Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

vzhlad

PRIDANÉ PREDSTAVENIE KUBO - Pocta Jozefovi Kronerovi

Typ akcie:
Divadlo
Dátum:
25.5.2019
Do:
25.5.2019
Čas:
16:00 a 19:00
Miesto:
Divadlo Púchov
Popis:
PRIDANĚ PREDSTAVENIE - Exceletný československý muzikál KUBO

POCTA JOZEFOVI KRONEROVI

44 000 divákov už vzhliadlo muzikál! Teraz prichádza toto živé, energické a zábavné predstavenie v novej, modernej a divácky príťažlivej podobe pod režisérskou taktovkou Ivana Blahúta, s piesňami Simi Martausovej, hudbou Petra Uličného a folklórnej "fashion" show Adrieny Adamíkovej.

Muzikál KUBO je oslavou slovenského folklóru a vzdanie holdu velikánovi slovenskej filmovej a divadelnej scény - Jozefovi Kronerovi.

Dĺžka podujatia: 115 minút

Vstupné: 26 € (kreslá), 25 € (balkóny a prístavky)
V deň predstavenia: 30 €

Info a predpredaj vstupeniek od 24.1.2019 v pokladni alebo na kultura.puchov.sk
Filter
Dátum (RRRR-MM-DD)
Dátum (RRRR-MM-DD)

sitop

  • Divadlo

    VYPREDANÉ! - RND: Čo sa sníva trpaslíkom

    17.3.2019 nestanovený 15:00, 18:00
    Divadlo Púchov Dosť smutná komédia či správa o výskyte trpaslíkov... v podaní Radošinského naivného divadla. Vstupné: 16 €/kreslá 13 €/balkóny a prístavky ... rnd_plagat_trpaslici_a4_2019_03_17_puchov_bez_spadavky-page-001.jpg

 

6.6. - 31.8.2019   18:00 h

vystava vlhova -a4-WE.jpg

vestibul Divadla Púchov

13 DIMENZIA Petronely Vlhovej

Púchovská kultúra, s. r. o.

Srdčene vás pozývame na vernisáž výstavy "13 DIMENZIA" Petronely Vlhovej, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 6. 6. 2019 o 18:00 h vo vestibule Divadla Púchov.

Téma: Umelecké, úžitkové sklo, dizajn, objekt, maľba, šperky..
Info aj na plagáte.

Výstava potrvá do 31. 8. 2019.


 

1.7. - 31.7.2019   18:30, 19:30

01_jul_LETO_PU19-komplet.jpg

pešia zóna

Púchovské kultúrne leto 2019 - program JÚL

Púchovská kultúra, s. r. o.

Prinášame vám program Púchovského kultúrneho leta 2019.

Viac info o akciách v júli nájdete na plagáte.


 

1.7. - 31.8.2019   rôzne

Leto s kinom v Puchove_sutaz 2019.jpg

Kino Púchov

LETO s KINO v Púchove

Púchovská kultúra, s. r. o.

Letná kino súťaž!

Ak rád chodíš do kina, táto súťaž je práve pre Teba!

Stačí, ak počas júla a augusta nazbieraš v našom kine Púchov 3 vstupenky z rôznych filmov, odovzdáš ich do 9.9.2019 v obálke spolu s tvojimi kontaktnými údajmi u informátora a si v žrebovaní o super letné ceny!!!

Viac info na plagáte alebo na www.kino.puchov.sk


 

8.7. - 18.8.2019   8:00 - 15:00

taborove-leto-2019-WEB.jpg

Divadlo Púchov

Púchovské TÁBOROVÉ LETO 2019

Púchovská kultúra

Divadlo Púchov Vám ponúka aj tento rok obľúbené DENNÉ TÁBORY s našimi talentovanými a odbornými lektormi (Lucia Panáčková, Tamara Pribišová, Petra Pobežalová, Jarmila Hrubá, Žaneta Littová, Mária Dorčíková a ďalší).

Vyberte si z pestrej ponuky: TVORIVÝ, ROZPRÁVKOVÝ, FOLKLÓRNY, DIVADELNÝ, REMESELNÝ, MUZIKÁL.

Každý deň od 8.00 do 15.00 h.

Viac info na plagáte aj na www.kultura.puchov.sk


 

Rozšírenie kapacity Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1.mája v PúchoveVytlačiť
 

irop1.jpg miisterstvo pôdohospodárstva SR EU európsky fond regionálneho rozvoja

Tento projekt je podporený  Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Názov projektu:                        Rozšírenie kapacity Materskej školy „Lienka“
                                                 na Ulici 1. mája v Púchove

Kód výzvy:                               IROP-PO2-SC221-2016-10

Kód ITMS2014+:                      302021H274

Operačný program:                  IROP

Spolufinancovanie:                  Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                             2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
                                                službám

Investičné priorita:                   2.2. – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifický cieľ:                        2.2.1. Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Opis projektu:                          Navrhovaný projekt rieši rozšírenie kapacít jestvujúcej Materskej školy na Ulici 1. mája, s. č. 1348/28 v Púchove  o 20 detí formou prístavby k existujúcej budove materskej školy. Prístavba objektu bude mať bezbariérový vstup a zároveň bude prepojená s jestvujúcim objektom škôlky. Prístavbou bude vytvorená jedna trieda, pozostávajúca z dennej miestnosti, oddelenej spacej časti a jedálenskej časti. Samostatnú miestnosť má hygienické zariadenie – WC a umyváreň pre deti. V rámci dispozície  prístavby sú vyčlenené priestory pre šatňu detí, sklad hračiek, šatňu pre personál, kanceláriu, izolačku a prípravovňu  jedla. Výdaj jedla je prepojený cez chodbu  s jestvujúcou kuchyňou, ktorá kapacitne pokryje potreby zvýšeného počtu detí. Medzi kanceláriou a izolačkou bude vytvorené átrium pre zabezpečenie dostatočného preslnenia priestorov miestností izolačky, skladu hračiek a kancelárie. Prístavba objektu bude jednopodlažná s plochou strechou. V rámci prístavby sa zrealizujú aj stavebné úpravy jestvujúceho objektu materskej školy v súvislosti s jej prepojením s prístavbou. Zároveň sa zrealizuje revitalizácia areálu škôlky s doplnením o nové herné prvky, sadové úpravy a opraví sa oplotenie. Súčasťou projektu je aj interiérové vybavenie novo-navrhovaných priestorov. V rámci navrhovaného zámeru sa zrealizuje zateplenie obvodového plášťa a strechy jestvujúceho objektu materskej školy.  Cieľom projektu je zvýšiť kapacity v materských školách, čo výrazne prispeje k skvalitneniu poskytovania verejných služieb v oblasti predškolskej dochádzky. Projekt umožní zlepšiť podmienky na zosúladenie rodinného a pracovného života mladých rodičov a ich príjmovú situáciu. Zvýšenie zaškolenosti a kvality  predprimárneho vzdelávania prispeje k lepšiemu zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Súčasne projekt prispeje k zlepšeniu podmienok pre vzdelávací a výchovný proces v Materskej škole na Ulici 1.mája v Púchove.

Celkové náklady projektu:        395 543,21 €

Celkové oprávnené výdavky:    259 000,00 €

NFP:                                        246 050,00 €

Spolufinancovanie mesta:         5%

Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet: 95%

Odkazy na internetové stránky:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036,

www.partnerskadohoda.gov.sk,

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/feder/index_sk.htm


 

Počet videní: 117686


 

OZNAMY

Pozvánka na zasadnutie Výboru mestskej časti č. 2, ktoré sa uskutoční dňa 26.7.2019 o 8,30 hod v zasadačke MsÚ Púchov

Zverejnené 16.7.2019Počet videní: 404


 

Vtákov budú pred náletmi do okien odrádzať siluety dravcov

Nalepky_dravcov (1).jpeg

Veľké presklené okenné tabule na krytej plavárni, v ktorých sa odrážala obloha ako v zrkadle, sú pre drobnejšie vtáctvo pascou. Aby sa v budúcnosti zabránilo zraneniu alebo úhynu vtákov, ktoré v letku ...viac...

Zverejnené 18.7.2019Počet videní: 87


 

Oznámenie o chemickom postreku gaštanovej aleje

Oznam MsÚ Púchov:
Oznamujeme občanom, že dňa 24. 7. 2019 o 5:30 hod. bude spoločnosť Agronova Servis, s. r. o. Levice realizovať chemický postrek pagaštanov konských na Nábreží slobody proti hubo ...viac...

Zverejnené 22.7.2019Počet videní: 4


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Peter Návoj ARMY PUB

Zverejnené 10.6.2019Počet videní: 446


 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania verejnou vyhláškou (29 december, 2015)

Zverejnené 26.1.2016Počet videní: 6301


 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia - LIDL SR

Zverejnené 30.12.2016Počet videní: 5587


 

Oznámenie o začatí územného konania zmeny územného rozhodnutia verejnou vyhláškou

Zverejnené 8.12.2017Počet videní: 5337


 

Oznámenie stavebného povolenia stavebného objektu “ D13 – dopravné riešenie “ verejnou vyhláškou

Zverejnené 18.12.2018Počet videní: 2700


 

Upovedomenie o podanom odvolaní, doplnenie konania - Obec Dolné Kočkovce

Zverejnené 28.6.2019Počet videní: 407


 

Výzva na predkladanie: Interiérové vybavenie učebne ZŠ - nábytok

Zverejnené 26.3.2019Počet videní: 1380


 

Výberové konanie na pozíciu vedúci oddelenia organizačného a vnútornej správy

v y h l a s u j e
výberové konanie na pozíciu
vedúci oddelenia organizačného a vnútornej správy
Mestského úradu Púchov
Kvalifikačné predpoklady:
· Vysokoškolské vzdela ...viac...

Zverejnené 17.5.2019Počet videní: 1072


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019

Zverejnené 7.6.2019Počet videní: 163


 

Faktúra 02-2019 - Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 11.3.2019Počet videní: 389


 

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste – II. etapa

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste – II. etapa.
„ Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky  pre prevenciu kriminality“
 
Výška dotácie:   ...viac...

Zverejnené 3.7.2019Počet videní: 147


 

Oznámenie o uložení písomnosti - Roman Markuš

Zverejnené 22.7.2019 Vyprší o 14 dní.Počet videní: 5


 

OZNAM PRE POLITICKÉ STRANY

Mesto Púchov oznamuje politickým subjektom, ktoré kandidujú vo voľbách orgánov samosprávnych krajov v roku 2017, že ekvivalentné plochy na umiestňovanie volebných plagátov (VZN č. 3/2017) sú zriadené ...viac...

Zverejnené 27.9.2017Počet videní: 5705


 

Rozšírenie kapacity Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1.mája v Púchove

irop1.jpg

Tento projekt je podporený  Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Názov projektu:                        Ro ...viac...

Zverejnené 24.1.2019Počet videní: 117686


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 09.08.2019 - Ihrište

Zverejnené 11.7.2019Počet videní: 652


 

Čistia kanále a prehlbujú trativody

cistenie_kanalov (1).jpg

Keď neprší, je ideálny čas na čistenie a prehlbovanie kanálov, ktoré pri prívalových dažďoch nestíhajú. „Najkritickejšie vsakovacie kanály pri garážach pri Makyte a na Ulici Gorazdova sme prehĺbili o ...viac...

Zverejnené 18.7.2019Počet videní: 57


 

Výdajné miesto parkovacích kariet bude dnes otvorené len do 12.00 hod.

Parkovacie karty si môžu záujemci zakúpiť v Púchovskom informačnom centre, ktoré sídli v budove divadla na Hoeningovom námestí. Dnes bude výnimočne otvorené len do 12.00 hodiny.

Tel. 0908 ...viac...

Zverejnené 18.7.2019Počet videní: 71


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Ivan Šiška

Zverejnené 10.6.2019Počet videní: 412


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou (25 november, 2015)

Zverejnené 26.1.2016Počet videní: 6043


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - ŽSR

Zverejnené 16.12.2016Počet videní: 5501


 

Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou - ŽSR Modernizácia trate Púchov - Žilina

Zverejnené 4.10.2017Počet videní: 5937


 

Oznámenie stavebného povolenia stavby “ Bytový dom RUBICON C“

Zverejnené 18.12.2018Počet videní: 2729


 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia stavby Rozšírenie výroby na 20 mil. ks OP, Rozšírenie výroby na 3,3 mil. ks NP - II. PRÍPRAVOVŇA ZMESÍ: VRCHNÁ STAVBA“ v zmysle § 140c ods. 9 stavebného zákona

Zverejnené 18.6.2019Počet videní: 480


 

Výzva na predkladanie ponúk: Multifunkčné ihrisko, Púchov, Horné Kočkovce

Zverejnené 26.7.2018Počet videní: 2931


 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Dolné Kočkovce

Zverejnené 3.4.2019Počet videní: 1823


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019

Zverejnené 9.11.2018Počet videní: 566


 

Faktúra 02-2019 Výkon údržby - Púchov servis, s.r.o.

Zverejnené 11.3.2019Počet videní: 402


 

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO, PÚCHOV – HORNÉ KOČKOVCE

„Multifunkčné ihrisko, Púchov – Horné Kočkovce“
Dotácia Úradu vlády Slovenskej republiky – Podpora rozvoja športu 2018
Schválená výška dotácie:                                        38. ...viac...

Zverejnené 7.5.2019Počet videní: 404


 

Oznámenie o uložení písomnosti - 22.07.2019

Zverejnené 22.7.2019 Vyprší o 17 dní.Počet videní: 5


 

Základná škola Ulica Gorazdova Púchov – obstaranie vybavenia odborných učební

irop.png

Tento projekt je podporený  Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Názov projektu:          Základná škola U ...viac...

Zverejnené 6.12.2018
Aktualizované: 24.1.2019Počet videní: 1922


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 06.08.2019 - ul. 1. Mája č. 1647

Zverejnené 10.7.2019Počet videní: 731


 

Folkloristi z Váhu majú v lete napilno

Folklorny_Puchov.JPG

Mesto Púchov i Slovensko reprezentovali v Bielorusku, vo Východnej, teraz sú vo Francúzsku, čakajú ich ešte Končiny na Mojtíne, Jánošíkove dni v Terchovej a v závere leta festivaly na Morave. Toto sú ...viac...

Zverejnené 17.7.2019Počet videní: 241


 

Oznámenie o dovolenke RTG oddelenia v Púchove 22.07.-09.08.2019

Zariadenie SVLZ - Rádiológia , s.r.o. Púchov oznamuje, že pracovisko RTG v Púchove nebude z dôvodu dovolenky pracovať v termíne 22.07.-09.08.2019. Zastupovať v tomto čase bude RDG oddelenie NsP Považs ...viac...

Zverejnené 10.7.2019Počet videní: 163


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Kriemhilda Kukučková

Zverejnené 10.6.2019Počet videní: 413


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou (25 november, 2015)

Zverejnené 26.1.2016Počet videní: 4875


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - ŽSR

Zverejnené 1.12.2016Počet videní: 5417


 

Územný plán Nimnica - ROZHODNUTIE

Zverejnené 22.9.2017Počet videní: 6054


 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia stavebného objektu “ SO 40 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy “ – I. etapa v zmysle § 140c ods. 9 stavebného zákona

Zverejnené 12.12.2018Počet videní: 2785


 

Oznámenie rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - Obec Dolné Kočkovce - Chránička pre optický kábel

Zverejnené 3.6.2019Počet videní: 588


 

Výzva na predkladanie ponúk: Výmena krovu, krytiny a úprava podkrovia Kultúrneho domu v Ihrišti - nadstavba, stavebné úpravy

Zverejnené 16.8.2016Počet videní: 6089


 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy, Poštová 809/1, Púchov

Zverejnené 1.4.2019Počet videní: 1897


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018

Zverejnené 4.6.2018Počet videní: 835


 

Faktúra - zálohy 2019 - elektrická energia - pre objekty SOV

Zverejnené 12.2.2019Počet videní: 454


 

„DETI SA HRAJÚ, MY CVIČÍME A SPOLU JE NÁM FAJN“ - Nadácia SPP

Popis projektu: Dodávka a osadenie fitprvkov na cvičenie vo vnútrobloku Komenského a Štefánikovej ulice.
viac...

Zverejnené 4.12.2018Počet videní: 643


 

Oznámenie o uložení písomnosti - PP 19.07.2019

Zverejnené 19.7.2019 Vyprší o 25 dní.Počet videní: 87


 

Podpora kompostovania v meste Púchov

operacny.jpg

Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia  
Názov projektu:                 ...viac...

Zverejnené 7.8.2018Počet videní: 3230


 

Oznam: Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania sa uskutoční tento piatok 12.07.2019 o 12:00 hodine

Podľa ustanovenia § 3, ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preskúšanie systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje ...viac...

Zverejnené 8.7.2019Počet videní: 825


 

Poškodené parkovacie automaty vymenili za nové

IMG_0835.jpeg


Počas dnešného dňa oddelenie dopravy a služieb MsÚ Púchov zabezpečuje výmenu štyroch poškodených parkovacích automatov za nové, z ktorých dva sa nachádzajú na hlavnom parkovisku na križovatke ...viac...

Zverejnené 17.7.2019Počet videní: 149


 

P O Z V Á N K A na zasadnutie výboru mestskej časti č. 4

Zverejnené 20.6.2019Počet videní: 369


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Michal Sirvoň

Zverejnené 10.6.2019Počet videní: 435


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou (24 november, 2015)

Zverejnené 26.1.2016Počet videní: 4975


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - LIDL SR

Zverejnené 30.11.2016Počet videní: 5417


 

Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania - ŽSR Bratislava

Zverejnené 22.9.2017Počet videní: 6107


 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia stavby “ Bytové domy – 108 b. j., Púchov “ - I. etapa – bytové domy A a B “ v zmysle § 140c ods. 9 stavebného zákona

Zverejnené 12.12.2018Počet videní: 2844


 

Oznámenie územného rozhodnutie stavby “10862 – Púchov – Streženická cesta – Zahustenie DTS“

Zverejnené 31.5.2019Počet videní: 593


 

Výzva na predkladanie ponúk: Rekonštrukcia cvičebného priestoru telocvične ZŠ Komenského

Zverejnené 8.7.2016Počet videní: 6467


 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov

Zverejnené 1.4.2019Počet videní: 1838


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018

Zverejnené 21.11.2017Počet videní: 1333


 

Faktúra 01-2019 Výkon údržby - Púchov servis, s.r.o.

Zverejnené 12.2.2019Počet videní: 426


 

Požiarna zbrojnica Dobrovoľného hasičského zboru v Púchove

Zverejnené 19.11.2018Počet videní: 604


 

Oznámenie o uložení písomnosti 19.07.2019

Zverejnené 19.7.2019 Vyprší o 15 dní.Počet videní: 92


 

U P O V E D O M E N I E o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 odst. 3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších noviel

Zverejnené 1.7.2019Počet videní: 1376


 

Dobrý a efektívny nápad častokrát nestojí veľa peňazí

IMG_8681.jpg

Jedným zo zistení interného enviroauditu, ktorý pre mesto Púchov začiatkom tohto roka zdarma spracovala audítorka a poslankyňa mestského zastupiteľstva Ľubica Kuchařová, bolo zistenie, že v kontajnero ...viac...

Zverejnené 16.7.2019Počet videní: 194


 

Európske zisťovanie o zdraví (EHIS)

Zverejnené 18.6.2019Počet videní: 352


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Peter Jankejech

Zverejnené 10.6.2019Počet videní: 407


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou (24 november, 2015)

Zverejnené 26.1.2016Počet videní: 5142


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - LIDL SR

Zverejnené 30.11.2016Počet videní: 5395


 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia stavby

Zverejnené 14.9.2017Počet videní: 6141


 

Oznámenie o začatí územného konania - verejnou vyhláškou líniovej stavby “ Optická trasa Energotel, a.s. Púchov “

Zverejnené 29.11.2018Počet videní: 2935


 

Oznámenie stavebného povolenia stavby 10314 - Dolné Kočkovce – Radlinského - predĺženie NN siete

Zverejnené 23.5.2019Počet videní: 679


 

Výzva na predkladanie ponúk: Rekonštrukcia cvičebného priestoru telocvične ZŠ Gorazdova

Zverejnené 8.7.2016Počet videní: 6605


 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Mládežnícka 1434/16, Púchov

Zverejnené 1.4.2019Počet videní: 1847


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 17.01.2017 - 14.02.2017

Zverejnené 17.5.2017Počet videní: 2080


 

Faktúra 01-2019 - Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 12.2.2019Počet videní: 430


 

Rozšírenie monitorovacieho kamerové systému v meste

Zverejnené 16.1.2018Počet videní: 1145


 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Ľuboš Šmejko 19.07.2019

Zverejnené 19.7.2019 Vyprší o 12 dní.Počet videní: 93


 

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície Samostatný odborný referent pre výkon stavebného dozoru

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície
Samostatný odborný referent pre výkon stavebného dozoru
na Oddelení výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu< ...viac...

Zverejnené 1.7.2019
Aktualizované: 2.7.2019Počet videní: 1744


 

K. Heneková: Boj o detskú pohovotosť nevzdáme, aj keď ministerstvo zaujalo vyslovene alibistický postoj

detska_pohotovost_titulka_web.jpg


Od júla 2019 detskú pohotovosť alebo úradnícky povedané ambulanciu pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast v púchovskom Zdraví domáci Púchovčania, ale ani ostatní občania celého okresu ne ...viac...

Zverejnené 16.7.2019Počet videní: 335


 

Výluka na trati Púchov - Považská Bystrica od 11. do 21. júna 2019

V dňoch 11.– 21. júna 2019 budú správcom železničnej dopravnej cesty (ŽSR) vykonávané výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku: Púchov – Považs ...viac...

