Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisy detí do 1. ročníka základných škôl

Zápisy detí do 1. ročníka základných škôl

Zápis detí do 1. ročníkov základných škôl sa uskutoční prvé dve po sebe nasledujúce stredy v mesiaci apríl, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

 

Potrebné doklady

 • na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a preukaz totožnosti zákonného zástupcu

 

V prípade, že dieťa dosiahne šiesty rok veku a nedosahuje školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy rozhodnúť o odložení povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

 

Postup pri odklade povinnej školskej dochádzky

 • zákonný zástupca predloží riaditeľovi školy žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky
 • priloží odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
 • odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

 

Poplatky

 • bez poplatkov

 

Kontakty

 • ZŠ Gorazdova 1174/2, Púchov, Mgr. Viera Flimmelová, tel.: 042/4631339
 • ZŠ Mládežnícka 1434/16, Púchov, Mgr. Andrea Kurtinová, tel.: 042/4632458
 • ZŠ Komenského, Komenského 50, Púchov, PaedDr. Miroslava Lapšová, tel.: 042/4632802
 • ZŠ s MŠ Slovanská 23 Púchov, Mgr. Michaela Váňová, tel.: 042/4677749

 

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • VZN č. 4/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov v platnom znení

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka