici. Kapacita zariadenia je 140 obyvateľov.

Rozsah poskytovaných služieb:

  • domov sociálnych služieb - poskytuje sa sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V , alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.
  • špecializované zariadenie - je určené pre plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba a demencia rôzneho typu etiológie.

 

Centrum sociálnych služieb Kolonka

Centrum sociálnych služieb Kolonka je zariadením, v ktorom sa poskytuje sociálna služba v Domove sociálnych služieb a Špecializovanom zariadení v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. Obytná časť zariadenia má celkovú kapacitu 50 klientov. Starostlivosť vykonáva tím odborných zamestnancov - zdravotnícki pracovníci, sociálny pracovník, opatrovatelia, sanitári a ďalší servisní zamestnanci zariadenia. Zariadenie spolupracuje aj s externými odborníkmi ako sú praktický lekár, psychiater, diabetológ, neurológ, geriater a pod.

Vďaka profesionálnemu, citlivému a ľudskému prístupu zamestnancov zariadenia sa vytvárajú optimálne a dôstojné podmienky pre život klientov v zariadení a ich spokojnosť s poskytovaním služieb.

 

Domov sociálnych služieb Púchov - Nosice

Domov sociálnych služieb Púchov - Nosice je zariadenie s celoročným a týždenným pobytom, pre mentálne a telesne postihnuté deti od 3 rokov a pre dospelých občanov s duševnými poruchami, s kombináciou telesného postihnutia s duševnými poruchami a poruchami správania.

 

Detský domov Púchov

Detský domov Púchov je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovných opatrení. Patrí medzi najstaršie formy náhradnej rodinnej starostlivosti. Dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie. Sídli v centre mesta na Štefánikovej ulici č. 832.

Starostlivosť je poskytovaná v 1 špecializovanej skupine pre deti s mentálnym, telesným, zmyslovým postihnutím, kombináciou týchto postihnutí a pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím a v 1 samostatnej diagnostickej skupine.


 
ÚvodÚvodná stránka