Zverejnené 10.6.2019Počet videní: 721


 

ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Podivný Barón

Zverejnené 10.6.2019Počet videní: 396


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou

Zverejnené 26.1.2016Počet videní: 5430


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - ŽSR

Zverejnené 22.11.2016Počet videní: 5394


 

Územný plán obce Nimnica - oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené 9.8.2017Počet videní: 6804


 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia stavebného objektu “ SO 44.35.27.1 Púchov - Považská Bystrica, preložka VN vedenia Eurotrans “

Zverejnené 27.11.2018Počet videní: 2995


 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia stavebného objektu “SO 44.35.26. Púchov - Považská Bystrica, preložka rozvodov VVN „SSE Žilina“

Zverejnené 15.5.2019Počet videní: 770


 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Chmelinec 1411/6, Púchov

Zverejnené 1.4.2019Počet videní: 1826


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 02.05.2016 - 10.06.2016

Zverejnené 16.5.2017Počet videní: 1953


 

Faktúra 12-2018 - Dodávka a montáž vodomerov TÚV - Bytový dom Dvory ll

Zverejnené 18.1.2019Počet videní: 472


 

Izotermické vozidlo

Zverejnené 13.12.2017Počet videní: 1295


 

Oznam o uložení zásielky 18.07.2019

Zverejnené 18.7.2019 Vyprší o 13 dní.Počet videní: 119


 

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície Odborný referent stavebného poriadku

Oznámenie o obsadení pracovnej pozície
 
Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície
Odborný referent stavebného poriadku
na Oddelení výstavby, investícií, ...viac...

Zverejnené 1.7.2019Počet videní: 1735


 

Pripravte sa na zvyčajnú krátku odstávku teplej úžitkovej vody

MSBP_tepo_zariadenia.jpg


MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK informoval o zvyčajnom prerušení dodávky teplej úžitkovej vody, ktorá je kvôli opravám tepelných zariadení naplánovaná počas troch dní v auguste:
V zmysle ustanove ...viac...

Zverejnené 14.7.2019
Aktualizované: 15.7.2019Počet videní: 289


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny: 27. 6., Obrancov mieru

Zverejnené 6.6.2019Počet videní: 377


 

Zverejnenie podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - WEB - STAR spol. s.r.o.

Zverejnené 12.4.2019Počet videní: 818


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou (24 november, 2015)

Zverejnené 26.1.2016Počet videní: 4950


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - ŽSR

Zverejnené 22.11.2016Počet videní: 5414


 

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania

Zverejnené 7.8.2017Počet videní: 6904


 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia stavebného objektu “ SO 44.35.27. Púchov - Považská Bystrica, preložka rozvodov VN „ SSE Žilina “

Zverejnené 27.11.2018Počet videní: 2969


 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia stavebného objektu “SO 44.35.22. Púchov - Považská Bystrica, preložka ihriska, kataster Nosice, prípojka NN“

Zverejnené 15.5.2019Počet videní: 754


 

Výberové konanie na pracovné miesto: Príslušník Mestskej polície Púchov

Zverejnené 22.3.2019
Aktualizované: 2.4.2019Počet videní: 1965


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 01.03.2016 - 15.04.2016

Zverejnené 16.5.2017Počet videní: 1961


 

Faktúra 12-2018 - Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 9.1.2019Počet videní: 485


 

Zdravie na tanieri

Zverejnené 13.12.2017Počet videní: 1298


 

Oznámenie o uložení zásielky - 18.7.2019 Baláž Richard, Pažitný Miroslav

Zverejnené 18.7.2019
Aktualizované: 22.7.2019 Vyprší o 10 dní.Počet videní: 125


 

Upovedomenie o podanom odvolaní, doplnenie konania - Obec Dolné Kočkovce

Zverejnené 28.6.2019Počet videní: 1564


 

Púchov podpíše s Bobrujskom obnovenú družobnú zmluvu v septembri

Bobrujsk_4.jpg

Bieloruské mesto Bobrujsk je jedným z partnerských miest Púchova. Počas štyroch dní (27. – 30. 6. 2019) na základe pozvania primátora mesta Alexandra Viktoroviča Studneva absolvovalo priateľskú návšte ...viac...

Zverejnené 3.7.2019Počet videní: 275


 

Uzávierka železničného priecestia smerom na Cérov

V termínoch 17. 6. – 19. 6.2019 a 01. 07 – 04. 07. 2019 bude uzavreté železničné priecestie v Nosiciach smerom na Cérov. Uzávierka bude z dôvodu opravy priecestia.
viac...

Zverejnené 5.6.2019Počet videní: 443


 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody č. 1401 - 69,53 m2

Zverejnené 12.4.2019Počet videní: 827


 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho konania verejnou vyhláškou - (23 november, 2015)

Zverejnené 26.1.2016Počet videní: 4307


 

Oznámenie stavebného konania verejnou vyhláškou - Mesto Púchov

Zverejnené 16.11.2016Počet videní: 5626


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - ŽSR

Zverejnené 10.7.2017
Aktualizované: 13.7.2017Počet videní: 7090


 

Zverejnenie stavebného rozhodnutia stavby - Prístavba výrobnej haly CMTT JUH – II. Etapa

Zverejnené 23.11.2018Počet videní: 3078


 

Oboznámenie s podkladmi pre rozhodnutie - 10314 - DOLNÉ KOČKOVCE - RADLINSKÉHO - PREDĹŽENIE NN SIETE

Zverejnené 24.4.2019Počet videní: 994


 

Výberové konanie na funkciu konateľa Púchovskej kultúry, s. r. o.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania výberového konania na funkciu konateľa Púchovskej kultúry, s.r.o. 
Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
· Vysokoškolské vzdelanie  II. ...viac...

Zverejnené 19.3.2019Počet videní: 2069


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 14.12.2015 - 15.02.2016

Zverejnené 16.5.2017Počet videní: 1942


 

Faktúra 12-2018 Výkon údržby - Púchov servis, s.r.o.

Zverejnené 9.1.2019Počet videní: 472


 

Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla

Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla

Poskytovateľ dotácie:
Fond na podporu umenia Výška dotácie: 3.100,- €
Celkové náklady projektu: 3.291,36 €
Spoluúčasť mesta: 191,36 €
Realizácia aktivít: r. 2016
Po ...viac...

Zverejnené 16.3.2017Počet videní: 2457


 

Oznámenie o uložení zásielky 17.07.2019

Zverejnené 17.7.2019 Vyprší o 9 dní.Počet videní: 145


 

VZN Mesta Púchov č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov

Zverejnené 28.6.2019Počet videní: 1548


 

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste – II. etapa

kamery_II_etapa_2.jpg

Mesto Púchov koncom roka 2017 opätovne zareagovalo na výzvu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na rok 2018 a predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: „Rozšírenie mon ...viac...

Zverejnené 3.7.2019Počet videní: 431


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Centrum voľného času Včielka Púchov

Zverejnené 31.5.2019Počet videní: 520


 

Zverejnenie podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - K&L CAPITAL, s.r.o.

Zverejnené 11.4.2019Počet videní: 820


 

Konanie o odvolaní účastníkov konania proti rozhodnutiu s. úradu - verejná vyhláška (6 november, 2015)

Zverejnené 26.1.2016Počet videní: 4782


 

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou - SSE Distribúcia

Zverejnené 15.11.2016Počet videní: 5398


 

Oznámenie rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby verejnou vyhláškou - PVS

Zverejnené 6.7.2017Počet videní: 7132


 

Územné rozhodnutie Obce Beluša - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, časť 5: úsek Ladce - Púchov

Zverejnené 21.11.2018Počet videní: 3071


 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., - 10862 – Púchov – Streženická cesta – Zahustenie DTS

Zverejnené 5.4.2019Počet videní: 1136


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie referenta kultúry, ZPOZ a správy Župného domu na oddelení školstva a sociálnych vecí

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
na obsadenie funkcie referenta kultúry, ZPOZ a správy Župného domu
na oddelení školstva a sociálnych vecí.
 
Kvalifikačné predpoklady a ...viac...

Zverejnené 15.2.2019Počet videní: 2575


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 01.10.2015 - 27.11.2015

Zverejnené 11.5.2017Počet videní: 1933


 

Faktúra za údržbu - Byty + nebytové priestory – Púchov servis, s.r.o. - 11/2018

Zverejnené 12.12.2018Počet videní: 497


 

Telocvičňa (rekonštrukcie cvičebných priestorov a vybavenie telocviční základných škôl)

Telocvičňa ZŠ Gorazdova

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Výška dotácie pre ZŠ Gorazdova:             36.938,08 €
Celkové  náklady:                          ...viac...

Zverejnené 16.3.2017Počet videní: 2437


 

Oznámenie o uložení zasielky 17.07.2019

Zverejnené 17.7.2019 Vyprší o 12 dní.Počet videní: 139


 

VZN Mesta Púchov č. 9/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Zverejnené 28.6.2019Počet videní: 1534


 

Otváracie hodiny mestskej knižnice počas leta

Kniznica_oznam.jpg


MESTSKÁ KNIŽNICA Vladimíra Roya v Púchove bude počas letných prázdnin otvorená nasledovne: PONDELOK - PIATOK: 7:30 - 15:30 hod.
V sobotu a nedeľku je knižnica zatvorená.
viac...

Zverejnené 1.7.2019Počet videní: 154


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 28. 5. 2019, ul. Športovcov 890

Zverejnené 27.5.2019Počet videní: 445


 

Zverejnenie podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Stredoslovenská distribučná, a.s.

Zverejnené 11.4.2019Počet videní: 844


 

Oznámenie o začatí stavebného konania o predĺžení stavebného povolenia VV (5 november, 2015)

Zverejnené 26.1.2016Počet videní: 4805


 

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - ŽSR

Zverejnené 14.11.2016Počet videní: 5360


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - SSE Distribúcia

Zverejnené 6.7.2017Počet videní: 7164


 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Jozef Zelieska

Zverejnené 21.11.2018Počet videní: 3094


 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - “ CHRÁNIČKA PRE OPTICKÝ KÁBEL “ - Obec Dolné Kočkovce

Zverejnené 4.4.2019Počet videní: 1140


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie finančný účtovník

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie

Finančný účtovník

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou e ...viac...

Zverejnené 1.2.2019Počet videní: 2811


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 01.07.2015 - 16.09.2015

Zverejnené 11.5.2017Počet videní: 1961


 

Faktúra 11-2018 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 11.12.2018Počet videní: 488


 

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Výška dotácie: 16.000,- €
Predpokladané rozpočtové náklady projektu: 26.367,- €
Realizácia aktivít: r. 2016
...viac...

Zverejnené 16.3.2017Počet videní: 2284


 

Oznam o uložení zásielky 15.07.2019

Zverejnené 15.7.2019 Vyprší o 7 dní.Počet videní: 196


 

VZN Mesta Púchov č. 8/2019 o určení školského obvodu základných škôl

Zverejnené 28.6.2019Počet videní: 1230


 

Oznam o úprave pracovného času MsÚ Púchov

Puchov_urad_leto.jpg

Na základe rozhodnutia primátorky mesta bude z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v zmysle ustanovenia § 37 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochra ...viac...

Zverejnené 1.7.2019Počet videní: 260


 

Pozvánka na zasadnutie Výboru mestskej časti č.7 (Horné Kočkovce, Vŕšok, Kolonka). dňa 4. júna 2019

Zverejnené 27.5.2019Počet videní: 431


 

Zverejnenie podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Vladimír Hrnko, Štefan Janíček

Zverejnené 11.4.2019Počet videní: 826


 

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Púchov časť Potôčky – rozšírenie NNK Samoty - verejnou vyhláškou (28 september, 2015)

Zverejnené 26.1.2016Počet videní: 4854


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - ŽSR

Zverejnené 14.11.2016Počet videní: 4919


 

Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania verejnou vyhláškou - ŽSR

Zverejnené 27.6.2017Počet videní: 7183


 

Oznámenie o začatí územného konania - INS_FTTH_PU_Púchov_FTTH_6_ Štefánikova_Gorazdova

Zverejnené 12.11.2018Počet videní: 3171


 

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania verejnou vyhláškou - Stredoslovenská Distribučná, a.s.

Zverejnené 1.4.2019Počet videní: 1190


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie sociálneho pracovníka na úseku sociálnych vecí a sociálnych služieb

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie sociálneho pracovníka na úseku sociálnych vecí a sociálnych služieb.
 
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
vyso ...viac...

Zverejnené 3.12.2018Počet videní: 3355


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 20.04.2015 - 17.06.2015

Zverejnené 11.5.2017Počet videní: 1964


 

Faktúra za údržbu – Byty – Púchov servis, s.r.o. - 10/2018

Zverejnené 13.11.2018Počet videní: 541


 

Stavebné úpravy ZŠ Komenského pre účel zriadenia materskej školy

Stavebné úpravy ZŠ Komenského pre účel zriadenia materskej školy

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Výška dotácie: 80.000,- €
Celkové náklady projektu: 200.940,79 €
Realizácia aktivít: r. 2 ...viac...

Zverejnené 16.3.2017Počet videní: 2316


 

Oznam o uložení zásielky - Ferdinand Šlesár

Zverejnené 12.7.2019 Vyprší o 4 dni.Počet videní: 241


 

VZN Mesta Púchov č. 6/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Púchov

Zverejnené 28.6.2019Počet videní: 1040


 

Škola skončila, hurá, prádzniny!

IMG_0267.jpg

Dnes sa školáci lúčili s ďalším školským rokom, niektorí po prvýkrát, niektorí naposledy tak, ako sme to boli zdokumentovať na ZŠ Mládežnícka, počtom žiakov (632) najväčšej mestskej základnej škole. < ...viac...

Zverejnené 28.6.2019Počet videní: 235


 

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania - OÚ Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky - Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zverejnené 24.5.2019Počet videní: 492


 

Zverejnenie podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Zverejnené 11.4.2019Počet videní: 839


 

Oznámenie stavebného povolenia stavby “Púchov – Zahustenie trafostanice Dlhé diely“ - verejnou vyhláškou (28 september, 2015)

Zverejnené 26.1.2016Počet videní: 4663


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - ŽSR

Zverejnené 14.11.2016Počet videní: 4971


 

Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou - ŽSR

Zverejnené 20.6.2017Počet videní: 7350


 

Oznámenie o začatí územného konania - “ INS_FTTH_PU_Púchov_Polygon _FTTH_4_Horné Kočkovce “

Zverejnené 12.11.2018Počet videní: 3192


 

Oznámenie dodatočného povolenia stavby Záhradná chatka “ spojené s kolaudačným rozhodnutím verejnou vyhláškou - p. Vrškový

Zverejnené 19.3.2019Počet videní: 1313


 

Obec Lysá pod Makytou - Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky - Základnej školy s materskou školou, Lysá pod Makytou 44

Zverejnené 23.11.2018Počet videní: 3534


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 16.02.2015 - 17.04.2015

Zverejnené 11.5.2017Počet videní: 1937


 

Faktúra 10-2018 - Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 13.11.2018Počet videní: 529


 

Rekonštrukcia stavebných konštrukcií - Dom smútku Horné Kočkovce

Rekonštrukcia stavebných konštrukcií - Dom smútku Horné Kočkovce

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo financií SR, na základe uznesenia Vlády SR
Skutočné výdavky projektu: 22.767,15 €
Stručný popis výsledkov projektu:
Rekonštrukcia domu sm ...viac...

Zverejnené 25.5.2016Počet videní: 2623


 

Oznam o uložení zásielky - 12.07. 2019

Zverejnené 12.7.2019 Vyprší o 21 dní.Počet videní: 249


 

VZN Mesta Púchov č. 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na štúdium v základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a centra voľného času, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedálni, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov

Zverejnené 27.6.2019Počet videní: 1064


 

Rekonštrukcia cesty pri divadle si vyžiada úplnú uzávierku časti Štefánikovej ulice

Stefanikova.jpg

Mesto Púchov upozorňuje občanov a motoristickú verejnosť, že od júla začnú práce na rekonštrukcii cestného retardéra pri divadle, ktoré si vyžiadajú úplnú uzávierku časti komunikácie na Štefánikovej u ...viac...

Zverejnené 27.6.2019Počet videní: 484


 

Oznámenie - Zasadnutie Valného zhromaždenia členov Urbárskeho pozemkového spoločenstva Púchov - 8.6.2019 o 14,00 hod

Zverejnené 22.5.2019Počet videní: 523


 

Zverejnenie podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Tinsef, s.r.o.

Zverejnené 11.4.2019Počet videní: 859


 

Oznámenie stavebného povolenia stavby verejnou vyhláškou (4 august, 2015)

Zverejnené 26.1.2016Počet videní: 4619


 

Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

Zverejnené 14.11.2016Počet videní: 5444


 

Oznámenie územného rozhodnutia verejnou vyhláškou - SSE Distribúcia

Zverejnené 1.6.2017Počet videní: 7796


 

Oznámenie - územné rozhodnutie stavby Viacúčelová hospodárska stavba – novostavba“ - p. Kalma

Zverejnené 12.11.2018Počet videní: 3178


 

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby 10314 - DOLNÉ KOČKOVCE - RADLINSKÉHO - PREDĹŽENIE NN SIETE

Zverejnené 13.2.2019Počet videní: 1627


 

Obec Dolné Kočkovce - Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky - Základnej školy, Školská 125, Dolné Kočkovce

Zverejnené 19.11.2018Počet videní: 3365


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 07.01.2015 - 30.01.2015

Zverejnené 11.5.2017Počet videní: 1925


 

Faktúra za dodanie a montáž nerezových vložiek v Nimnici č.127

Zverejnené 6.11.2018Počet videní: 519


 

Rekonštrukcia rozhlasu v meste Púchov – I. etapa

Rekonštrukcia rozhlasu v meste Púchov – I. etapa

Poskytovateľ NFP:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Program rozvoja vidieka – integrovaná stratégia rozvoja územia
Projekt MAS Naše ...viac...

Zverejnené 25.5.2016Počet videní: 2673


 

Oznam o uložení zásielky -09.07. 2019

Zverejnené 9.7.2019 Vyprší o 4 dni.Počet videní: 327


 

Oznam o úprave pracovného času Mestského úradu Púchov

Na základe rozhodnutia primátorky mesta bude z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v zmysle ustanovenia § 37 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochra ...viac...

Zverejnené 26.6.2019Počet videní: 1050


 

Zastupiteľstvo schválilo zmenu hospodárskeho lesa na Lachovci za lesopark, vymenovalo nového konateľa mestskej spoločnosti Púchov servis a schválilo VZN o poplatku za komunálny odpad

MsZ.jpg


Piate tohtoročné rokovanie púchovského mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa uskutočnilo 26. júna 2019, otvárala a viedla primátorka Katarína Heneková za účasti šestnástich z devätnásť posl ...viac...

Zverejnené 27.6.2019Počet videní: 453


 

Oznam o podujatí Deň rodiny, ktorý sa uskutoční 21. 5. (prednáška) a 26. 5. (pešia zóna) v Púchove

Zverejnené 16.5.2019
Aktualizované: 17.5.2019Počet videní: 662


 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1401 - 9,00 m2

Zverejnené 15.3.2019Počet videní: 1064


 

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustení od ústneho rokovania verejnou vyhláškou (3 august, 2015)

Zverejnené 26.1.2016Počet videní: 4809


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - Reinoo Apartments

Zverejnené 9.11.2016Počet videní: 5412


 

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č.1 ÚPN O Púchov

Zverejnené 19.5.2017
Aktualizované: 23.5.2017Počet videní: 8057


 

Oznámenie územného rozhodnutia stavby Rodinný dom – novostavba, žumpa a studňa“ - p. Cipko

Zverejnené 12.11.2018Počet videní: 3189


 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a spojené s kolaudačným konaním VEREJNOU VYHLÁŠKOU - p. Vrškový

Zverejnené 25.1.2019Počet videní: 1843


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky - Materskej školy, Nosice 221, Púchov

Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. ...viac...

Zverejnené 11.5.2018Počet videní: 5232


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 16.09.2014 - 28.11.2014

Zverejnené 11.5.2017Počet videní: 1900


 

Faktúra za údržbu – Byty – Púchov servis, s.r.o.

Zverejnené 25.10.2018Počet videní: 503


 

Modernizácia detského ihriska v Marczibányiho záhrade Púchov

Modernizácia detského ihriska v Marczibányiho záhrade Púchov

Poskytovateľ NFP:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Program rozvoja vidieka – integrovaná stratégia rozvoja územia
Projekt MAS Naše ...viac...

Zverejnené 25.5.2016Počet videní: 2654


 

Oznam o uložení zásielky - Rudolf Španko

Zverejnené 8.7.2019 Vyprší dnes.Počet videní: 338


 

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - TSK so sídlom v Trenčíne

Zverejnené 25.6.2019Počet videní: 748


 

Oznam o úprave pracovného času Mestského úradu Púchov

Puchov_urad_leto.jpg


Na základe rozhodnutia primátorky mesta bude z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v zmysle ustanovenia § 37 zákona č. 355/2007 Z. z. ...viac...

Zverejnené 26.6.2019Počet videní: 536


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Zverejnené 3.5.2019Počet videní: 737


 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1401 - 20,60 m2

Zverejnené 15.3.2019Počet videní: 1066


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - Reinoo Apartments

Zverejnené 9.11.2016Počet videní: 5458


 

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia - ŽSR

Zverejnené 18.5.2017Počet videní: 8060


 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOU - Rozšírenie plynovodu Nosice – parc. č. 203/2

Zverejnené 31.10.2018Počet videní: 3492


 

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby verejnej siete pre elektronické komunikácie “INS_FTTH_PU_Púchov_FTTH_6_Štefánikova_Gorazdova

Zverejnené 22.1.2019Počet videní: 1879


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky - Centra voľného času Včielka

Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. ...viac...

Zverejnené 11.5.2018Počet videní: 5093


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 11.08.2014 - 21.08.2014

Zverejnené 11.5.2017Počet videní: 1835


 

Faktúra 09-2018 Výkon údržby

Zverejnené 8.10.2018Počet videní: 560


 

Modernizácia verejného priestranstva na cintoríne Púchov

Modernizácia verejného priestranstva na cintoríne Púchov

Poskytovateľ NFP:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Program rozvoja vidieka – integrovaná stratégia rozvoja územia
Projekt MAS Naše ...viac...

Zverejnené 25.5.2016Počet videní: 2707


 

Oznam o uložení zásielky - Pavol Haluška

Zverejnené 8.7.2019 Vyprší dnes.Počet videní: 338


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo Púchov dňa 26.06.2019

Zverejnené 20.6.2019Počet videní: 1081


 

Jubilanti oslávili narodeniny spoločne

IMG_9960.jpg

V závere júna sa primátorka Púchova  a mestskí poslanci stretli s jubilujúcimi občanmi mesta Púchov na podujatí, ktoré sa uskutočnilo v hlavnej sále Divadla Púchov.
Pozvanie dostalo spolu 372 o ...viac...

Zverejnené 25.6.2019Počet videní: 356


 

Oznámenie o začatí konania o schválení zmeny Plánu prác pre environmentálnu záťaž PU (007) / Púchov - DEPO - SK/EZ/PU/730

Zverejnené 30.4.2019Počet videní: 830


 

Ponukové konanie na nebytový priestor - KVC na Hoenningovom námestí - 251,25 m2

Zverejnené 15.3.2019Počet videní: 1109


 

Oznámenie povolenia na osobitné užívanie vôd verejnou vyhláškou - Reinoo Apartments

Zverejnené 7.11.2016Počet videní: 5709


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - Rímskokatolícka cirkev

Zverejnené 5.5.2017Počet videní: 8050


 

Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou - Okresný úrad Púchov - Reinoo Púchov, a.s.

Zverejnené 29.10.2018Počet videní: 3532


 

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby verejnej siete pre elektronické komunikácie - INS_FTTH_PU_Púchov_Polygon_FTTH_4_Horné Kočkovce

Zverejnené 22.1.2019Počet videní: 1888


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Požiarna 1291/26, Púchov

Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. ...viac...

Zverejnené 11.5.2018Počet videní: 5077


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 15.04.2014 - 10.06.2014

Zverejnené 10.5.2017Počet videní: 1783


 

Faktúra 09-2018 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 8.10.2018Počet videní: 576


 

Verejné priestranstvo pred cintorínom Nosice

Verejné priestranstvo pred cintorínom Nosice

Poskytovateľ NFP:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Program rozvoja vidieka – integrovaná stratégia rozvoja územia
Projekt MAS Naše ...viac...

Zverejnené 25.5.2016Počet videní: 2462


 

Oznam o uložení zásielky -08.07. 2019

Zverejnené 8.7.2019 Vyprší o 3 dni.Počet videní: 351


 

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu - oznámenie o výruboch - Obec Dolné Kočkovce

Zverejnené 17.6.2019Počet videní: 1260


 

Primátorka ocenila najúspešnejších žiakov púchovských škôl

IMG_9493.jpg


Už tradičné slávnostné oceňovanie žiakov púchovských základných škôl, umeleckej školy a centra voľného času, ktorí v tomto končiacom sa školskom roku úspešne reprezentovali svoje školy a mesto ...viac...

Zverejnené 21.6.2019Počet videní: 478


 

Mestský úrad Púchov: Dnes so skrátenou pracovnou dobou

Mestský úrad Púchov oznamuje,
že dňa 18.04.2019 bude pracovná doba upravená od 7:00 hod do 13:00 hod.
Za porozumenie ďakujeme.

JUDr. Iveta Brindzová
prednostka
viac...

Zverejnené 18.4.2019Počet videní: 16408


 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1401 - 150,09 m2

Zverejnené 15.3.2019Počet videní: 1035


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - ŽSR

Zverejnené 27.10.2016Počet videní: 5211


 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - SSE Distribúcia

Zverejnené 24.4.2017Počet videní: 8081


 

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58 ods. 3 stavebného zákona - PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY CMTT JUH – II. ETAPA

Zverejnené 26.10.2018Počet videní: 3614


 

Oznámenie rozhodnutia o povolení zmeny územného rozhodnutia o umiestnení stavby - ENERGOTEL

Zverejnené 21.1.2019Počet videní: 1898


 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu grafik - marketingový pracovník spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o.

Púchovská kultúra, s.r.o., so sídlom Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov, IČO: 50648616
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu grafik - marketingový pracovník.
Hlavná náplň práce: ...viac...

Zverejnené 9.3.2018Počet videní: 5831


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 14.03.2014 - 14.04.2014

Zverejnené 10.5.2017Počet videní: 1772


 

Faktúra 08-2018 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 2.10.2018Počet videní: 569


 

Rozšírenie chodníkov na cintoríne Horné Kočkovce

Rozšírenie chodníkov na cintoríne Horné Kočkovce

Poskytovateľ NFP:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Program rozvoja vidieka – integrovaná stratégia rozvoja územia
Projekt MAS Naše ...viac...

Zverejnené 25.5.2016Počet videní: 2708


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 12.07.2019 - ul. 1. Mája, Gorazdova a Mojmírova

Zverejnené 12.6.2019Počet videní: 1421


 

Opytovatelia štatistického úradu sa musia v domácnostiach ohlásiť pred návštevou listom

statisticke_zistovanie.jpg


Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚSR) ohlásil od 1. júla ďalší prieskum v domácnostiach v rámci Európskeho zisťovania o zdraví, ktoré sa bude týkať aj tých púchovských. Keďže sa v nedáv ...viac...

Zverejnené 21.6.2019Počet videní: 261


 

Oznámenie o zasadnutí Výboru mestskej časti Vieska-Bezdedov

Výbor mestskej časti Vieska-Bezdedov ozmanuje, že dňa 14. 4. 2019 sa o 14.00 hod. v dome obecného výboru uskutoční verejné zasadnutie výboru mestskej časti Vieska-Bezdedov.
PROGRAM: 
1. Ve ...viac...

Zverejnené 9.4.2019Počet videní: 1134


 

Zverejnenie zámeru podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Trenčiansky samosprávny kraj

Zverejnené 26.2.2019Počet videní: 1212


 

Rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - Slovak Telekom

Zverejnené 24.10.2016Počet videní: 5613


 

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - PVS

Zverejnené 20.4.2017Počet videní: 8037


 

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby - IBV SEDLIŠTE, DOLNÉ KOČKOVCE - INŽINIERSKE SIETE

Zverejnené 24.10.2018Počet videní: 3660


 

Oznámenie rozhodnutia stavebného povolenia stavby - Bytový dom Púchov parc. č. 1328 - vstavba do podkrovia“

Zverejnené 9.1.2019Počet videní: 2085


 

Výberové konanie na funkciu konateľa obchodnej spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

V súlade s Programovým vyhlásením MsZ v Púchove pre volebné obdobie 2014 - 2018
v y h l a s u j e
výberové konanie na funkciu konateľa obchodnej spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. ...viac...

Zverejnené 5.2.2018Počet videní: 6282


 

Správa o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 03.01.2014 - 20.02.2014

Zverejnené 10.5.2017Počet videní: 1848


 

Faktúra 09-2018 servisné práce KVC - Libor Ruber

Zverejnené 12.9.2018Počet videní: 665


 

Verejné priestranstvo pred Kultúrnym domom Vieska-Bezdedov

Verejné priestranstvo pred Kultúrnym domom Vieska-Bezdedov

Poskytovateľ NFP:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Program rozvoja vidieka – integrovaná stratégia rozvoja územia
Projekt MAS Naše ...viac...

Zverejnené 25.5.2016Počet videní: 2531


 

Návrh čerpania fondu bežných výdavkov mesta Púchov - jún 2019

Zverejnené 10.6.2019Počet videní: 1575


 

Oznam: Mestský úrad bude v piatok 21. 6. uzatvorený od 8.00 do 10.30

MsU_Puchov (5).JPG


Mestský úrad Púchov, oznamuje, že dňa 21. 06. 2019 (piatok) bude Mestský úrad, z dôvodu povinného preškolenia všetkých zamestnancov MsÚ (školenie prvej pomoci a BOZP) zatvorený od 08:00 do 10: ...viac...

Zverejnené 21.6.2019Počet videní: 301


 

Oznam o výluke v dňoch 25. februára – 12. júna 2019 - Železničná spoločnosť Slovensko

Železničná spoločnosť Slovensko oznamuje, že v dňoch 25. februára – 12. júna 2019 (pondelok - streda) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za ná ...viac...

Zverejnené 22.2.2019Počet videní: 1676


 

Zverejnenie zámeru prenajať svoj nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - Emília Podymáková

Zverejnené 11.2.2019Počet videní: 1276


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - ŽSR

Zverejnené 13.10.2016Počet videní: 5114


 

Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania verejnou vyhláškou - ŽSR

Zverejnené 12.4.2017Počet videní: 8100


 

Rozhodnutie stavebného povolenia - Prístavba výrobnej haly CMTT JUH – II. Etapa

rozsah: SO 01 Prístavba haly CMTT Juh – 2. etapa -  spodná stavba – pilóty a hlavice; SO 02 Komunikácie a vonkajšie plochy – búracie práce “ v zmysle § 140c ods. 9 stavebného zákona.
viac...

Zverejnené 17.10.2018Počet videní: 3751


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Nosice 221, Púchov.

Zverejnené 8.1.2018Počet videní: 6572


 

Faktúra 07-2018 Výkon údržby

Zverejnené 16.8.2018Počet videní: 571


 

Verejné priestranstvo pred Požiarnou zbrojnicou Nosice

Verejné priestranstvo pred Požiarnou zbrojnicou Nosice

Poskytovateľ NFP:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Program rozvoja vidieka – integrovaná stratégia rozvoja územia
Projekt MAS Naše ...viac...

Zverejnené 25.5.2016Počet videní: 2282


 

Návrh úpravy rozpočtu mesta Púchov - jún 2019

Zverejnené 10.6.2019Počet videní: 1560


 

Do práce na bicykli sa zapojili aj zamestnanci Mestského úradu Púchov

do-prace-na-bicykli_.jpg


Do celonárodnej akcie Do práce na bicykli sa zapojili aj pracovníci Mestského úradu v Púchove a náčelník mestskej polície. I keď máj bol veľmi chladný a daždivý, do práce sa šliapalo na bicykl ...viac...

Zverejnené 20.6.2019Počet videní: 268


 

Usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky pri postupe registrácie chovu ošípaných na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej l ...viac...

Zverejnené 15.2.2019Počet videní: 1732


 

Zverejnenie zámeru prenajať svoj hnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - Podnik technických služieb mesta, s.r.o.

Zverejnené 11.2.2019Počet videní: 1244


 

Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou - PVS

Zverejnené 7.10.2016Počet videní: 5450


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - SSE Distribúcia

Zverejnené 30.3.2017Počet videní: 8296


 

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby “ 10314 - Dolné Kočkovce - Radlinského - predĺženie NN siete “

Zverejnené 16.10.2018Počet videní: 3749


 

Špeciálny pedagóg na plný pracovný úväzok - Základná škola Mládežnícka 1434/16, 02001 Púchov

Základná škola Mládežnícka 1434/16, 02001 Púchov  prijme do pracovného pomeru od januára 2018  na plný úväzok školského špeciálneho pedagóga.
Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, b ...viac...

Zverejnené 24.11.2017Počet videní: 7253


 

Faktúra 07-2018 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 16.8.2018Počet videní: 578


 

Rozvoj cestovného ruchu v Púchove a okolí

EU

Poskytovateľ NFP:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Regionálny operačný program
3.2. Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
Projekt spolufinancovaný Európs ...viac...

Zverejnené 24.5.2016
Aktualizované: 25.5.2016Počet videní: 2553


 

Návrh čerpania rezervného fondu mesta Púchov - jún 2019

Zverejnené 10.6.2019Počet videní: 1571


 

Na neliečenú boľačku slovenského zdravotníctva najnovšie doplatí aj Púchov: Od 1. júla prestáva v Zdraví fungovať „detská pohotovosť“

IMG_9245 (1).jpg


Slovenský zdravotnícky systém nie je zdravý, ani v optimálnej kondícii, inak by v ňom vzhľadom na počet študujúcich medikov akútne nechýbali lekári v praxi. Fakt, že mladí lekári húfne odchádzaj ...viac...

Zverejnené 18.6.2019Počet videní: 3453


 

7. ročníku akcie Kúpele v regióne

logo-kupele-teplice3.png

7. ročníku akcie "Kúpele v regióne" pre občanov nášho mesta Púchov, opäť získať výnimočné zľavy na kúpeľ vo všetkých termálnych bazénoch spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. s liečivou vodou, ...viac...

Zverejnené 11.1.2019Počet videní: 2468


 

Zverejnenie zámeru prenajať svoj nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - Podnik technických služieb mesta, s.r.o.

Zverejnené 11.2.2019Počet videní: 1226


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - ŽSR

Zverejnené 4.10.2016Počet videní: 5002


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Rímskokatolícka cirkev

Zverejnené 27.3.2017Počet videní: 8322


 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - D13 – DOPRAVNÉ RIEŠENIE

Zverejnené 9.10.2018Počet videní: 3865


 

Voľné pracovné miesto na pozícií: referent rozpočtu

Zverejnené 15.11.2017Počet videní: 7289


 

Faktúra 06-2018 Realizácia prác

Zverejnené 18.7.2018Počet videní: 649


 

Spoločne za bezpečnosť a ochranu krajiny bez hraníc

Program cezhraničnej spolupráce

Poskytovateľ NFP:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013
Prioritná os: 2 Rozvoj dostup ...viac...

Zverejnené 20.5.2016
Aktualizované: 25.5.2016Počet videní: 2297


 

Návrh - VZN č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov

Zverejnené 10.6.2019Počet videní: 1567


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

zvysene_nebezpečenstvo_poziarov.jpg


Oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 2 ...viac...

Zverejnené 14.6.2019Počet videní: 403


 

Bezdomovcom podáva mesto Púchov pomocnú ruku

Vzhľadom k tomu, že mesto Púchov nedisponuje žiadnym zariadením, resp. centrom pre pomoc občanom bez domova a prístrešia (a ani v okolitých zariadeniach v blízkych regiónoch nie je v súčasnosti možnos ...viac...

Zverejnené 17.12.2018Počet videní: 2411


 

Zverejnenie zámeru prenajať svoj nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - S.I.Partners s.r.o.

Zverejnené 11.2.2019Počet videní: 1245


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - ŽSR

Zverejnené 3.10.2016Počet videní: 5084


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - Mesto Púchov

Zverejnené 24.3.2017Počet videní: 8445


 

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom RUBICON C

Zverejnené 9.10.2018Počet videní: 3893


 

Voľné pracovné miesto na pozícií: referent poplatku za komunálny odpad

Zverejnené 13.11.2017Počet videní: 7349


 

Faktúra 06-2018 Výkon údržby

Zverejnené 11.7.2018Počet videní: 628


 

Návrh - VZN č. 9/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Zverejnené 10.6.2019Počet videní: 1537


 

Oznam - Púchovské informačné centrum

V dňoch  21.-31.12.2018 a 02. – 04.01.2019 bude Púchovské informačné centrum - predaj MAD čipových kariet, Inzercia PN a PúTV, ako aj celá prevádzka Divadla zatvorená, z dôvodu čerpania dovoleniek. ...viac...

Zverejnené 17.12.2018Počet videní: 2379


 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1400 - 77,92 m2

Zverejnené 10.1.2019
Aktualizované: 15.1.2019Počet videní: 1616


 

Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania verejnou vyhláškou

Zverejnené 27.9.2016Počet videní: 4964


 

Oznámenie územného rozhodnutia verejnou vyhláškou - Rímskokatolícka cirkev

Zverejnené 17.3.2017Počet videní: 8392


 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Jozef Kalma

Zverejnené 24.9.2018Počet videní: 4069


 

Voľné pracovné miesto na pozícií: odborný referent stavebného poriadku

Zverejnené 13.11.2017Počet videní: 7317


 

Faktúra 06-2018 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 11.7.2018Počet videní: 664


 

Návrh - VZN č. 8/2019 o určení školského obvodu základných škôl

Zverejnené 10.6.2019Počet videní: 1493


 

Noví riaditelia škôl si prevzali menovacie dekréty

riaditelia_dekrety_.jpg

Na základe výberových konaní vypísaných mestom Púchov na funkcie riaditeľov škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti si dnes prevzali z rúk primátorky mesta Kataríny Henekovej menovacie dekréty úspešní ...viac...

Zverejnené 12.6.2019Počet videní: 679


 

Otváracie hodiny cityPARK kariet počas vianočných sviatkov

V piatok, dňa 21.12.2018 bude predaj cityPARK (parkovacie karty) otvorený od 8:00 hod do 12:00 hod.

V dňoch 27., 28. a 31.12.2018 bude predaj cityPARK (parkovacie karty) zatvorený, z dôvodu ...viac...

Zverejnené 17.12.2018Počet videní: 2340


 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1401 - 20,10 m2

Zverejnené 10.1.2019
Aktualizované: 15.1.2019Počet videní: 1611


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - ENSTRA

Zverejnené 23.9.2016Počet videní: 4993


 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia - LIDL SR

Zverejnené 3.3.2017Počet videní: 8525


 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Boris Cipko

Zverejnené 24.9.2018Počet videní: 4074


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície Púchov

V súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, podľa ktorého náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo a v s ...viac...

Zverejnené 6.11.2017
Aktualizované: 7.11.2017Počet videní: 7549


 

Faktúra 05-2018 údržba SOV - Púchov servis s.r.o.

Zverejnené 18.6.2018Počet videní: 676


 

Návrh - VZN č. 5/2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na štúdium v základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a centra voľného času, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedálni, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov

Zverejnené 10.6.2019Počet videní: 1460


 

Vo štvrtok 13. júna bude mestský úrad zatvorený

Puchov_urad_leto.jpg

Oznam o úprave pracovného času

Na základe rozhodnutia primátorky mesta bude z organizačno-technických dôvodov vo štvrtok dňa 13. 6. 2019 Mestský úrad Púchov zatvorený.
V prípade nali ...viac...

Zverejnené 12.6.2019Počet videní: 401


 

Oznam - Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Zisťovanie sa uskutočňuje od 10. decembra 2018 do 31. decembra 2018.
viac...

Zverejnené 10.12.2018Počet videní: 2307


 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1400 - 11,40 m2

Zverejnené 10.1.2019
Aktualizované: 15.1.2019Počet videní: 1625


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - ŽSR

Zverejnené 20.9.2016Počet videní: 5066


 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - Rímskokatolícka cirkev

Zverejnené 13.2.2017Počet videní: 8725


 

Verejná vyhláška - začatie územného konania TSK

Zverejnené 21.9.2018Počet videní: 4113


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Púchov

ad 3) Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Púchov
predkladateľ: p. Machan
U Z N E S E N I E   č.  99/2017
Mestské zastupiteľstvo Púchov
A.        v y h l a s u j e ...viac...

Zverejnené 3.10.2017Počet videní: 8042


 

Faktúra 05-2018 údržba Púchov servis s.r.o.

Zverejnené 7.6.2018Počet videní: 721


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo Púchov dňa 11.06.2019

Zverejnené 7.6.2019Počet videní: 1379


 

Mestské zastupiteľstvo odvolalo a menovalo konateľa mestskej spoločnosti Púchovská kultúra

IMG_9106.jpg


Štvrté tohtoročné rokovanie Mestského zastupiteľstva Púchov sa uskutočnilo v utorok 11. júna 2019. Viedla ho primátorka Púchova  Katarína Heneková, ktorá ho otvárala za účasti pätnástich z cel ...viac...

Zverejnené 11.6.2019Počet videní: 663


 

Oznam - voľná pracovná pozícia - ZŠ Mládežnícka

Základná škola Mládežnícka 1434/16, 02001 Púchov prijme do pracovného pomeru s nástupom ihneď upratovačku.
Bližšie informácie budú podané u riaditeľky školy na t.č. +421 905 830 798.
viac...

Zverejnené 6.11.2018Počet videní: 2614


 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1401 - 150,09 m2

Zverejnené 12.12.2018Počet videní: 1768


 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou - Reinoo Apartments, s.r.o.

Zverejnené 13.9.2016Počet videní: 5641


 

Rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - TSK

Zverejnené 13.2.2017Počet videní: 8732


 

Oznámenie stavebného povolenia stavby - Bytový dom Púchov - vstavba do podkrovia - verejnou vyhláškou - p. Levčík, p. Levčíková

Zverejnené 20.9.2018Počet videní: 4170


 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Visolaje 150.

Obec Visolaje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o ...viac...

Zverejnené 29.9.2017
Aktualizované: 3.10.2017Počet videní: 7970


 

Faktúra 05-2018 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 7.6.2018Počet videní: 722


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 13.06.2019 - ul. T. Vansovej, Trenčianska

Zverejnené 6.6.2019Počet videní: 1139


 

Potravinovú pomoc vo forme 17-kilogramových balíkov si postupne prevezme 35 občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

IMG_9072.jpg


Pred mesiacom sme informovali o stretnutí medzi riaditeľom Územného spolku Slovenského červeného kríža Žilina Martinom Brňákom a primátorkou Púchova Katarínou Henekovou, ktoré sa uskutočnilo n ...viac...

Zverejnené 11.6.2019Počet videní: 377


 

Výzva pre bezpríspevkových darcov krvi - HTO v Považskej Bystrici - Príď darovať krv!

Zverejnené 22.10.2018Počet videní: 2548


 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1400 - 223,63 m2

Zverejnené 21.11.2018Počet videní: 1980


 

Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou - Reinoo Apartments, s.r.o.

Zverejnené 31.8.2016Počet videní: 5106


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - LIDL SR

Zverejnené 10.2.2017Počet videní: 8760


 

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby verejnej siete pre elektronické komunikácie “ INS_FTTH_PU_Púchov_Polygon _FTTH_1_Vieska – Bezdedov “ verejnou vyhláškou

Zverejnené 18.9.2018Počet videní: 4169


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Nosice 221, Púchov.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen ...viac...

Zverejnené 29.9.2017Počet videní: 7972


 

Faktúra za revízie elektrickej inštalácie v KVC - RELUK s.r.o.

Zverejnené 30.5.2018Počet videní: 782


 

Návrh - VZN č. 6/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Púchov

Zverejnené 5.6.2019Počet videní: 1029


 

Upozornenie na úplnú uzávierku úseku rýchlostnej cesty R 6 Beluša – Dolné Kočkovce

Mapka.jpg


Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Trenčíne upozorňuje motoristickú verejnosť, že v čase od 11. 6. 2019 (utorok) - 12.00 h do 22. 7. 2019 (pondelok) - 18.00 h bude úplná uzávierka na rýchlos ...viac...

Zverejnené 11.6.2019Počet videní: 527


 

Harmonogram otvorenia materských škôl v Púchove počas letných prázdnin

Zverejnené 10.4.2018Počet videní: 3324


 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1401 - 78,58 m2

Zverejnené 21.11.2018Počet videní: 1920


 

Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou - Reinoo Apartments, s.r.o.

Zverejnené 30.8.2016Počet videní: 5654


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - LIDL SR

Zverejnené 10.2.2017Počet videní: 8728


 

Verejná vyhláška - výzva o údržbe priesekov pod el. vedeniami sústavy 22 kV - Púchov

Zverejnené 7.9.2018Počet videní: 4359


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Nosice 221, Púchov

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn ...viac...

Zverejnené 31.5.2017Počet videní: 9918


 

Faktúra 04-2018 údržba SOV - Púchov servis s.r.o.

Zverejnené 16.5.2018Počet videní: 818


 

Mesto Púchov hľadá uchádzačov evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Púchov hľadá uchádzačov evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorí by vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti pre potreby ...viac...

Zverejnené 4.6.2019Počet videní: 1076


 

Kompostéry zazmluvnená firma nedodala ani po opakovaných urgenciách, mesto odstúpilo od zmluvy, bude si uplatňovať zmluvnú pokutu

kompostery.jpg

INFORMÁCIA PRE ZÁUJEMCOV O KOMPOSTÉRY:
V súvislosti s plánovaným odovzdávaním kompostérov v priebehu jarných mesiacov tohto roka, mesto Púchov oznamuje všetkým záujemcom, že z dôvodu neplnenia ...viac...

Zverejnené 11.6.2019Počet videní: 281


 

SMS parkovanie

Informácie o službe
Cieľom služby je poskytnúť vodičom parkujúcim v zóne s plateným státím mesta Púchov možnosť jednoducho zakúpiť si parkovné cez mobilný telefón zaslaním SMS na krátke číslo 2 ...viac...

Zverejnené 5.3.2018Počet videní: 5140


 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1401 - 30,40 m2

Zverejnené 21.11.2018Počet videní: 1846


 

Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania verejnou vyhláškou - PVS

Zverejnené 16.8.2016Počet videní: 5504


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Mesto Púchov

Zverejnené 3.2.2017Počet videní: 8872


 

Verejná vyhláška - výzva o údržbe priesekov pod el. vedeniami sústavy 22 kV - Nosice

Zverejnené 7.9.2018Počet videní: 4347


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Gorazdova 1174/2, Púchov

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mesto Púchov v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...viac...

Zverejnené 4.4.2017Počet videní: 10593


 

Faktúra 04-2018 údržba Púchov servis s.r.o.

Zverejnené 10.5.2018Počet videní: 809


 

Prerušená prevádzka Materskej školy v Nosiciach

Mesto Púchov oznamuje, že v termíne od 3. 6. 2019 do 14. 6. 2019 bude z technických príčin prerušená prevádzka Materskej školy Nosice 221, 020 01 Púchov. Ďakujeme za porozumenie.
Mgr. Renáta Ho ...viac...

Zverejnené 4.6.2019Počet videní: 1012


 

Mesto sa od 1. 1. 2020 zrejme nevyhne nepopulárnemu kroku - zvyšovaniu poplatku za komunálny odpad

foto_audit.jpg


Na ostatnom rokovaní mestskej rady sa jej členovia venovali aj návrhu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov, ktor ...viac...

Zverejnené 11.6.2019Počet videní: 593


 

Pozvánka na seriál seminárov

Zverejnené 21.2.2018Počet videní: 3160


 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1400

Zverejnené 12.11.2018Počet videní: 1834


 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou - Obec Streženice

Zverejnené 8.8.2016Počet videní: 5374


 

Verejná vyhláška - výzva o údržbe priesekov pod el. vedeniami sústavy 22 kV - Horné Kočkovce

Zverejnené 7.9.2018Počet videní: 4341


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Nosice 221, Púchov

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn ...viac...

Zverejnené 4.4.2017Počet videní: 10482


 

Faktúra 04-2018 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 10.5.2018Počet videní: 829


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 21.06.2019 - ul. Požiarna

Zverejnené 31.5.2019Počet videní: 1145


 

Mestská autobusová doprava bude od prvého júla premávať so zmeneným cestovným poriadkom

Vcielka-PU-249BS-sa-vracia-z-Novych-Nosic.jpg


V období od januára do konca apríla 2019 sa uskutočnilo štatistické zisťovanie využívanosti spojov mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Púchove. Na základe zistených výsledkov došlo k optimali ...viac...

Zverejnené 7.6.2019Počet videní: 505


 

Hlasovanie za ihrisko Žihadielko

Už začalo hlasovanie za ihrisko „Žihadielko“ a aj naše mesto je prihlásené do súťaže. V lete vyrastie na Slovensku ďalších desať detských ihrísk Žihadielok. O tom, kde, môžete rozhodnúť aj vy! Hlasuje ...viac...

Zverejnené 16.1.2018Počet videní: 3497


 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1401

Zverejnené 12.11.2018Počet videní: 1822


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - LIDL SR

Zverejnené 4.8.2016Počet videní: 5499


 

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - Reinoo Púchov, a.s. - Dažďová kanalizácia - Rubicon C

Zverejnené 7.9.2018Počet videní: 4388


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Požiarna 1292/5, Púchov

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn ...viac...

Zverejnené 4.4.2017Počet videní: 10541


 

Faktúra 03-2018 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 17.4.2018Počet videní: 854


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 19.06.2019 - ul. 1. Mája č. 883

Zverejnené 29.5.2019Počet videní: 1291


 

Kto môže žiadať o mestské štipendium a kto naň môže prispieť?

Odovzdavaci_list_mestske_stipendium.jpg

Študenti s trvalým pobytom na území mesta Púchov majú možnosť do konca júla 2019 požiadať o pridelenie mestského štipendia.
Mesto Púchov podporuje vzdelávanie študentov v zmysle Zásad o podmie ...viac...

Zverejnené 7.6.2019Počet videní: 397


 

Fašiangy 13.2.2018 predaj na trhovom mieste - prihláška

Zverejnené 4.1.2018Počet videní: 3522


 

Zverejnenie schváleného zámeru zriadiť vecné bremeno - Ján Križák, Miroslava Križáková

Zverejnené 9.11.2018Počet videní: 1866


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Reinoo Apartments

Zverejnené 18.7.2016Počet videní: 5808


 

Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Obec Nimnica - TSK - predčasné užívanie stavby ako súčasť stavby Líniová stavba - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK

Zverejnené 4.9.2018Počet videní: 4434


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Mládežnícka 13, Púchov

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn ...viac...

Zverejnené 4.4.2017Počet videní: 10516


 

Faktúra 03-2018 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 10.4.2018Počet videní: 866


 

Ponuka na obsadenie pracovnej pozície Odborný referent stavebného poriadku

Zverejnené 27.5.2019Počet videní: 1513


 

Za prácu s portálom Odkaz pre starostu mesto Púchov opäť medzi trojicou najvyššie ocenených samospráv

Zlate_vedro.jpg


Dnes si v Bratislave prevzali zástupcovia mesta Púchov od Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť ocenenia "Zlaté vedro" za vlaňajšiu celoročnú prácu s portálom Odkaz pre starostu. Medzi sam ...viac...

Zverejnené 6.6.2019Počet videní: 416


 

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2018

Zverejnené 4.1.2018Počet videní: 6259


 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor - Moravská 4312

Zverejnené 29.10.2018Počet videní: 2047


 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Reinoo Apartments

Zverejnené 15.7.2016Počet videní: 5579


 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - IBV SEDLIŠTE“, DOLNÉ KOČKOVCE - INŽINIERSKE SIETE

Zverejnené 3.9.2018Počet videní: 4456


 

Výberové konanie na funkciu vedúceho Oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Mestského úradu Púchov

Mesto Púchov
V zmysle § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Mesto Púchov 
v y h l a s u j e
výberové konanie na funkci ...viac...

Zverejnené 17.3.2017Počet videní: 10863


 

Faktúra 03 -2018 údržba Púchov servis s.r.o.

Zverejnené 10.4.2018Počet videní: 882


 

Ponuka na obsadenie pracovnej pozície Referent odpadového hospodárstva a investičnej činnosti

Zverejnené 27.5.2019Počet videní: 1686


 

Rodičia detí materských škôl nezabudnite uhradiť poplatok, aby vaše dieťa mohlo navštevovať materskú školu aj počas letných prázdnin

MS_ilustracne.jpg

V súvislosti s ukončením prípravy zabezpečenia prevádzky materských škôl podľa platného harmonogramu Leto 2019 pripomíname rodičom detí, ktoré navštevujú materské školy, povinnosť uhradiť do 20. júna ...viac...

Zverejnené 6.6.2019Počet videní: 363


 

Autobusová doprava Púchov, a.s. MHD počas sviatkov

Zverejnené 19.12.2017Počet videní: 3700


 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor - Púchovská kultúra, s.r.o.

Zverejnené 11.9.2018Počet videní: 2366


 

Stavebné povolenie - Železnice SR

Zverejnené 14.7.2016Počet videní: 5312


 

Oznámenie územného rozhodnutia - Rozšírenie plynovodu Nosice parc. č. 203/2

Zverejnené 28.8.2018Počet videní: 4566


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta

Zverejnené 13.3.2017Počet videní: 10921


 

Faktúra 03-2018 výkon údržby NP

Zverejnené 23.3.2018Počet videní: 863


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 14.06.2019 - u. F. Urbánka, Moravská a Royova

Zverejnené 23.5.2019Počet videní: 1843


 

37. ročník Folklórneho Púchova odštartuje krojovaný sprievod ulicami mesta

Folklorny_Puchov_cover_FB_.jpg


Už tento víkend čaká Púchov obrovská porcia folklóru v rôznych podobách. Púchovčania i ostatní návštevníci sa môžu tešiť na 37. ročník festivalu s názvom FOLKLÓRNY PÚCHOV, ktorý odštartuje v n ...viac...

Zverejnené 5.6.2019
Aktualizované: 7.6.2019Počet videní: 464


 

Školský špeciálny pedagóg na plný úväzok

Zverejnené 9.11.2017Počet videní: 3673


 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor - OZ Rádioklub Javorník

Zverejnené 11.9.2018Počet videní: 2295


 

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - PVS

Zverejnené 13.7.2016Počet videní: 5461


 

Oznámenie rozhodnutia stavebného povolenia - Rodinný dom – prístavba a stavebné úpravy - p. Divinský

Zverejnené 28.8.2018Počet videní: 4542


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Požiarna 1292/5, Púchov

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn ...viac...

Zverejnené 8.2.2017Počet videní: 11170


 

Faktúra 02-2018 vykonanie ročnej kontroly a funkčnej skúšky EPS a na PER

Zverejnené 21.3.2018Počet videní: 906


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 14.06.2019 - Nosice

Zverejnené 23.5.2019Počet videní: 1758


 

Cestu pri divadle na Štefánikovej ulici čaká počas prázdnin rekonštrukcia

IMG_8005.jpg


Opakovane sa uvoľňujúce dlažobné kocky na tomto cestnom retardéri nahradí súvislý asfaltový povrch. Predpokladaný termín spustenia prác je začiatkom letných školských prázdnin, kedy je znížená ...viac...

Zverejnené 4.6.2019Počet videní: 286


 

Charitatívna burza 11.11.2017

Zverejnené 3.11.2017Počet videní: 3776


 

Zverejnenie zámeru prenajať časť pozemku - GRYF MEDIA s.r.o.

Zverejnené 11.9.2018Počet videní: 2309


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - ENSTRA

Zverejnené 12.7.2016Počet videní: 5077


 

Oboznámenie s podkladmi pre rozhodnutie - Obec Dolné Kočkovce

Zverejnené 21.8.2018Počet videní: 4805


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Mládežnícka 13, Púchov

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mesto Púchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn ...viac...

Zverejnené 8.2.2017Počet videní: 11621


 

Faktúra 02-2018 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 15.3.2018Počet videní: 925


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 13.06.2019 - Nosice

Zverejnené 22.5.2019Počet videní: 1854


 

Tituly Správne dievča a Správny chlapec pre rok 2019 patria Simonke a Teodorovi

Spravny_chlpaec_spravne_dievca_2019.jpg

Tituly "Správne dievča" a "Správny chlapec" pre rok 2019 získali: Simonka Húževková a Teodor Ďurajka.
Sťaže, ktorú organizuje Centrum voľného času (CVČ) Včielka pre prvákov v spolupráci so zák ...viac...

Zverejnené 31.5.2019Počet videní: 330


 

Pozvánka na spomienkovú slávnosť dňa 1.11.2017

Zverejnené 25.10.2017Počet videní: 3794


 

Zverejnenie zámeru prenajať časť pozemku - PROMOTION MEDIA, s. r. o.

Zverejnené 7.9.2018Počet videní: 2329


 

Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou - ŽSR

Zverejnené 8.7.2016Počet videní: 5567


 

Rozhodnutie Obce Nimnica - verejnou vyhláškou - o povolení zmeny časti stavby ako súčasť stavby - Líniová stavba - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - úsek Púchov - Nosická priehrada

Zverejnené 15.8.2018Počet videní: 4835


 

Výberové konanie na 2 pracovné miesta: Príslušník Mestskej polície v Púchove

Mesto Púchov vyhlasuje výberové konanie na 2 pracovné miesta
Príslušník Mestskej polície v Púchove
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce:
Mestská polícia
Ferka Urbá ...viac...

Zverejnené 7.2.2017Počet videní: 11426


 

Faktúra 02-2018 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 8.3.2018Počet videní: 953


 

Oznam - Hydrologická výstraha SHMÚ

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal hydrologickú výstrahu II. stupňa pre okres Púchov - Povodeň z trvalého dažďa.
Trvanie výstrahy: od 22.05.2019 15:00 hod. do 24.05.2019 09:00 hod.
...viac...

Zverejnené 22.5.2019Počet videní: 1995


 

Pri kontajneroch budú osádzať deratizačné betónové staničky

Aqua_zoo.jpg

Od pondelka realizuje celoplošnú profesionálnu deratizáciu na plochách verejnej zelene v Púchove firma Aquazoo. Deratizácia sa vykonáva vyhľadávaním nôr po hlodavcoch v zemi, do ktorých sa následne za ...viac...

Zverejnené 29.5.2019Počet videní: 302


 

III. ročník okresnej výtvarnej súťaže

Púchovská kultúra a Mesto Púchov
Vás pozývajú na účasť v III. ročníku okresnej výtvarnej súťaže s témou
    „Piesňou maľované... tvarované... modelované...“
 
MOTIVÁCIA VZN ...viac...

Zverejnené 11.10.2017Počet videní: 3929


 

Zverejnenie zámeru prenajať časť pozemku - ARTON s. r. o.

Zverejnené 7.9.2018Počet videní: 2252


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - LIDL SR

Zverejnené 4.7.2016Počet videní: 5234


 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - Bytový dom Púchov - vstavba do podkrovia

Zverejnené 14.8.2018Počet videní: 4849


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Nosice 221, Púchov

Mesto Púchov podľa ustanovenia §4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 55 ...viac...

Zverejnené 30.12.2016Počet videní: 11512


 

Faktúra 02 -2018 údržba Púchov servis s.r.o.

Zverejnené 8.3.2018Počet videní: 886


 

Oznámenie o vybavení petície - Petícia proti vyústeniu ulice novej výstavby na už existujúcu ulicu Pod Zábrehom

Zverejnené 22.5.2019Počet videní: 1762


 

Hornokočkovský kotlík 2019 - súťaž vo varení guláša sa blíži

kotlik-2019-tv-plagat-a3.jpg

Guláš sa bude variť v Horných Kočkovciach v sobotu 8. júna za každého počasia
HORNOKOČKOVSKÝ KOTLÍK - súťaž vo varení gulášu sa v areáli pri Váhu, kde býva každoročne vatra, uskutoční už po sie ...viac...

Zverejnené 29.5.2019Počet videní: 468


 

Cestnovný poriadok novej linky 7-Š

Zverejnené 2.10.2017Počet videní: 3792


 

Zverejnenie zámeru zriadiť vecné bremeno - Považská vodárenská spoločnosť

Zverejnené 30.8.2018Počet videní: 2323


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - LIDL SR

Zverejnené 4.7.2016Počet videní: 5050


 

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - úsek Nosická priehrada - Považská Bystrica, žel. stanica

Zverejnené 9.8.2018Počet videní: 4915


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Nosice 221, Púchov

Mesto Púchov podľa ustanovenia §4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.552 ...viac...

Zverejnené 24.11.2016Počet videní: 11572


 

Faktúra 01-2018 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 15.2.2018Počet videní: 922


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 12.06.2019 - ul. Komenského, Námestie slobody a Moravská

Zverejnené 22.5.2019Počet videní: 1727


 

DEŇ DETÍ oslávime v sobotu na pešej

MDD_mesto_744x388_mazoretky.jpg


Oslava Dňa detí sa v Púchove uskutoční v sobotu presne 1. júna na pešej zóne súbežne s podujatím 2. kolo Slovenského pohára silných mužov.

Pre deti majú siláci nachystané v prestáv ...viac...

Zverejnené 29.5.2019Počet videní: 616


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Zverejnené 28.9.2017Počet videní: 3723


 

Zverejnenie zámeru zriadiť vecné bremeno - Ján Križák, Miroslava Križáková

Zverejnené 30.8.2018Počet videní: 2378


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - ŽSR

Zverejnené 16.6.2016Počet videní: 5378


 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - Slovak Telekom a.s. - INS_FTTH_PU_Púchov_Polygon _FTTH_1_Vieska – Bezdedov

Zverejnené 27.7.2018Počet videní: 5059


 

Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov

Mesto Púchov
v súlade § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e
výberové konanie na pozíciu „Vedúci odde ...viac...

Zverejnené 30.9.2016Počet videní: 11405


 

Faktúra 01 -2018 údržba Púchov servis s.r.o.

Zverejnené 13.2.2018Počet videní: 929


 

Oznámenie - prerušenie dodávky tepla na vykurovanie

MESTSKY BYTOVY PODNIK, s. r. o. informuje všetkých odberateľov tepla, že dňa 21.05.2019 prerušuje dodávku tepla na vykurovanie, na základe aktuálnych klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Minis ...viac...

Zverejnené 21.5.2019Počet videní: 1722


 

Zomrel bývalý primátor Púchova Alexander Formánek

IMG_7607.jpg


V sobotu 25. mája 2019 vo veku 63 rokov zomrel Ing. Alexander Formánek, ktorý bol primátorom mesta Púchov v rokoch 1992 – 1994.
Jeho život bol spätý s mestom Púchov, kde s rodinou žil. ...viac...

Zverejnené 27.5.2019Počet videní: 424


 

Deň otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dňa 2.10.2017 Vás TSK pozýva na Deň otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja.
viac...

Zverejnené 21.9.2017Počet videní: 3946


 

Zverejnenie zámeru zriadiť vecné bremeno - Stredoslovenská distribučná

Zverejnené 30.8.2018Počet videní: 2332


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - ŽSR

Zverejnené 16.6.2016Počet videní: 5290


 

Oznámenie o začatí konania na vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní časti stavby - TSK

Zverejnené 16.7.2018Počet videní: 5206


 

Výberové konanie na funkciu konateľa MŠK, s.r.o.

Mesto Púchov
vyhlasuje
v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade s Programovým vyhlásením MsZ Púchov pre volebné obdobie 2014 – 2018,
vý ...viac...

Zverejnené 1.7.2016Počet videní: 11898


 

Faktúra 01-2018 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 13.2.2018Počet videní: 908


 

Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2018

Zverejnené 21.5.2019Počet videní: 1654


 

Eurovoľby boli v Púchove pokojné, voličská účasť o percento vyššia ako celoslovenská

IMG_7508.jpg

Podľa oficiálnych výsledkov volieb do europarlamentu, ktoré sa uskutočnili v sobotu 25. mája, v Púchove prišlo k urnám 3486 voličov, volebná účasť bola 23,76 percenta, teda o percento vyššia ako tá ce ...viac...

Zverejnené 27.5.2019Počet videní: 308


 

Upozornenie na dopravné obmedzenie na ceste II/507 v k.ú. Nimnica, okr. Púchov

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť, že v čase od 23.septembra 2017 (sobota) - 08.00 hod. do 24.septembra 2017 (nedeľa) - 18.00 hod. bude na ceste ...viac...

Zverejnené 21.9.2017Počet videní: 4227


 

Zverejnenie zámeru odpredať nehnuteľný majetok - Vladimír Hrnko, Štefan Janíček

Zverejnené 30.8.2018Počet videní: 2464


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Zverejnené 15.6.2016Počet videní: 5009


 

Oznámenie stavebného povolenia - Stredoslovenská Distribučná, a.s.

Zverejnené 13.7.2018Počet videní: 5244


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy Lednica

Zverejnené 30.6.2016Počet videní: 11615


 

Faktúra 12-2017 upratovanie v objekte SOV

Zverejnené 25.1.2018Počet videní: 1035


 

Oznam o pripravovanej deratizácii

Na základe pripravovanej jarnej deratizácie v meste Púchov žiadame občanov o spoluprácu formou oznámenia miesta výskytu hlodavcov (potkanov) na plochách verejnej zelene, stojísk smetných nádob v zelen ...viac...

Zverejnené 16.5.2019Počet videní: 1788


 

ZUŠ-ka aj ZŠ s MŠ Slovanská s novými riaditeľmi

ZUS.jpg


V uplynulých dňoch sa uskutočnili výberové konania na pozície riaditeľov hneď štyroch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov.
O funkciu riaditeľa základnej umeleckej školy mali ...viac...

Zverejnené 24.5.2019
Aktualizované: 26.5.2019Počet videní: 693


 

Martin na bielom koni. ŽIADOSŤ o predaj na trhovom mieste - ambulantný predaj, príležitostný trh, trhovisko

Zverejnené 20.9.2017Počet videní: 4044


 

Ponukové konanie na nebytový priestor - SOV 1401

Zverejnené 15.8.2018Počet videní: 2437


 

Stavebné povolenie - Železnice SR

Zverejnené 14.6.2016Počet videní: 5088


 

Oznámenie stavebného povolenia stavby - MCH property, s.r.o.

Zverejnené 13.7.2018Počet videní: 5231


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľ/ka Základnej školy „J.A.Komenského“, Komenského 520, Púchov

Púchov 20.05.2016
Výberové konanie
Mesto Púchov v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne ...viac...

Zverejnené 20.5.2016Počet videní: 12328


 

Faktúra - zálohy 2018 pre objekty SOV 1400/1401 a CO sklad 810

Zverejnené 24.1.2018Počet videní: 989


 

Pozvánka na výjazdové rokovanie Výboru mestskej časti č. 5 (sídlisko za domom kultúry):

Zverejnené 16.5.2019Počet videní: 1821


 

Siláci opäť mieria do Púchova

Puchov2019.jpg


Mesto Púchov v spolupráci so Slovenskou asociáciou silných mužov (SASIM) organizuje druhé kolo Slovenského pohára silných mužov, ktoré sa na pešej zóne uskutoční 1. júna 2019. Súťaž sa bude pr ...viac...

Zverejnené 24.5.2019Počet videní: 447


 

Prihláška na Mikulášsky jarmok 2017

Zverejnené 20.9.2017Počet videní: 7109


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov - PVS

Zverejnené 4.7.2018Počet videní: 2682


 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Zverejnené 10.6.2016Počet videní: 5241


 

Oznámenie o začatí územného konania - Dorota Rosinová

Zverejnené 11.7.2018Počet videní: 5327


 

Výberové konanie na funkciu konateľa PODNIKU TECHNICKÝCH SLUŽIEB, s.r.o.

Mesto Púchov
vyhlasuje
v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade s Programovým vyhlásením MsZ Púchov pre volebné obdobie 2014 – 2018,
vý ...viac...

Zverejnené 11.4.2016Počet videní: 12471


 

Faktúra 12-2017 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 15.1.2018Počet videní: 980


 

Pozvánka na zasadnutie Výboru mestskej časti č. 4 (centrum - staré mesto Púchov)

Zverejnené 16.5.2019Počet videní: 1508


 

Od začiatku roka sa v Púchove narodilo 55 detí, z toho 60 percent dievčat

23.JPG


Vo štvrtok (16. 5. 2019) doobeda sa uskutočnilo vítanie najmenších občiankov do života, tentokrát v koncertnej sieni Malého župného domu. Primátorka mesta Púchov Katarína Heneková privítala a ...viac...

Zverejnené 16.5.2019Počet videní: 510


 

Nábor mladých hasičov

Zverejnené 18.9.2017Počet videní: 4134


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov - SVB Rastislavova

Zverejnené 4.7.2018Počet videní: 2739


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou

Zverejnené 8.6.2016Počet videní: 5652


 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Florián Divinský a Adriana Divinská

Zverejnené 11.7.2018Počet videní: 5318


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy Lednica

O B E C    L E D N I C A
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej školskej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred ...viac...

Zverejnené 11.4.2016Počet videní: 11195


 

Faktúra 12-2017 údržba Púchov servis s.r.o.

Zverejnené 12.1.2018Počet videní: 1026


 

Predaj parkovacích kariet bude vo štvrtok 16. 5. skrátený do 14.30

Vo štvrtok 16. 5. 2019 bude predaj PARKOVACÍCH KARIET v Púchovskom informačnom centre (Divadlo Púchov) z technických príčin možný len do 14.40 hod. Ďakujeme za pochopenie. 
viac...

Zverejnené 13.5.2019Počet videní: 1742


 

Máte platnú parkovaciu kartu? Mestská polícia ich v týchto dňoch kontroluje

parkovacia_karta.jpg


Pracovníci mestskej polície v týchto dňoch až do konca mája venujú zvýšenú pozornosť platnosti parkovacích kariet, informoval náčelník Mestskej polície v Púchove Mário Martinko. Mestská políci ...viac...

Zverejnené 16.5.2019Počet videní: 497


 

ALVA klub: Plavecký kurz pre deti zo sociálne slabších rodín

Zverejnené 23.5.2017Počet videní: 5282


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov - Horečný Jaroslav

Zverejnené 12.6.2018Počet videní: 2834


 

Oznámenie stavebného konania verejnou vyhláškou - predajňa potravín LIDL - novostavba

Zverejnené 7.6.2016Počet videní: 5210


 

Oznámenie stavebného povolenia VV - 10432 Púchov – Vieska-Bezdedov – Rozšírenie NNK pre rodinné domy

Zverejnené 3.7.2018Počet videní: 5390


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

Mesto Púchov
vyhlasuje
v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade s Programovým vyhlásením MsZ Púchov pre volebné obdobie 2014 – 2018, výberové ...viac...

Zverejnené 18.2.2016Počet videní: 13529


 

Faktúra 12-2017 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 12.1.2018Počet videní: 997


 

Výzva na predchádzanie výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch

Zverejnené 9.5.2019Počet videní: 1946


 

17-kilogramové potravinové balíčky pre niekoľko desiatok rodín

IMG_6506 (1).jpg


A ďalšie stretnutie, tentokrát s riaditeľom Územného spolku Žilina Slovenského červeného kríža (ÚS SČK) Martinom Brňákom, ktorého prijala primátorka Katarína Heneková na pôde púchovskej radnic ...viac...

Zverejnené 16.5.2019Počet videní: 363


 

Púchovská kultúra: Appka BudíCheck

Zverejnené 10.5.2017Počet videní: 5371


 

Ponukové konanie na nebytový priestor SOV - 2

Zverejnené 11.6.2018Počet videní: 2902


 

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou

Zverejnené 30.5.2016Počet videní: 5270


 

Oznámenie ÚR o umiestnení líniovej stavby VV - FTTH 2, 3 - Slovak Telekom

Zverejnené 21.6.2018Počet videní: 5570


 

Výberové konanie na obsadenie miest v MsP Púchov

Primátor Mesta Púchov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie 2 miest príslušníkov Mestskej polície
v zmysle zásad na prijatie k Mestskej polície platných od 28.4.2015.
...viac...

Zverejnené 2.2.2016Počet videní: 12808


 

Faktúra 12-2017 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 12.1.2018Počet videní: 1043


 

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva Púchov

Zverejnené 7.5.2019Počet videní: 2225


 

Mesto Púchov pripravuje florbalový turnaj v spolupráci s Nadáciou TV JOJ

IMG_E6516.JPG


Florbal je športom, ktorý naberá čoraz viac na popularite, v poslednom čase najmä medzi školákmi. Už niekoľko rokov robia dobré meno mestu dosahovaním vynikajúcich výsledkov florbalisti FBK Pú ...viac...

Zverejnené 15.5.2019Počet videní: 621


 

ZŠ Mládežnícka: Ponuka práce učiteľ/učiteľka

Zverejnené 20.4.2017Počet videní: 6224


 

Ponukové konanie na nebytový priestor SOV - 1

Zverejnené 11.6.2018Počet videní: 2879


 

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou

Zverejnené 26.5.2016Počet videní: 4983


 

Oznámenie ÚR o umiestnení líniovej stavby VV - Slovak Telekom - INS_FTTH_PU_Pod Lachovcom_FTTH_5_ Pasiv

Zverejnené 18.6.2018Počet videní: 5596


 

Madejski – okná PVC v budove SOV 1400

Zverejnené 19.12.2017Počet videní: 1074


 

Rokovací poriadok mestskej rady Púchov

Zverejnené 7.5.2019Počet videní: 2181


 

Dementujeme nesprávne informácie v týždenníku MY - Obzor

IMG_6208.jpg


V aktuálnom printovom vydaní týždenníka MY - NOVINY STREDNÉHO POVAŽIA, OBZOR vyšiel na strane 3 článok "Za opatrovateľskú pomoc zaplatia viac", ktorý sa venuje téme novelizovaného všeobecne zá ...viac...

Zverejnené 9.5.2019Počet videní: 676


 

VIA MAGNA: Ponuka brigády na archeologickom výskume

Zverejnené 27.3.2017Počet videní: 5438


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov - reklamné stavby NUBIUM

Zverejnené 11.6.2018Počet videní: 2897


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Zverejnené 23.5.2016Počet videní: 5657


 

Oznámenie ÚR o umiestnení líniovej stavby VV - FTTH Púchov - pokládka HDPE rúr

Zverejnené 13.6.2018Počet videní: 5669


 

Faktúra 11-2017 údržba MsBPservis s.r.o.

Zverejnené 15.12.2017Počet videní: 1061


 

Zásady činnosti výborov v mestských častiach Púchova

Zverejnené 7.5.2019Počet videní: 2215


 

Billa chce na svojom parkovisku osadiť závory

IMG_5443.jpg


Spoločnosť Billa, ktorá prevádzkuje supermarket na Mudroňovej ulici v Púchove, opätovne požiadala mesto o povolenie na vybudovanie závor na priľahlom parkovisku.
Žiadosť Billy bola pre ...viac...

Zverejnené 7.5.2019Počet videní: 628


 

SSE upozorňuje na podomových predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky

Zverejnené 15.2.2017Počet videní: 5537


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov - reklamné stavby GRYF MEDIA

Zverejnené 11.6.2018Počet videní: 2919


 

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou

Zverejnené 23.5.2016Počet videní: 5502


 

Oznámenie rozhodnutia VV - PVS - Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov - I. etapa

Zverejnené 13.6.2018Počet videní: 5689


 

Faktúra 11-2017 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 14.12.2017Počet videní: 1078


 

VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Púchov č. 1/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu v meste Púchov v znení neskorších predpisov

Zverejnené 6.5.2019Počet videní: 2123


 

Výšku úhrad za opatrovateľskú službu poslanci priblížili praxi iných miest

Opatrovatelska_sluzba.png


Na aprílovom zastupiteľstve poslanci schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa desať rokov „staré“ VZN z roku 2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú slu ...viac...

Zverejnené 7.5.2019Počet videní: 527


 

Informácia o čiastočnej a úplnej uzávierke cesty II/507

Informácia o čiastočnej a úplnej uzávierke cesty II/507
Z dôvodu Modernizácie železničnej trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. budú prebiehať na ceste II/507 v kilometri 18 ...viac...

Zverejnené 8.2.2017Počet videní: 7453


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov - PVS

Zverejnené 11.6.2018Počet videní: 2831


 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Zverejnené 18.4.2016Počet videní: 5968


 

Oznámenie o začatí stavebného konania VV - ČSPH, ul. 1. mája, Púchov, časť: NN PRÍPOJKA

Zverejnené 11.6.2018Počet videní: 5747


 

Faktúra 11-2017 údržba Púchov servis s.r.o.

Zverejnené 13.12.2017Počet videní: 1076


 

VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Púchov č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Púchov v znení Dodatku č.1/2019 k VZN Mesta Púchov č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Púchov

Zverejnené 6.5.2019Počet videní: 2102


 

Primátorka nepodpísala uznesenie o prenájme mestských lesov a otvorila priestor na vznik lesoparku na Lachovci

Ilonka-(2).jpg


Na aprílovom Mestskom zastupiteľstve Púchov poslanci odsúhlasili prenájom mestských lesných pozemkov na Lachovci štátnemu podniku Lesy slovenskej  republiky, odštepnému závodu v Považskej Byst ...viac...

Zverejnené 3.5.2019Počet videní: 1093


 

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Pontis: aplikácia Online tlmočník

Komunikácia s nepočujúcimi občanmi už viac nemusí byť náročná a stresujúca. Na Slovensku existuje bezplatná služba Online tlmočník, ktorá pomáha nepočujúcim napríklad pri riešení náležitostí na úradoc ...viac...

Zverejnené 8.2.2017Počet videní: 5437


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov - Káčer Miroslav

Zverejnené 11.6.2018Počet videní: 2853


 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Zverejnené 18.4.2016Počet videní: 5236


 

Oznámenie stavebného povolenia VV - 10258 Púchov – Pod Skalkou - predĺženie NNK pre chaty

Zverejnené 7.6.2018Počet videní: 5767


 

Faktúra 11-2017 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 13.12.2017Počet videní: 1060


 

Oznam o skrátení pracovného času matriky

Zverejnené 30.4.2019Počet videní: 2318


 

Poslanci schválili prebytkový záverečný účet za rok 2018

MsZ_29_04 (60).JPG


Vďaka zodpovednému hospodáreniu pôjde viac ako 400 tisíc napríklad do zateplenia ZŠ s MŠ Slovanská, do rekonštrukcie križovatky ulíc Komenského a Janka Kráľa, do nákupu polopodzemných kontajne ...viac...

Zverejnené 3.5.2019Počet videní: 453


 

Súťaž o najkrajšie mesto a obec Slovenska

www.slovakregion.sk
viac...

Zverejnené 20.1.2017Počet videní: 5892


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov - IT Rony Trade

Zverejnené 11.6.2018Počet videní: 2824


 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Zverejnené 15.4.2016Počet videní: 5379


 

Oznámenie ÚR o umiestnení líniovej stavby „Optická trasa Energotel, a.s. Púchov„ verejnou vyhláškou

Zverejnené 5.6.2018Počet videní: 5783


 

Faktúra 11-2017 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 13.12.2017Počet videní: 1056


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 29. 5. 2019

Zverejnené 26.4.2019Počet videní: 2646


 

Oslavy 74. výročia oslobodenia mesta

Vatra_oslobodenia (10).JPG


"Pred 74. rokmi sa aj pre Púchov (ako jedno z posledných miest na Slovensku, ktoré bolo okupované nemeckými fašistami) skončili útrapy druhej svetovej vojny, keď prítomné vojská nemeckej a maď ...viac...

Zverejnené 2.5.2019Počet videní: 558


 

Okresný úrad Púchov: Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Streženice

Zverejnené 16.8.2016Počet videní: 6703


 

Zverejňovanie zámeru podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zverejnené 6.4.2018Počet videní: 3156


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Zverejnené 13.4.2016Počet videní: 5485


 

Oznámenie o začatí stavebného konania VV - 10432 Púchov – Vieska-Bezdedov – Rozšírenie NNK pre rodinné domy

Zverejnené 29.5.2018Počet videní: 5847


 

Faktúra 10-2017 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 29.11.2017Počet videní: 1080


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 29. 5. 2019

Zverejnené 26.4.2019Počet videní: 2628


 

Výrub stromov na Lachovci vzbudzuje vášne

Vyrub_Lachovec_web.jpg

Mesto Púchov už v uplynulých týždňoch poskytlo vysvetľujúce vyjadrenie týkajúce sa výrubu stromov na Lachovci ako prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu (8. apríla), tak v Púchovských novinách s d ...viac...

Zverejnené 30.4.2019Počet videní: 786


 

ADP: Zmluvná preprava osôb

Zverejnené 21.7.2016Počet videní: 7114


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

Zverejnené 12.3.2018Počet videní: 3416


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou (19 január, 2016)

Zverejnené 26.1.2016Počet videní: 6654


 

Oznámenie o začatí stavebného konania VV - 11201 Púchov – Nosice – Zahustenie TS Eurotrans

Zverejnené 29.5.2018Počet videní: 5896


 

Faktúra 10-2017 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 29.11.2017Počet videní: 1101


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 28. 5. 2019

Zverejnené 26.4.2019Počet videní: 2510


 

Oznam o zápise detí do materských škôl pre školský rok 2019/2020

MS_ilustrak.jpg


Oznam o zápise detí do MŠ pre školský rok 2019/2020
Mesto Púchov v zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zák ...viac...

Zverejnené 25.4.2019Počet videní: 636


 

Okresný úrad Považská Bystrica: Oznámenie o strategickom dokumente - Zmena a doplnok č. 9 Územného plánu obce Udiča

Zverejnené 30.6.2016Počet videní: 7100


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

Zverejnené 12.3.2018Počet videní: 3456


 

Rozhodnutie o prerušení ÚK - 10314-Dolné Kočkovce-Radlinského - predĺženie NN siete

Zverejnené 28.5.2018Počet videní: 5893


 

Faktúra 10-2017 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 16.11.2017Počet videní: 1156


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 28. 5. 2019

Zverejnené 26.4.2019Počet videní: 2213


 

Znovu môžete hlasovať za najkrajšie mesto

Naj_mesto.jpg

V tomto mesiaci začala a až do konca októbra potrvá súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska 2019, ktorú už po dvanásty krát vyhlásil portál slovakregion.sk. Po necelom mesiaci od spustenia hlasovania je me ...viac...

Zverejnené 24.4.2019Počet videní: 568


 

SSE upozorňuje na podomových predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky

Zverejnené 27.5.2016Počet videní: 6675


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

Zverejnené 12.3.2018Počet videní: 3403


 

Oznámenie stavebného povolenia_verejnou_vyhláškou - 10446 Púchov - Potôčky – rozšírenie NNK pre záhradkársku oblasť

Zverejnené 18.5.2018Počet videní: 6021


 

Faktúra 11 - 2017 Anton Ladecký - SOV

Zverejnené 8.11.2017Počet videní: 1184


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 22. 5. 2019

Zverejnené 26.4.2019Počet videní: 1943


 

Najbližší termín rokovania mestského zastupiteľstva je 29. apríla

MsZ_februar.jpg


V pondelok 29. apríla sa poslanci Metského zastupiteľstva (MsZ) Púchov stretnú opäť na riadnom rokovaní v hlavnej sále Divadla Púchov so začatkom o 9.00 hodine.

V osemnásť bodovom ...viac...

Zverejnené 24.4.2019Počet videní: 575


 

Program cezhraničnej spolupráce: aktuality zverejnené na stránke programu

www.sk-cz.eu
viac...

Zverejnené 16.5.2016Počet videní: 6736


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

Zverejnené 13.2.2018Počet videní: 3619


 

Oznamenie_ÚK_Verejnou vyhláškou - Viacúčelová hospodárska stavba - novostavba - Ľudmila Poliachová

Zverejnené 14.5.2018Počet videní: 6052


 

Faktúra 09 - 2017 MSBP

Zverejnené 13.10.2017Počet videní: 1232


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 21. 5. 2019

Zverejnené 26.4.2019Počet videní: 1928


 

Návšteva spoločného závodu Continental Púchov

Conti_navsteva (4).jpg


V stredu 17. apríla sa uskutočnilo priateľské stretnutie na pôde spoločnosti Continental Púchov - najväčšieho zamestnávateľa v regióne. 

Primátorka Púchova Katarína Heneková sa spol ...viac...

Zverejnené 17.4.2019Počet videní: 770


 

Hospic milosrdných sestier v Trenčíne

Zverejnené 15.4.2016Počet videní: 7794


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

Zverejnené 12.2.2018Počet videní: 3655


 

Oznámenie o začatí stavebného konania VV - ELSPOL-SK, s.r.o.

Zverejnené 30.4.2018Počet videní: 6168


 

Faktúra 09-2017 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 13.10.2017Počet videní: 1260


 

Oznam o zápise detí do MŠ pre školský rok 2019/2020

Zverejnené 25.4.2019
Aktualizované: 26.4.2019Počet videní: 2119


 

Ešte sa môžete zaregistrovať do projektu Do práce na bicykli

DPNB2019_Facebook-share.jpg


Aj Púchov i samotný mestský úrad sa pravidelne zapája do známeho projektu "Do práce na bicykli". Vlani sa do kampane v rámci Púchova zapojila tridsiatka cyklodružstiev, ktoré podľa uvádzaných ...viac...

Zverejnené 17.4.2019Počet videní: 555


 

Štatistický úrad SR: Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Zverejnené 12.4.2016Počet videní: 8097


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

Zverejnené 21.11.2017Počet videní: 4355


 

Oznámenie_UR VV + územné rozhodnutie - MCH property, s.r.o. Bratislava

Zverejnené 27.4.2018Počet videní: 6213


 

Faktúra 09-2017 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 10.10.2017Počet videní: 1262


 

POZVÁNKA na MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO Púchov, ktoré sa uskutoční 29. apríla 2019 (pondelok) o 9.00 hod.

Zverejnené 23.4.2019Počet videní: 2220


 

Nové multifunkčné ihrisko na ZŠ s MŠ Slovanská patrí medzi najmodernejšie

Ihrisko_Slovanska (3).jpg


Počtom žiakov najmenšia mestská základná škola (ZŠ s MŠ Slovanská) sa môže pochváliť moderným multifunkčným ihriskom, ktoré bolo v utorok 16. apríla svlávnostne odovzdané do užívania.
I ...viac...

Zverejnené 17.4.2019
Aktualizované: 18.4.2019Počet videní: 569


 

PVS: Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp

Zverejnené 10.3.2016Počet videní: 8650


 

REKLAMNÉ STAVBY - zámer nájmu pozemkov

Zverejnené 16.11.2017Počet videní: 4449


 

Oznamenie_ÚK_verejnou_vyhláškou - FTTH 5 - Slovak Telekom, a.s.

Zverejnené 26.4.2018Počet videní: 6296


 

Faktúra 09-2017 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 10.10.2017Počet videní: 1270


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 15.05.2019 - ul. Mládežnícka, Okružná, Zábreh

Zverejnené 18.4.2019Počet videní: 2529


 

Počas jarnej brigády vyzbierali päťdesiat kubíkov odpadkov

IMG_7735.jpg

Mesto Púchov spoločne s obcou Nimnica usporiadalo počas uplynulej soboty tradičnú jarnú brigádu, počas ktorej zberači odľahčili od odpadkov územie popri rieke Váh.  
Aj keď počasie nebolo príli ...viac...

Zverejnené 15.4.2019Počet videní: 538


 

Tlačová správa - dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja

Zverejnené 1.3.2016Počet videní: 7838


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

Zverejnené 10.10.2017Počet videní: 4647


 

Oznamenie_ÚK_verejnou_vyhláškou - FTTH 2,3 - Slovak Telekom, a.s.

Zverejnené 26.4.2018Počet videní: 6281


 

Faktúra 09-2017 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 10.10.2017Počet videní: 1258


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 07.05.2019,ul. Námestie slobody a Nábrežie slobody, Púchov

Zverejnené 12.4.2019Počet videní: 2547


 

Na zápis prišlo v Púchove 206 detí, 85 percent z nich rodičia prihlásili na náboženstvo

IMG_4356.jpg


3. a 10. apríla sa v štyroch základných školách mesta Púchov uskutočnili zápisy budúcich prvákov pre školský rok 2019/2020: "Do našich základných škôl prišlo dohromady na zápis 206 detí, z toh ...viac...

Zverejnené 12.4.2019Počet videní: 678


 

SPP - distribúcia, a.s. má nové online formuláre

Spoločnosť SPP – distribúcia (SPP-D) si Vám ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku dovoľuje zaslať informáciu, ktorá skvalitní informovanosť Vašich zamestnancov smerom k obča ...viac...

Zverejnené 8.2.2016
Aktualizované: 9.2.2016Počet videní: 9769


 

Zverejnenie zámeru prenajať majetok

Zverejnené 10.10.2017Počet videní: 4714


 

Oznamenie_ÚK_verejnou_vyhláškou - FTTH Púchov - Orange

Zverejnené 26.4.2018Počet videní: 6333


 

Faktúra 09 2017 EST Stage Technology, a.s.

Zverejnené 27.9.2017Počet videní: 1340


 

Návrh čerpania rezervného fondu Mesta Púchov - apríl 2019

Zverejnené 12.4.2019Počet videní: 2538


 

NOVINKA: ZÁBAVA PRE SENIOROV

zabava-pre-seniorov-blue-PRINT (1).jpg


Mestská spoločnosť Púchovská kultúra prichádza s novinkou na poli kultúrno-spoločenských podujatí pre dôchodcov v podobe hudobno-tanečného večera ZÁBAVA PRE SENIOROV, ktorá doplní už zavedený a ...viac...

Zverejnené 12.4.2019Počet videní: 643


 

Colný úrad Trenčín - Obojsmerná elektronická komunikácia pri správe spotrebných daní

Zverejnené 27.1.2016
Aktualizované: 1.3.2016Počet videní: 8328


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

Zverejnené 12.6.2017Počet videní: 5743


 

Oznámenie územného rozhodnutia - Púchov- Vieska-Bezdedov - Rozšírenie NNK pre rodinné domy

Zverejnené 23.4.2018Počet videní: 6560


 

Faktúra 09 - 2017 Anton Ladecký - práce na bytovke 1631

Zverejnené 20.9.2017Počet videní: 1355


 

Návrh čerpania fondu bežných výdavkov Mesta Púchov - apríl 2019

Zverejnené 12.4.2019Počet videní: 2513


 

Spoločná jarná brigáda mesta Púchov, obce Nimnica, rybárov, turistov i hasičov

Jarna_brigada_Puchov_.jpg

Pri príležitosti Dňa Zeme usporiada mesto Púchov a priľahlá obec Nimnica v spolupráci s členmi Klubu slovenských turistov Púchov, miestnou organizáciou rybárov a Dobrovoľným hasičským zborom mesta Púc ...viac...

Zverejnené 9.4.2019
Aktualizované: 10.4.2019Počet videní: 553


 

Oznámenie o začiatku výstavby stavby: Modernizácia trate Púchov - Žilina

Zverejnené 26.1.2016
Aktualizované: 16.3.2016Počet videní: 7222


 

Zverejnenie zámeru prenajať majetok

Zverejnené 7.2.2017Počet videní: 6607


 

Oznámenie územného rozhodnutia - Púchov-Nosice-Zahustenie_TS Eurotrans

Zverejnené 23.4.2018Počet videní: 6421


 

Faktúra 08-2017 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 19.9.2017Počet videní: 1337


 

Návrh úpravy rozpočtu Mesta Púchov - apríl 2019

Zverejnené 12.4.2019Počet videní: 2603


 

Štrúdľami za dobrú vec pre Silviu

Silvia.jpeg

Súčasťou Veľkonočného jarmoku alebo Vítania jari v Púchove bolo aj stanovište so štrúdľami hneď vedľa pódia, ktoré okoloidúcim ponúkali poslankyne a poslanci mestského zastupiteľstva a v rámci dobrovo ...viac...

Zverejnené 9.4.2019Počet videní: 624


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí,
v znení neskorších predpisov.
(zverejnené od 03.02.2017 do 22.02.2017)
V súlade s §9a, zákona SNR č. 138/1991 ...viac...

Zverejnené 3.2.2017Počet videní: 7314


 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania - Dolné Kočkovce, Radlinského

Zverejnené 17.4.2018Počet videní: 6409


 

Faktúra 08-2017 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 13.9.2017Počet videní: 1258


 

Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2018

Zverejnené 12.4.2019Počet videní: 2612


 

Počas prvého dňa zápisu prišlo 79 percent detí

IMG_4357.jpg


Podľa priebežných štatistík rodičia uprednostnili na zápis detí do prvého ročníka prvý vyhlásený termín, ktorý sa uskutočnil 3. apríla.
"Do našich škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mest ...viac...

Zverejnené 4.4.2019
Aktualizované: 5.4.2019Počet videní: 493


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.
(zverejnené od 21.11.2016 do 06.12.2016)
V súlade s §9a, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o ...viac...

Zverejnené 21.11.2016Počet videní: 7527


 

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona a nariadenia ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - Radoslav Fujerík

Zverejnené 17.4.2018Počet videní: 6434


 

Faktúra 08-2017 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 13.9.2017Počet videní: 1286


 

Návrh - VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Púchov č. 1/2009 v znení neskorších predpisov o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu v meste Púchov

Zverejnené 12.4.2019Počet videní: 2611


 

Viete, čo znamená žltá prerušovaná alebo žltá plná čiara?

zlta_ciara3.jpg


V uplynulom období zaznamenala Mestská polícia v Púchove nárast počtu priestupkov, ku ktorým dochádzalo porušovaním vodorovného dopravného značenia, najmä dopravných značiek v podobe žltej pre ...viac...

Zverejnené 3.4.2019
Aktualizované: 5.4.2019Počet videní: 878


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.
Zámer prenájmu nehnuteľností.
(zverejnené od 21.11.2016)
V súlade s §9a, záko ...viac...

Zverejnené 21.11.2016Počet videní: 7041


 

Návrh na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku

Zverejnené 10.4.2018Počet videní: 6578


 

Faktúra 08-2017 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 13.9.2017Počet videní: 1302


 

Návrh - VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Púchov č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Púchov v znení Dodatku č.1/2019 k VZN Mesta Púchov č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Púchov

Zverejnené 12.4.2019Počet videní: 2539


 

Mesto predpokladá v budúcom školskom roku otvorenie desiatich tried prvákov

zapis_prvakov.jpg


V minulom školskom roku prišlo na zápis do štyroch mestských základných škôl 210 detí (107 dievčat a 103 chlapcov). Všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dovedna otvorili desať tried ...viac...

Zverejnené 3.4.2019
Aktualizované: 5.4.2019Počet videní: 512


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.
 (zverejnené od 02.09.2016 do 20.09.2016)
V súlade s §9a, zákona SNR č. 138/1991 Zb. ...viac...

Zverejnené 2.9.2016Počet videní: 7686


 

Oznámenie o pokračovaní v územnom konaní o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou

Zverejnené 10.4.2018Počet videní: 6590


 

Faktúra 08-2017 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 15.8.2017Počet videní: 1388


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 10.05.2019, Ihrište

Zverejnené 10.4.2019Počet videní: 2554


 

Zápis detí do prvých tried sa uskutoční 3. a 10. apríla

zapis deti.jpg

Rodičia predškolákov majú k dispozícii dva termíny, počas ktorých sa s nimi môžu prísť zapísať do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2019/2020. V prípade štyroch mestských základných škôl ...viac...

Zverejnené 2.4.2019Počet videní: 503


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

Zámer zriadenia vecného bremena
(zverejnené od 07.06.2015 do 21.06.2016)
V súlade s §9a, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov MESTO PÚCHOV ZVEREJŇUJE: ...viac...

Zverejnené 8.6.2016Počet videní: 7115


 

Optická sieť Energotel, a.s. Púchov

Zverejnené 10.4.2018Počet videní: 6610


 

Faktúra 08 - 2017 servis KVC

Zverejnené 9.8.2017Počet videní: 1495


 

Oznam k harmonogramu prevádzky materských škôl počas letných prázdnin 2019

Zverejnené 3.4.2019Počet videní: 2822


 

Oficiálne výsledky druhého kola prezidentských volieb v Púchove

volby_Gorazdova (9).JPG

V Púchove získala víťazka druhého kola prezidentských volieb Zuzana ČAPUTOVÁ 3312 hlasov (51,11 %) a Maroš ŠEFČOVIČ 3168 hlasov (48,88 %).
V rámci 18-tich púchovských volebných okrskoch zvíťazi ...viac...

Zverejnené 31.3.2019Počet videní: 471


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

Zámer odpredaja nehnuteľností
(zverejnené od 06.06.2016 do 21.06.2016)
V súlade s §9a, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov MESTO PÚCHOV ZVEREJŇUJE:
...viac...

Zverejnené 6.6.2016Počet videní: 7591


 

Oznámenie verejnou vyhláškou 10446 Púchov- Potôčky – rozšírenie NNK pre záhradkársku oblasť

Zverejnené 28.3.2018Počet videní: 6668


 

Faktúra 08-2017 Oprava požiarneho uzáveru

Zverejnené 9.8.2017Počet videní: 1466


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 16. 4. 2019, Ul. Okružná, Púchov

Zverejnené 22.3.2019Počet videní: 3586


 

Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v sobotu 30. marca

standarda_prezidenta.png


Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v sobotu 30. marca 2019.
Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 hodiny. Hlasovací preukaz si môžete osobne vybaviť najneskôr v pia ...viac...

Zverejnené 29.3.2019Počet videní: 576


 

Zverejnenie zámeru prenajať majetok

ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mes ...viac...

Zverejnené 6.6.2016Počet videní: 7463


 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Zverejnené 13.3.2018Počet videní: 6950


 

Faktúra 07-2017 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 8.8.2017Počet videní: 1467


 

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových a nízkonapäťových vedení

Upozorňujeme občanov na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 metre od zeme. V prípade, že dôjde k prerasteniu nad výšku troch metrov, je potre ...viac...

Zverejnené 20.3.2019Počet videní: 3694


 

Na Deň učiteľov ocenili pedagógov a premiérovo odovzdali aj pamätné plakety za celoživotnú prácu

IMG_4124.jpg

Na Svetový deň učiteľov (28. marec) si prevzalo z rúk primátorky Kataríny Henekovej na pôde Divadla Púchov ocenenie 32 pedagogičiek a pedagógov z púchovských materských a základných škôl, centra voľné ...viac...

Zverejnené 29.3.2019Počet videní: 551


 

Zverejnenie zámeru prenajať majetok

ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mest ...viac...

Zverejnené 6.6.2016Počet videní: 7455


 

Územné rozhodnutie 10446 Púchov-Potôčky-Rozšírenie NNK pre záhradkársku oblasť

Zverejnené 9.3.2018Počet videní: 7000


 

Faktúra 07-2017 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 8.8.2017Počet videní: 1439


 

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu - oznámenie o výruboch - p. Bartoš

Zverejnené 13.3.2019Počet videní: 4021


 

Veľkonočný jarmok v Púchove so stovkou tradičných remeselníkov a s vynášaním Moreny

kraslice.jpg

Púchov je známy bohatou tradíciou jarmočných podujatí, ktoré sú počas roka vďačným cieľom nielen samotných Púchovčanov, ale aj ostatných návštevníkov. Ten najbližší veľkonočný sa uskutoční na pešej zó ...viac...

Zverejnené 27.3.2019
Aktualizované: 5.4.2019Počet videní: 1096


 

Zverejnenie zámeru prenajať majetok

ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Mest ...viac...

Zverejnené 8.4.2016Počet videní: 7519


 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Zverejnené 20.2.2018Počet videní: 7211


 

Faktúra 07-2017 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 8.8.2017Počet videní: 1433


 

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu - oznámenie o výruboch - p. Lepur

Zverejnené 13.3.2019Počet videní: 3995


 

V púchovských školách učí takmer 89 percent žien, priemerný vek učiteľov je 45 rokov

volby_Gorazdova (1).JPG

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov sú štyri základné školy (ZŠ Mládežnícka, ZŠ Gorazdova, ZŠ J. A. Komenského a ZŠ s MŠ Slovanská) a sedem materských škôl, z toho jedna s elokovaným pracoviskom ...viac...

Zverejnené 26.3.2019Počet videní: 438


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

Zámer odpredaja nehnuteľností
(zverejnené od 08.04.2016 do 26.04.2016)
V súlade s §9a, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov MESTO PÚCHOV ZVEREJŇUJE:
...viac...

Zverejnené 8.4.2016Počet videní: 6649


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - Sklad hospod. náradia

Zverejnené 19.2.2018Počet videní: 7236


 

Faktúra 06-2017 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 18.7.2017Počet videní: 1526


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo dňa 18.03.2019

Zverejnené 12.3.2019Počet videní: 4018


 

Na Deň učiteľov púchovská primátorka ocení tridsiatku pedagógov

den-ucitelov-2013.jpg

28. marca ocení primátorka Púchova Katarína Heneková v rámci tradičného podujatia, ktoré radnica pravidelne organizuje na Deň učiteľov, viac ako tri desiatky pedagógov materských a základných škôl, zá ...viac...

Zverejnené 26.3.2019
Aktualizované: 29.3.2019Počet videní: 608


 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov

Zámer odpredaja nehnuteľností
(zverejnené od 08.02.2016 do 23.02.2016)

V súlade s §9a, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov MESTO PÚCHOV ZVEREJŇUJE ...viac...

Zverejnené 8.2.2016Počet videní: 7618


 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - Hrabovka - rozšírenie NNK

Zverejnené 19.2.2018Počet videní: 7202


 

Faktúra 06-2017 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 18.7.2017Počet videní: 1585


 

Informácia o poskytovaní veľkoobjemových kontajnerov

Mesto Púchov uverejňuje aktualizovaný harmonogram poskytovania
veľkoobjemových kontajnerov pre jednotlivé mestské časti na uloženie objemového odpadu (na konci tejto správy v pdf súbore).
...viac...

Zverejnené 11.3.2019Počet videní: 4134


 

Dane z nehnuteľnosti a poplatky za odpad budú môcť občania uhradiť prevodom na účet alebo hotovosťou v pokladni, od poštových poukážok mesto Púchov upúšťa

mesto_rusi_poukazky_red-cross_web.jpg


Apríl je mesiacom, kedy púchovská radnica každoročne pristupuje k distribuovaniu platobných výmerov za daň z nehnuteľnosti pre občanov a takisto k výmerom poplatkov za komunálny odpad a drobný ...viac...

Zverejnené 25.3.2019Počet videní: 674


 

Nebytové priestory na prenájom

Mesto Púchov oznamuje prípadným záujemcom o nájom nebytových priestorov, že dňom 31.1.2016 končí platnosť zmlúv o nájme nasledovných nebytových priestorov:
Nebytové priestory o výmere 150,09 ...viac...

Zverejnené 29.1.2016Počet videní: 7508


 

Stavebné povolenie

Zverejnené 19.2.2018Počet videní: 7267


 

Faktúra 06-2017 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 18.7.2017Počet videní: 1603


 

Oznam o zápise detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2019/2020

Mesto Púchov informuje verejnosť, že sa v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Doplnkom č.1 k VZN č.4/2012 o m ...viac...

Zverejnené 8.3.2019Počet videní: 4277


 

Považská vodárenská spoločnosť so zmenami v dozornej rade

Valne_zhromazdenie_POVS (7).JPG

Valné zhromaždenie Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. odhlasovalo v marci (19. 3. 2019) personálne zmeny v zložení deväťčlennej dozornej rady. Za Mikroregión Púchov v nej nahradí Rastislava Hene ...viac...

Zverejnené 21.3.2019Počet videní: 662


 

O Z N Á M E N I E o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Zverejnené 9.2.2018Počet videní: 7367


 

Faktúra 06-2017 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 18.7.2017Počet videní: 1553


 

Dodatok č. 1/2019 k VZN Mesta Púchov č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Púchov

Zverejnené 7.3.2019Počet videní: 4252


 

Púchovských školákov učili, ako zorganizovať a zrealizovať dobrovoľnícke aktivity

CVC_dobrovolnici_skolenie (5).jpg

Centrum voľného času (CVČ) Včielka, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov, zorganizovalo dvojdňový workshop pre žiakov druhého stupňa základných škôl a osemročného gymnázia s cieľom prešk ...viac...

Zverejnené 20.3.2019Počet videní: 482


 

Verejná vyhláška – stavebného povolenia – líniovej stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“

Zverejnené 1.2.2018Počet videní: 7626


 

Faktúra 05-2017 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 19.6.2017Počet videní: 1709


 

Dodatok č. 1/2019 k VZN Mesta Púchov č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Púchov – Trhový poriadok

Zverejnené 7.3.2019Počet videní: 4096


 

Žiadosti na funkciu konateľa Púchovskej kultúry je možné posielať do 9. apríla 2019

V tlačenej verzii posledných Púchovských novín č. 11, ktoré vyšli v utorok 19. marca, bolo uverejnené  znenie výberového konania na konateľa spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o., v texte ktorého sa ...viac...

Zverejnené 20.3.2019Počet videní: 391


 

Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu : 10446Púchov-Potôčky –Rozšírenie NNK pre záhradkársku oblasť

Zverejnené 22.1.2018Počet videní: 7878


 

Faktúra 05-2017 Vodné a stočné

Zverejnené 14.6.2017Počet videní: 1755


 

Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach

Zverejnené 6.3.2019Počet videní: 3710


 

Zo zasadnutie mestského zastupiteľstva: Mesto sa zasa o krok bližšie posunulo k projektu výstavby nájomných bytov na Kolonke

MsZ_Puchov_18_03 (1).JPG

Púchov, 19. marec 2019
Rokovanie Mestského zastupiteľstva Púchov (MsZ) sa konalo v pondelok 18. marca 2019. Dôvod na opätovné stretnutie sa poslancov v rozpätí troch týždňov od februárového zasad ...viac...

Zverejnené 19.3.2019Počet videní: 525


 

Oznámenie územného konania verejnou vyhláškou - 10258 Púchov – Pod Skalkou - predĺženie NNK pre chaty

Zverejnené 22.1.2018Počet videní: 7960


 

Faktúra 05-2017 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 8.6.2017Počet videní: 1726


 

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva Púchov

Zverejnené 6.3.2019Počet videní: 2856


 

OZNAM: V stredu 27. 3. bude kvôli plánovanej odstávke elektriny zatvorený mestský úrad

MsU_Puchov.jpg

Mesto Púchov oznamuje, že v stredu 27. 3. 2019 bude Mestský úrad Púchov počas celého dňa zatvorený z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny z dôvodu plánovanej údržby distribučnej sústavy Stredoslove ...viac...

Zverejnené 18.3.2019Počet videní: 629


 

Oznámenie rozhodnutia o povolení zmeny územného rozhodnutie o umiestnení stavby Novostavba materskej školy “ verejnou vyhláškou

Zverejnené 11.1.2018Počet videní: 7959


 

Faktúra 05-2017 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 8.6.2017Počet videní: 1759


 

Zásady odmeňovania volených orgánov mesta Púchov

Zverejnené 6.3.2019Počet videní: 2734


 

Výsledky prvého kola volieb prezidenta v Púchove

volby_Gorazdova (9).JPG

Oficiálne výsledky prvého kola prezidentských volieb v meste Púchov:
1. Zuzana Čaputová: 2916 hlasov (37,99 %)
2. Maroš Šefčovič: 1635 hlasov (21,30 %)
3. Harabin Štefan: 1260 hlasov ...viac...

Zverejnené 17.3.2019
Aktualizované: 18.3.2019Počet videní: 638


 

Faktúra 05-2017 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 8.6.2017Počet videní: 1765


 

Štatút mesta Púchov

Zverejnené 6.3.2019Počet videní: 2424


 

Prezidentské voľby v Púchove

volby_Komenskeho (3).JPG

Výsledky volieb v Púchove kopírujú tie celoslovenské. Aj Púchovčania poslali do druhého kola Čaputovú a Šefčoviča. 
(Na konci pdf s kompletnými neoficiálnymi výsledkami.)
Priebeh volieb v  ...viac...

Zverejnené 16.3.2019
Aktualizované: 17.3.2019Počet videní: 807


 

Faktúra 04-2017 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 11.5.2017Počet videní: 1845


 

VZN Mesta Púchov č 2/2019 o určení názvu ulice

Zverejnené 6.3.2019Počet videní: 2398


 

Generálka volebných miestností

volby_prezidenta_priprava (3).JPG

Doslova len pár hodín ostáva do začiatku zajtrajších prezidentských volieb. Mesto Púchov a jeho mestské časti je rozdelené do osemnástich volebných okrskov s rovnakým počtom volebných miestností. Od d ...viac...

Zverejnené 15.3.2019Počet videní: 569


 

Faktúra 04-2017 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 11.5.2017Počet videní: 2059


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 27.03.2019 - ul. Obrancov mieru, Požiarna a Štefánikova

Zverejnené 4.3.2019Počet videní: 2463


 

Hlasovací preukaz si môžete vybaviť na mestskom úrade ešte aj dnes do 14.30

hlasovací preukaz.JPG

Ak sa zajtra, v čase volieb prezidenta budete neplánovane počas celého dňa nachádzať mimo svojho trvalého bydliska a voľby prezidenta si rozhodnete nechcete nechať ujsť, ešte dnes si môžete vybaviť hl ...viac...

Zverejnené 15.3.2019Počet videní: 464


 

Faktúra 04-2017 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 11.5.2017Počet videní: 1896


 

Dodatok č. 1/2019 k VZN Mesta Púchov č. 2/2018 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov

Zverejnené 4.3.2019Počet videní: 2492


 

„Vyhráš voľby, môžeš všetko?“

MsZ.jpg

V súvislosti s vysielaním záznamu púchovského mestského zastupiteľstva z 27. februára 2019, sa na sociálnych sieťach objavili reakcie, že niektoré časti sa majú zo záznamu rokovania zastupiteľstva cie ...viac...

Zverejnené 14.3.2019Počet videní: 523


 

Faktúra 04-2017 Materiál a servisné práce

Zverejnené 24.4.2017Počet videní: 2015


 

VZN Mesta Púchov č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Púchov pre rok 2019

Zverejnené 4.3.2019Počet videní: 2292


 

Jarné upratovanie začína v lokalitách s rodinnými domami, bytovým spoločenstvám pristavia veľkokapacitné kontajnery na základe objednávky

kontajner.jpg

Mesto Púchov aj tento rok pristupuje k poskytovaniu veľkokapacitných kontajnerov. Pevne stanovený harmonogram ich rozmiestnenia v mestských častiach s rodinnými domami začína od 18. marca Hornými Kočk ...viac...

Zverejnené 11.3.2019
Aktualizované: 14.3.2019Počet videní: 621


 

Faktúra 04-2017 Dodávka a montáž žalúzie

Zverejnené 11.4.2017Počet videní: 2098


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 27.02.2019 - ul. F. Urbánka a Moravská

Zverejnené 26.2.2019Počet videní: 2670


 

Dnešný sviatok MDŽ si pripomenuli ružou

MDZ_MsU_Puchov (2).jpg

Medzinárodný deň žien, ktorý si práve dnes (8. marca) pripomíname, neopomenuli ani na púchovskej radnici, kde sú ženy čo do počtu v početnej prevahe nad mužmi. Priamo na mestskom úrade pracuje 48 žien ...viac...

Zverejnené 8.3.2019Počet videní: 435


 

Faktúra 03-2017 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 24.4.2017Počet videní: 1924


 

Oznam - predaj parkovacích kariet v 10. týždni

Vážení občania, v dňoch od 4.3. do 8.3.2019 nebude možné si z technických dôvodov zakúpiť parkovacie karty.

Za porozumenie  Vám ďakujeme.
viac...

Zverejnené 26.2.2019Počet videní: 2810


 

Ako vidí svojich 100 dní vo funkcii primátorka Púchova Katarína Heneková?

Katka_Henekova_4_web.jpg

Práve dnes uplynulo sto dní od momentu, kedy Katarína Heneková zložila po vlaňajších úspešných komunálnych voľbách primátorský sľub, čím bola oficiálne inštalovaná do funkcie primátorky mesta Púchov. ...viac...

Zverejnené 7.3.2019
Aktualizované: 14.3.2019Počet videní: 802


 

Faktúra 03-2017 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 11.4.2017Počet videní: 1968


 

Podiel vytriedenosti komunálnych odpadov za rok 2018

Mesto Púchov, primátorka mesta, v zmysle § 4 ods.6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení nie ...viac...

Zverejnené 25.2.2019Počet videní: 2738


 

Púchovskí florbalisti podali pomocnú ruku Adamkovi Kurtinovi

IMG_1753.JPG


Púchovskí florbalisti sú nielen zanietení športovci (v prvej lige mužov na Slovensku mieria do finále), ale predovšetkým sú to muži s veľkým srdcom. Naposledy to dokázali, keď záverom februára ...viac...

Zverejnené 6.3.2019Počet videní: 437


 

Faktúra 03-2017 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 11.4.2017Počet videní: 2033


 

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu - oznámenie o výruboch - Obec Dolné Kočkovce

Zverejnené 25.2.2019Počet videní: 2652


 

Mestské zariadenie VECI ZA ÚSMEV je od marca otvorené počas celého pracovného týždňa

Veci_za_usmev (23).JPG

Mesto Púchov podáva pomocnú ruku tým, ktorí nemajú na rozhadzovanie, ale aj tým, ktorí sa chcú správať ekologicky recyklovaním oblečenia

Po dvojtýždňovej reorganizačnej prestávke sa dve ...viac...

Zverejnené 4.3.2019Počet videní: 500


 

Faktúra 03-2017 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 11.4.2017Počet videní: 1919


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 20.03.2019 - ul. Chmelinec

Zverejnené 22.2.2019Počet videní: 2862


 

Faktúra 02-2017 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 30.3.2017Počet videní: 2084


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 21.03.2019 - ul. 1. mája, Obrancov mieru a Štefánikova

Zverejnené 22.2.2019Počet videní: 2888


 

Faktúra 02-2017 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 15.3.2017Počet videní: 1903


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo dňa 27.02.2019

Zverejnené 21.2.2019Počet videní: 2954


 

Faktúra 02-2017 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 15.3.2017Počet videní: 1906


 

Upozornenie

Upozorňujeme občanov, že v týchto dňoch sa v meste Púchov pohybuje neznáma osoba-muž, ktorý sa vydáva za zamestnanca Mestského úradu a od občanov zisťuje informácie ohľadom príjmov a osobných údajov č ...viac...

Zverejnené 20.2.2019Počet videní: 2951


 

Faktúra 02-2017 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 15.3.2017Počet videní: 2021


 

Oznámenie - rozkopávka - ulica Železničná

Mesto Púchov oznamuje, že v dňoch 18.2.2019 – 18.3.2019 budú na ulici Železničná prebiehať rozkopávkové práce - výstavba prepojovacieho potrubia plynovodu – riadený pretlak.

Ďakujeme za poc ...viac...

Zverejnené 20.2.2019Počet videní: 2932


 

Faktúra 02-2017 Elimer Ročná kontrola EPS a PER

Zverejnené 22.2.2017Počet videní: 2051


 

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu - oznámenie o výruboch - PhDr. Marta Vojtášová

Zverejnené 19.2.2019Počet videní: 3070


 

Faktúra 01-2017 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 22.2.2017Počet videní: 1988


 

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu - oznámenie o výruboch - Tabela Real s.r.o.

Zverejnené 19.2.2019Počet videní: 2663


 

Dohoda 01-2017 Platby za tepelnú energiu KVC

Zverejnené 12.1.2017Počet videní: 2134


 

Oznam - obecné studne v miestnej časti Hoština

Oznamujeme občanom miestnej časti Hoština, že voda v obecných studniach (studne vo vlastníctve mesta) nie je určená na pitie.
viac...

Zverejnené 15.2.2019Počet videní: 2981


 

Dohoda 01-2017 Platby za tepelnú energiu SOV 1400

Zverejnené 12.1.2017Počet videní: 2237


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 15.03.2019 - Ihrište

Zverejnené 14.2.2019Počet videní: 2937


 

Dohoda 01-2017 Platby za tepelnú energiu SOV 1401

Zverejnené 12.1.2017Počet videní: 2174


 

Oznámenie o zrušení plánovaného prerušenia distribúcie elektriny dňa 15.03.2019 - Ihrište

Zverejnené 13.2.2019Počet videní: 3000


 

Faktúra 12-2016 Výmena batérií

Zverejnené 2.3.2017Počet videní: 2072


 

Oznam MsÚ - 13.02.2019

Mesto Púchov oznamuje, že dňa 13.02.2019 budú kancelárie prvého kontaktu na prízemí MsÚ pracovať v obmedzenom režime od 14:00 hod do 16:30 hod, z dôvodu účasti zamestnancov na prvom zasadnutí okrskový ...viac...

Zverejnené 12.2.2019Počet videní: 2910


 

Faktúra 12-2016 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 18.1.2017Počet videní: 2172


 

Návrh financovania Pilotného projektu - Komplexná multidisciplinárna starostlivosť poskytovaná deťom v materských školách - na ďalšie obdobie, od 1-12/ 2019

Zverejnené 12.2.2019Počet videní: 2859


 

Faktúra 12-2016 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 12.1.2017Počet videní: 2184


 

Návrh Dodatok č. 1/2019 k VZN Mesta Púchov č. 2/2018 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov

Zverejnené 12.2.2019Počet videní: 2787


 

Faktúra 12-2016 Dodávka tepelnej energie MsP

Zverejnené 12.1.2017Počet videní: 2179


 

Návrh VZN Mesta Púchov č.1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Púchov pre rok 2019

Zverejnené 12.2.2019Počet videní: 2729


 

Faktúra 12-2016 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 12.1.2017Počet videní: 2309


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 15.03.2019 - Ihrište

Zverejnené 11.2.2019Počet videní: 2691


 

Faktúra 12-2016 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 12.1.2017Počet videní: 2186


 

Návrh čerpania fondu rozvoja bývania mesta Púchov - február

Zverejnené 11.2.2019Počet videní: 2565


 

Faktúra 12-2016 Požiarno-bezpečnostná dokumentácia KVC

Zverejnené 16.12.2016Počet videní: 2202


 

Návrh úpravy rozpočtu mesta Púchov - február

Zverejnené 11.2.2019Počet videní: 2514


 

Faktúra 12-2016 Montáž a výstavba rádiovej siete SOV

Zverejnené 14.12.2016Počet videní: 2332


 

Návrh čerpania rezervného fondu mesta Púchov - február

Zverejnené 11.2.2019Počet videní: 2380


 

Faktúra 11-2016 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 20.12.2016Počet videní: 2101


 

Návrh čerpania fondu bežných výdavkov mesta Púchov - február

Zverejnené 11.2.2019Počet videní: 2268


 

Faktúra 11-2016 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 8.12.2016Počet videní: 2152


 

Zverejnenie zámerov prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa svoj nehnuteľný majetok - Objekt SOV

Zverejnené 11.2.2019Počet videní: 2244


 

Faktúra 11-2016 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 8.12.2016Počet videní: 2196


 

Návrh Dodatok č. 1/2019 k VZN Mesta Púchov č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Púchov

Zverejnené 11.2.2019Počet videní: 2138


 

Faktúra 11-2016 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 8.12.2016Počet videní: 2243


 

Návrh Dodatok č. 1/2019 k VZN Mesta Púchov č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Púchov – Trhový poriadok

Zverejnené 11.2.2019Počet videní: 2135


 

Faktúra 10-2016 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 11.11.2016Počet videní: 2194


 

Oznámenie - Mestský úrad - 11.02.2019

Z dôvodu nefunkčnosti informačného systému bude dnes, t.j. dňa 11.02.2019 Mestský úrad Púchov pracovať od 13:00 hod. v obmedzenom režime.

Ďakujeme za pochopenie.
viac...

Zverejnené 11.2.2019Počet videní: 2131


 

Faktúra 10-2016 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 11.11.2016Počet videní: 2174


 

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 odst. 3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších noviel - Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Zverejnené 11.2.2019Počet videní: 2055


 

Faktúra 10-2016 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 11.11.2016Počet videní: 2180


 

Návrh Zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach

Zverejnené 11.2.2019Počet videní: 2017


 

Faktúra 9-2016 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 20.10.2016Počet videní: 2158


 

Návrh VZN Mesta Púchov č.2/2019 o určení názvu ulice v meste Púchov

Zverejnené 8.2.2019
Aktualizované: 11.2.2019Počet videní: 2392


 

Objednávka 10-2016 PD suterén SOV

Zverejnené 7.10.2016Počet videní: 2153


 

Oznámenie - rozkopávka - ulice Chmelinec, Požiarna, Za cintorínom

Mesto Púchov oznamuje, že v dňoch 30.1.2019 – 15.2.2019 budú na uliciach Chmelinec, Požiarna a Za cintorínom prebiehať rozkopávkové práce - pokládka a oprava optického vedenia a verejného osvetlenia.< ...viac...

Zverejnené 8.2.2019Počet videní: 2271


 

Faktúra 9-2016 Odmena správcu KVC

Zverejnené 7.10.2016Počet videní: 2304


 

OZNAM O PREBERANÍ OZNÁMENÍ O DELEGOVANÍ ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručia politické strany  (politické hnutia) zastúpené v Národnej rade SR alebo Petičné výbory, ktoré navrhli kandidáta na prezi ...viac...

Zverejnené 7.2.2019Počet videní: 2325


 

Faktúra 9-2016 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 7.10.2016Počet videní: 2252


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 06.03.2019 - Slovanská, Železničná - Horné Kočkovce

Zverejnené 4.2.2019Počet videní: 2551


 

Faktúra 9-2016 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 7.10.2016Počet videní: 2080


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 05.03.2019 - ul. Hoštínska, J. Kráľa, Komenského, Vodárska, Za cintorínom - Púchov

Zverejnené 4.2.2019Počet videní: 2505


 

Faktúra 9-2016 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 7.10.2016Počet videní: 2109


 

Oznam - odvolanie II. stupňa aktivity

V zmysle „Operatívneho plánu zimnej údržby rok 2018 – 2019“ a z dôvodu zlepšených poveternostných podmienok, dňa 29.1.2019 o 14:00 vedúca oddelenia dopravy a služieb Ing. Mgr. Alena Vavrová PhD. odvol ...viac...

Zverejnené 29.1.2019Počet videní: 3093


 

Faktúra 9-2016 Dodávka a montáž okien KVC

Zverejnené 27.9.2016Počet videní: 2096


 

Oznam - Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku o príjmoch a životných podmienkach domácností

Zisťovanie sa uskutočňuje od 04.02.2019 do 28.06.2019.
viac...

Zverejnené 29.1.2019Počet videní: 3109


 

Faktúra 8-2016 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 20.9.2016Počet videní: 2248


 

OZNAM

V zmysle „Operatívneho plánu zimnej údržby rok 2018 – 2019“ a z dôvodu zhoršených poveternostných podmienok, dňa 28.1.2019 o 8:00 vedúca oddelenia dopravy a služieb Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD. vyhlá ...viac...

Zverejnené 28.1.2019Počet videní: 3337


 

Faktúra 8-2016 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 9.9.2016Počet videní: 2138


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 27.02.2019 - ul. Moravská, F. Urbánka Púchov

Zverejnené 23.1.2019Počet videní: 3547


 

Faktúra 8-2016 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 9.9.2016Počet videní: 2182


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 26.02.2019 - ul. Požiarna, Púchov

Zverejnené 22.1.2019Počet videní: 3573


 

Faktúra 8-2016 Elimer kontrola EPS a PER

Zverejnené 19.8.2016Počet videní: 2399


 

Oznámenie - zatvorenie kancelárie č. 2 - Daň z nehnuteľností

Mestský úrad Púchov – ekonomické oddelenie oznamuje že dňa 21.1.2019 bude z technických príčin zatvorená
kancelária č. 2 – Daň z nehnuteľností.
Za porozumenie ďakujeme.
Ing. Lucia ...viac...

Zverejnené 21.1.2019Počet videní: 3576


 

Faktúra 7-2016 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 18.8.2016Počet videní: 2180


 

Oznámenie - rozkopávka - ulice J. Kráľa, Podjavorinskej, Sládkovičova, Za cintorínom

Mesto Púchov oznamuje, že v dňoch 14.1.2019 – 15.3.2019 budú na uliciach J. Kráľa, Podjavorinskej, Sládkovičova a Za cintorínom prebiehať rozkopávkové práce - pokládka optického vedenia.

Ďa ...viac...

Zverejnené 11.1.2019Počet videní: 4223


 

Faktúra 7-2016 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 9.8.2016Počet videní: 2299


 

Oznámenie rozhodnutia stavebného povolenia stavby - Bytový dom Púchov parc. č. 1328 - vstavba do podkrovia“

Zverejnené 9.1.2019Počet videní: 4332


 

Faktúra 7-2016 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 9.8.2016Počet videní: 2054


 

Zimná údržba miestnych komunikácií

Mesto Púchov žiada občanov, aby  n e p a r k o v a l i  svoje autá na miestnych komunikáciach a chodníkoch počas zimnej údržby.

Parkovaním áut na miestnych komunikáciach a chodníkoch sa brá ...viac...

Zverejnené 9.1.2019Počet videní: 4121


 

Faktúra 7-2016 Dodanie a montáž okien

Zverejnené 13.7.2016Počet videní: 2270


 

Oznámenie o ukončení výberového konania - sociálny pracovník

Mesto Púchov oznamuje, že dňa 7. januára 2019 o 12,00 hod. bolo ukončené výberové konanie na obsadenie funkcie sociálneho pracovníka na úseku sociálnych vecí a sociálnych služieb.
viac...

Zverejnené 9.1.2019Počet videní: 4201


 

Faktúra 6-2016 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 20.7.2016Počet videní: 2166


 

Prihláška na Veľkonočný jarmok 2019 - 06.04.2019

Zverejnené 7.1.2019Počet videní: 5536


 

Faktúra 6-2016 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 11.7.2016Počet videní: 2137


 

Oznam - Matričný úrad - 09.01.2019

Mesto Púchov, matričný úrad oznamuje, že dňa 09.01.2019 bude matričný úrad zatvorený od 09:00 hod do 12:00 hod z organizačných dôvodov.
Za porozumenie ďakujeme.
viac...

Zverejnené 4.1.2019Počet videní: 3907


 

Faktúra 6-2016 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 11.7.2016Počet videní: 2145


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 06.01.2019 - Námestie slobody, Púchov

Zverejnené 3.1.2019Počet videní: 3992


 

Faktúra 6-2016 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 11.7.2016Počet videní: 2187


 

Oznam - otváracia doba MsÚ dňa 31.12.2018

Mestský úrad Púchov, oznamuje, že dňa 31.12.2018 (pondelok) bude Mestský úrad otvorený nasledovne:
od 7:00 hod do 12:00 hod Matrika a pokladňa budú otvorené od 7:00 hod do 10:00 hod < ...viac...

Zverejnené 21.12.2018Počet videní: 4507


 

Faktúra 6-2016 Odmena správcu KVC

Zverejnené 11.7.2016Počet videní: 2191


 

Oznam - otváracia doba MsÚ dňa 21.12.2018

Mestský úrad Púchov, oznamuje, že dňa 21.12.2018 (piatok) bude Mestský úrad otvorený od 7:00 do 13:00 hod.

Za porozumenie vopred ďakujeme.
viac...

Zverejnené 21.12.2018Počet videní: 4323


 

Faktúra 5-2016 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 20.6.2016Počet videní: 2195


 

ŠFRB odpúšťa 2.000 eur z úveru za každé dieťa

V zmysle zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania môžu jeho dlžníci počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory na obstaranie bytu alebo rodinného domu požiadať o odpustenie 2.000 eur z úveru poskytnuté ...viac...

Zverejnené 14.12.2018Počet videní: 4656


 

Faktúra 5-2016 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 8.6.2016Počet videní: 2379


 

Rozpočet Mesta Púchov na rok 2019 a výhľad na roky 2020-2021

Zverejnené 12.12.2018Počet videní: 4265


 

Faktúra 5-2016 Odmena správcu KVC

Zverejnené 6.6.2016Počet videní: 2266


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 17.01.2019 - Horné Kočkovce

Zverejnené 11.12.2018Počet videní: 4094


 

Faktúra 5-2016 Elimer kontrola EPS

Zverejnené 2.6.2016Počet videní: 2284


 

Oznámenie o vybavení petície

Petícia proti výstavbe nového bytového domu vo vnútrobloku domu č. 827 na Štefánikovej ul. v Púchove
viac...

Zverejnené 11.12.2018Počet videní: 4175


 

Faktúra 4-2016 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 17.5.2016Počet videní: 2257


 

Oznam - Matričný úrad - 12.12.2018

Mesto Púchov, matričný úrad oznamuje, že dňa 12.12.2018 bude matričný úrad zatvorený od 11:00 hod do 16:30 hod z organizačných dôvodov.

Za porozumenie ďakujeme.
viac...

Zverejnené 10.12.2018Počet videní: 4096


 

Faktúra 4-2016 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 12.5.2016Počet videní: 2209


 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 2017/2018

Zverejnené 10.12.2018Počet videní: 3883


 

Faktúra 4-2016 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 12.5.2016Počet videní: 2193


 

Oznam - zatvorenie MsÚ - 12.12.2018

Mestský úrad Púchov oznamuje, že dňa 12.12.2018 bude pracovná doba upravená od 7:00 hod do 13:45 hod.

Za porozumenie ďakujeme.
viac...

Zverejnené 10.12.2018Počet videní: 3677


 

Faktúra 4-2016 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 12.5.2016Počet videní: 2196


 

Oznam - Rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej ulici

Vzhľadom na stav krytu chodníka, ktorý bol v nevyhovujúcom stave, značne poškodený jamami, prasklinami a výtlkmi boli v rozpočte mesta schválené finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu s ponechaním ...viac...

Zverejnené 6.12.2018Počet videní: 3982


 

Faktúra 3-2016 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 12.5.2016Počet videní: 2205


 

Ospravedlnenie - havária rozvodu teplovodu

Žiadame všetkých odberateľov tepla napojených na teplovodnú distribučnú sieť spoločnosti MESTKSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. o ospravedlnenie z dôvodu prerušenia dodávky tepla v čase od 03.12. 2018 od 14:3 ...viac...

Zverejnené 5.12.2018Počet videní: 3288


 

Faktúra 3-2016 Voda v SOV

Zverejnené 12.5.2016Počet videní: 2183


 

Oznam k havárii rozvodu teplovodu

Dňa 3.12. 2018  cca o 14.30 hod. sme obdržali informáciu o prerazení primárneho rozvodu teplovodu pri objekte Materskej školy Chmelinec. Našou obhliadkou sme zistili, že firma realizujúca  v meste výk ...viac...

Zverejnené 4.12.2018Počet videní: 3571


 

Faktúra 3-2016 Voda v 937 a 939

Zverejnené 12.5.2016Počet videní: 2177


 

Oznámenie o výruboch - p. Regula

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci  vydania súhlasu podľa § 47 odst. 3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších noviel.
viac...

Zverejnené 30.11.2018Počet videní: 3548


 

Faktúra 3-2016 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 12.5.2016Počet videní: 2163


 

Oznámenie o výruboch - p. Lukáčová

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci  vydania súhlasu podľa § 47 odst. 3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších noviel.
viac...

Zverejnené 30.11.2018Počet videní: 3383


 

Faktúra 3-2016 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 12.5.2016Počet videní: 2232


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo dňa 05.12.2018

Zverejnené 29.11.2018Počet videní: 3417


 

Faktúra 3-2016 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 12.5.2016Počet videní: 2270


 

Oznam - zatvorenie matriky - 04.12.2018

Mesto Púchov, matričný úrad oznamuje, že dňa 04.12.2018 bude matričný úrad zatvorený od 8:00 hod do 14:30 hod.
viac...

Zverejnené 28.11.2018Počet videní: 3399


 

Faktúra 2-2016 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 12.5.2016Počet videní: 2177


 

Pozvánka na ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo dňa 28.11.2018

Zverejnené 22.11.2018Počet videní: 3731


 

Faktúra 2-2016 Elimer Ročná kontrola EPS a PER

Zverejnené 12.5.2016Počet videní: 2211


 

Výzva pre občanov – nahlasovanie chovu ošípaných v termíne do 27.11.2018

Na základe žiadosti o súčinnosť z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy zo dňa 15.11.2018, vyzývame občanov, aby nahlásili priamo na Mestskom úrade (kancelária č. 14, p. Katríková) chov ošípa ...viac...

Zverejnené 19.11.2018Počet videní: 4009


 

Faktúra 2-2016 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 12.5.2016Počet videní: 2187


 

Návrh - PLÁN LEGISLATÍVNEJ ČINNOSTI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PÚCHOV NA ROK 2019

Zverejnené 16.11.2018Počet videní: 4086


 

Faktúra 2-2016 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 12.5.2016Počet videní: 2241


 

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 04/2017 - O PRIDEĽOVANÍ NÁJOMNÝCH BYTOV VO VLASTNÍCTVE MESTA PÚCHOV

Zverejnené 16.11.2018Počet videní: 3709


 

Faktúra 2-2016 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 12.5.2016Počet videní: 2155


 

Oznámenie o výruboch - p. Brun

Zverejnené 15.11.2018Počet videní: 3765


 

Faktúra 1-2016 Výkon údržby byty a NP

Zverejnené 12.5.2016Počet videní: 2224


 

Oznámenie o výruboch - Tinsef, s.r.o.

Zverejnené 15.11.2018Počet videní: 3660


 

Faktúra 1-2016 Seprot strážna služba

Zverejnené 12.5.2016Počet videní: 2340


 

Oznámenie o výruboch - Ing. Jancová

Zverejnené 13.11.2018Počet videní: 3474


 

Faktúra 1-2016 Dodávka tepelnej energie SOV

Zverejnené 12.5.2016Počet videní: 2180


 

Návrh úpravy úpravy rozpočtu - november 2018

Zverejnené 12.11.2018Počet videní: 3509


 

Faktúra 1-2016 Dodávka tepelnej energie KVC

Zverejnené 12.5.2016Počet videní: 2208


 

Návrh - rozpočet Mesta Púchov na rok 2019 a výhľad na roky 2020-2021

Zverejnené 12.11.2018Počet videní: 3569


 

Faktúra 1-2016 Dodávka elektrickej energie KVC

Zverejnené 12.5.2016Počet videní: 2211


 

Celkové výsledky volieb do orgánov samosprávy Mesta Púchov - 2018

Zverejnené 12.11.2018Počet videní: 3824


 

Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Zverejnené 11.11.2018Počet videní: 4125


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019

Zverejnené 9.11.2018Počet videní: 3475


 

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu - oznámenie o výruboch - ENVIGEO a.s.

Zverejnené 29.10.2018Počet videní: 4235


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo dňa 05.11.2018

Zverejnené 29.10.2018Počet videní: 4269


 

Oznam - zatvorenie pokladne dňa 23.10.2018

Mesto Púchov oznamuje, že dňa 23.10.2018 bude pokladňa MsÚ (dv. č. 15) zatvorená od 8:00 hod do 14:30 hod z dôvodu účasti na školení. Podateľňa bude v tento čas zabezpečená na čísle dverí 14.
Ďak ...viac...

Zverejnené 22.10.2018Počet videní: 4579


 

Oznam - pripomienkovanie zápisu do mestskej kroniky za rok 2016

Mestský úrad v Púchove, oddelenie školstva a sociálnych vecí oznamuje občanom, že mestská kronikárka predložila ku schváleniu zápis do mestskej kroniky za rok 2016.
Zápis je k dispozícii k pripom ...viac...

Zverejnené 22.10.2018Počet videní: 4560


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 14.11.2018 - Nosice

Zverejnené 22.10.2018Počet videní: 4398


 

Pozvánka na spomienkovú slávnosť „Sviatok všetkých svätých“ a „Pamiatka zosnulých“

Mesto Púchov v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom, Púchov a Evanjelickým farským úradom a.v., Púchov pozývajú občanov na spomienkovú slávnosť „Sviatok všetkých svätých“ a „Pamiatka zosnulých ...viac...

Zverejnené 22.10.2018Počet videní: 4424


 

Zmeny cestovných poriadkov pre linky č. 6, 6š, 60 a 61 od 1.11.2018

Zverejnené 18.10.2018Počet videní: 4537


 

Oznam - zatvorenie matriky - 23.10.2018

Mesto Púchov, matričný úrad oznamuje, že dňa 23.10.2018 bude matričný úrad zatvorený od 8:00 hod do 14:30 hod.
viac...

Zverejnené 17.10.2018Počet videní: 4512


 

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu - oznámenie o výruboch - Continental Matador Rubber, s.r.o.

Zverejnené 17.10.2018Počet videní: 4101


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 12.11.2018 - ul. Trenčianska, Horné Kočkovce

Zverejnené 15.10.2018Počet videní: 3968


 

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu - oznámenie o výruboch - Ganát

Zverejnené 9.10.2018Počet videní: 3544


 

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu - oznámenie o výruboch - Gašpárková

Zverejnené 9.10.2018Počet videní: 3512


 

Plnenie rozpočtu Mesta Púchov a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2018

Zverejnené 5.10.2018Počet videní: 3269


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 12.10.2018 - ul. Trenčianska č. 440, T. Vansovej

Zverejnené 5.10.2018Počet videní: 3293


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 05.11.2018 - Nosice

Zverejnené 2.10.2018Počet videní: 3362


 

Oznámenie o výruboch - Obec Dolné Kočkovce

UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 odst.3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších noviel
viac...

Zverejnené 27.9.2018Počet videní: 3702


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 25.10.2018 - ul. Trenčianska

Zverejnené 25.9.2018Počet videní: 3600


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 25.10.2018 - Hrabovka, Svätoplukova

Zverejnené 25.9.2018Počet videní: 3464


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 26.10.2018 - Hrabovka, Svätoplukova

Zverejnené 25.9.2018Počet videní: 3299


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 24.10.2018 - Horné Kočkovce

Zverejnené 25.9.2018Počet videní: 3340


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 22.10.2018 - Ihrište

Zverejnené 24.9.2018Počet videní: 3353


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 23.10.2018 - Nosice

Zverejnené 24.9.2018Počet videní: 3234


 

Prihláška na Mikulášsky jarmok - 01.12.2018

Zverejnené 24.9.2018Počet videní: 4745


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo konané dňa 26.09.2018

Zverejnené 20.9.2018Počet videní: 3387


 

Oznámenie o začatí prác - ELSPOL-SK, s.r.o. - Púchov Pod Skalkou - Predĺženie NNK pre chaty - od 24.9.2018

Zverejnené 19.9.2018Počet videní: 3225


 

Európsky týždeň mobility 16.-22.9.2018 - TSK

TSK informuje, že k Európskemu týždňu mobility sa zodpovedne postavila aj Trenčianska župa, ktorá všetkým cestujúcim prímestskou autobusovou dopravou v kraji bez rozdielu ponúkne možnosť cestovať s 50 ...viac...

Zverejnené 17.9.2018Počet videní: 3217


 

Návrh úpravy rozpočtu mesta - september

Zverejnené 10.9.2018Počet videní: 3418


 

Návrh čerpania rezervného fondu mesta - september

Zverejnené 10.9.2018Počet videní: 3379


 

Návrh čerpania fondu bežných výdavkov mesta - september

Zverejnené 10.9.2018Počet videní: 3344


 

Plnenie rozpočtu a monitorovacia správa k 30.6.2018

Zverejnené 10.9.2018Počet videní: 3284


 

Informácia o poskytovaní veľko-objemových kontajnerov a harmonogram poskytovania kontajnerov pre RD na objemný odpad - jeseň 2018

Zverejnené 10.9.2018Počet videní: 3335


 

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58 ods. 3 stavebného zákona - stavby “ PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY CMTT JUH – II. ETAPA

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58 ods. 3 stavebného zákona - stavby “ PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY CMTT JUH – II. ETAPA ", v rozsahu: - búracie práce, - zemné práce: s ...viac...

Zverejnené 10.9.2018Počet videní: 3274


 

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2017 - O PRIDEĽOVANÍ NÁJOMNÝCH BYTOV VO VLASTNÍCTVE MESTA PÚCHOV

Zverejnené 10.9.2018Počet videní: 3261


 

Návrh operatívneho plánu zimnej údržby - rok 2018-2019

Zverejnené 10.9.2018Počet videní: 3073


 

Oznam - zatvorenie matriky - 7.9.2018

Mesto Púchov, matričný úrad oznamuje, že dňa 7.9.2018 bude matričný úrad zatvorený od 13:45 hod do 14:30 hod.
Za porozumenie ďakujeme.
viac...

Zverejnené 7.9.2018Počet videní: 3099


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 13.09.2018 - Púchov - 1. mája č. 1647

Zverejnené 6.9.2018Počet videní: 3015


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - MV SR OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V POVAŽSKEJ BYSTRICI

Zverejnené 4.9.2018Počet videní: 2780


 

Oznam o cestnej uzávierke, z dôvodu konania Európskeho pohára v cyklistike zdravotne postihnutých - v dňoch 01.-02.09.2018

Sobota dňa 01.09.2018 v čase 11:30 hod - 13:00 hod:
Lednické Rovne-Horovce-Lednica-Dolná Breznica-Lednické Rovne

Nedeľa dňa 02.09.2018 v čase 10:30 hod - 11:45 hod:
Púchov-Strežen ...viac...

Zverejnené 28.8.2018Počet videní: 3656


 

Oznam o úprave pracovného času na MsÚ dňa 23.08.2018

Na základe rozhodnutia primátora mesta bude z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v zmysle ustanovenia § 37 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochran ...viac...

Zverejnené 23.8.2018Počet videní: 3966


 

Oznam o úprave pracovného času na MsÚ dňa 22.08.2018

Na základe rozhodnutia primátora mesta bude z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v zmysle ustanovenia § 37 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochran ...viac...

Zverejnené 22.8.2018Počet videní: 4059


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 28.09.2018 - Púchov - Potôčky

Zverejnené 22.8.2018Počet videní: 4011


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 03.10.2018 - Horné Kočkovce - ul. Novonosická, Trenčianska, Záhradná, Záskalie

Zverejnené 22.8.2018Počet videní: 3949


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 21.09.2018 - Nosice

Zverejnené 20.8.2018Počet videní: 4053


 

VZN č. 3/2018 o organizácii miestneho referenda

Zverejnené 17.8.2018Počet videní: 4056


 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené 15.8.2018
Aktualizované: 16.8.2018Počet videní: 4248


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 20.09.2018 - ul. Svätoplukova a Hrabovka č. 1022

Zverejnené 15.8.2018Počet videní: 3968


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 19.09.2018 - Horné Kočkovce - ul. Trenčianska

Zverejnené 14.8.2018Počet videní: 3472


 

Oznam o úprave pracovného času na MsÚ dňa 10.08.2018

Na základe rozhodnutia primátora mesta bude z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v zmysle ustanovenia § 37 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, ...viac...

Zverejnené 10.8.2018Počet videní: 3136


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 14.09.2018 - Horné Kočkovce - Záskalie

Zverejnené 8.8.2018Počet videní: 3167


 

Oznam o prerušení dodávky teplej úžitkovej vody od 22.8.2018 do 23.8.2018

V zmysle ustanovenia § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z.z. Vám oznamujeme, že v termíne od 22.08.2018 8:00 hod do 23.08.2018 16:00 hod bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody, z dôvo ...viac...

Zverejnené 6.8.2018Počet videní: 3339


 

Oznam o úprave pracovného času na MsÚ v dňoch 02.08. - 03.08.2018

Na základe rozhodnutia primátora mesta bude z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v zmysle ustanovenia § 37 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochran ...viac...

Zverejnené 2.8.2018Počet videní: 3484


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Zverejnené 2.8.2018Počet videní: 3307


 

Oznam o úprave pracovného času na MsÚ v dňoch 31.07. - 02.08.2018

Na základe rozhodnutia primátora mesta bude z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v zmysle ustanovenia § 37 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochran ...viac...

Zverejnené 31.7.2018Počet videní: 3315


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 05.09.2018 - Vieska - Bezdedov

Zverejnené 30.7.2018Počet videní: 3302


 

Návrh čerpania fondu bežných výdavkov mesta - august 2018

Zverejnené 27.7.2018Počet videní: 3244


 

Návrh čerpania rezervného fondu mesta - august 2018

Zverejnené 27.7.2018Počet videní: 3255


 

Návrh VZN o organizácii miestneho referenda

Zverejnené 27.7.2018Počet videní: 3199


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 25.07.2018 - 26.07.2018 - Horné Kočkovce

Zverejnené 25.7.2018Počet videní: 3146


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 23.08.2018 - Horné Kočkovce

Zverejnené 25.7.2018Počet videní: 3010


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo dňa 13.08.2018

Zverejnené 23.7.2018Počet videní: 3064


 

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov

Zverejnené 11.7.2018Počet videní: 3348


 

Oznam o úprave pracovného času na MsÚ dňa 6.7.2018

Mestský úrad Púchov oznamuje, že dňa 6.7.2018 bude pracovná doba upravená od 7:00 hod do 13:30 hod.

Za porozumenie ďakujeme.
viac...

Zverejnené 6.7.2018Počet videní: 3465


 

VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov

Zverejnené 6.7.2018Počet videní: 3281


 

Oznam

Dovoľujeme si oznámiť občanom, že dňa 06.07.2018 budú služby Mestského úradu občanom poskytované v obmedzenom rozsahu z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov.

Ďakujeme za pochopenie.   ...viac...

Zverejnené 4.7.2018Počet videní: 3356


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo dňa 09.07.2018

Zverejnené 4.7.2018Počet videní: 3256


 

Oznam pre obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, týkajúci sa zmien v poskytovaní pohotovostnej služby, ktoré vstupujú do platnosti 1. júla 2018

Lekárska služba prvej pomoci sa mení na ambulantnú pohotovostnú službu. Tá nebude dostupná do ranných hodín, ale len do 22.00 h večer. Ďalšie zmeny sa dotknú najmä okresov Ilava, Bánovce nad Bebravou ...viac...

Zverejnené 2.7.2018Počet videní: 3254


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo dňa 27.06.2018

Zverejnené 21.6.2018Počet videní: 3755


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Pov ...viac...

Zverejnené 14.6.2018Počet videní: 3848


 

Oznámenie o prešetrení petície - Petícia za odstránenie spomaľovacieho prahu na ulici Pod Zábrehom

Zverejnené 13.6.2018Počet videní: 3892


 

Návrh dodatku č. 2 z roku 2018 k Zásadám, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v meste Púchov

Zverejnené 11.6.2018Počet videní: 3885


 

Návrh - Komunitný Plán mesta Púchov 2018-2022

Zverejnené 11.6.2018Počet videní: 3755


 

Návrh úpravy rozpočtu mesta - jún 2018

Zverejnené 11.6.2018Počet videní: 3683


 

Návrh čerpania rezervného fondu mesta - jún 2018

Zverejnené 11.6.2018Počet videní: 3556


 

Návrh čerpania fondu bežných výdavkov mesta - jún 2018

Zverejnené 11.6.2018Počet videní: 3545


 

Návrh dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov

Zverejnené 11.6.2018Počet videní: 3315


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 22.5.2018 - Hrabovka a ul. Vsetínska

Oznamujeme Vám, že od 22.05.2018 8:30 hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa. Predpokladaný termín obnovenia distr ...viac...

Zverejnené 21.5.2018Počet videní: 3347


 

Stanovisko MsÚ k ťažbe dreva na Lachovci - Ilonka

Viacerí obyvatelia Púchova sa v poslednom čase sťažujú na ťažbu dreva na Lachovci a "neporiadok" v lese, ktorí s ťažbou súvisí.

Mestské lesy na Lachovci sú lesmi hospodárskymi
Mnohí ...viac...

Zverejnené 17.5.2018Počet videní: 3594


 

Oznámenie trvalej zmeny otváracích hodín pre verejnosť - Pošta Púchov - od 01.05.2018

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 01.05.2018 došlo k zmene otváracích hodín pre verejnosť na Pošte Púchov: 
NOVÉ OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok - Piatok: 8:00 - 18:00 hod
So ...viac...

Zverejnené 9.5.2018Počet videní: 4467


 

Výzva na predchádzanie výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch

Zverejnené 24.4.2018Počet videní: 3378


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo dňa 24.04.2018

Zverejnené 18.4.2018
Aktualizované: 23.4.2018Počet videní: 3609


 

Cestovné poriadky MAD - platné od 01.05.2018

Zverejnené 17.4.2018Počet videní: 4722


 

Návrh čerpania rezervného fondu mesta - apríl 2018

Zverejnené 12.4.2018Počet videní: 3795


 

Návrh čerpania fondu bežných výdavkov mesta - apríl 2018

Zverejnené 12.4.2018Počet videní: 3591


 

Návrh - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov

Zverejnené 6.4.2018Počet videní: 3834


 

Zisťovanie SILC

Zverejnené 6.4.2018Počet videní: 3644


 

Prihláška na Púchovský jarmok 2018

Zverejnené 4.4.2018Počet videní: 6969


 

Ochrana lesov pred požiarmi

Zverejnené 28.3.2018Počet videní: 3853


 

Návrh čerpania fondu bežných výdavkov - marec

Zverejnené 22.3.2018Počet videní: 4111


 

Návrh čerpania rezervného fondu mesta Púchov - marec

Zverejnené 22.3.2018Počet videní: 4001


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo dňa 28.03.2018

Zverejnené 22.3.2018Počet videní: 3816


 

Zmena Organizačného poriadku Mestského úradu Púchov - 19.03.2018

Zverejnené 19.3.2018Počet videní: 4099


 

Príloha č. 2_Hodnotiaca správa programového rozpočtu 2017

Zverejnené 13.3.2018Počet videní: 4289


 

Príloha č. 1_Plnenie rozpočtu 2017

Zverejnené 13.3.2018Počet videní: 4239


 

Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2017

Zverejnené 13.3.2018Počet videní: 4642


 

Jarné upratovanie 2018 - zber objemového odpadu

Zverejnené 12.3.2018Počet videní: 4255


 

Návrh plánu dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou v zmysle zákona NR SR č. 562012 Z. z. o cestnej doprave pre Mesto Púchov

Zverejnené 12.3.2018Počet videní: 3841


 

Mestský úrad – matričný úrad oznamuje, že v dňoch 14.3.2018 – 16.3.2018 bude matričný úrad z technických príčin zatvorený.

Zverejnené 6.3.2018Počet videní: 3887


 

SP verejnou vyhláškou - Púchov - Pod Skalkou - predĺženie NNk pre chaty

Zverejnené 5.3.2018Počet videní: 3932


 

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci / meste

Zverejnené 5.3.2018Počet videní: 3719


 

Oznam o zápise do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019

Zverejnené 2.3.2018Počet videní: 3639


 

Oznam o zápise detí do MŠ pre školský rok 2018/2019

Zverejnené 2.3.2018Počet videní: 4149


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo dňa 28.02.2018

Zverejnené 22.2.2018Počet videní: 3563


 

Návrh čerpania rezervného fondu mesta - február 2018

Zverejnené 13.2.2018Počet videní: 3563


 

Návrh úpravy rozpočtu mesta - február 2018

Zverejnené 12.2.2018Počet videní: 3548


 

Upozornenie na podomový predaj

Zverejnené 1.2.2018Počet videní: 4116


 

VZN č. 1/2018 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Púchov pre rok 2018

Zverejnené 30.1.2018Počet videní: 4667


 

Projekt ochrany chráneného stromu

Zverejnené 29.1.2018Počet videní: 4123


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo dňa 26.01.2018

Zverejnené 19.1.2018Počet videní: 4845


 

Mestský úrad bude dňa18.1. 2018 zatvorený do 11.00 hod.

Zverejnené 17.1.2018Počet videní: 4909


 

Návrh úpravy rozpočtu mesta Púchov

Zverejnené 12.1.2018Počet videní: 4790


 

Návrh čerpania rezervného fondu mesta Púchov

Zverejnené 12.1.2018Počet videní: 4495


 

NÁVRH VZN č. 1/2018 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Púchov pre rok 2018

Zverejnené 10.1.2018Počet videní: 4303


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Zverejnené 5.1.2018Počet videní: 4073


 

Vianočné a novoročné prianie mesta Púchov

Zverejnené 21.12.2017Počet videní: 5274


 

ŽSR modernizácia železničnej trate

Zverejnené 21.12.2017Počet videní: 4874


 

Rozpočet mesta Púchov na roky 2018-2020

Zverejnené 21.12.2017Počet videní: 5233


 

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci / meste

Zverejnené 11.12.2017Počet videní: 5209


 

Dodatok č.1 k VZN č.: 4/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

Zverejnené 11.12.2017Počet videní: 5199


 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 2016/2017

Zverejnené 11.12.2017Počet videní: 4866


 

ŽIADOSŤ o predaj na trhovom mieste - ambulantný predaj - Vítanie nového roka v Púchove

Zverejnené 7.12.2017Počet videní: 4364


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo dňa 06.12.2017

Zverejnené 29.11.2017Počet videní: 4802


 

Zverejnenie zámeru prenajať majetok Župný dom bez energií - Púchovská kultúra, s.r.o.

Zverejnené 21.11.2017Počet videní: 5080


 

Návrh úpravy rozpočtu mesta na december 2017

Zverejnené 21.11.2017Počet videní: 4895


 

Návrh rozpočtu na rok 2018 - 2020

Zverejnené 21.11.2017Počet videní: 4754


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018

Zverejnené 21.11.2017Počet videní: 4645


 

Voľné pracovné miesto na pozícií: referent rozpočtu

Zverejnené 15.11.2017Počet videní: 4913


 

Voľné pracovné miesto na pozícií: referent poplatku za komunálny odpad

Zverejnené 13.11.2017Počet videní: 4961


 

Voľné pracovné miesto na pozícií: odborný referent stavebného poriadku

Zverejnené 13.11.2017Počet videní: 4845


 

Dodatok č. 3 - Zásady podpory malého a stredného podnikania v meste Púchov

Zverejnené 13.11.2017Počet videní: 4600


 

Hlasovanie na získanie grantu z Nadácie VÚB na úpravu amfiteátra a okolia Ilonky - projekt Mesta Púchov „Les, čo skrýva rozprávky

Milí občania,
Pomôžte nám s revitalizáciou lesoparku "Ilonka", ktorý spája všetky generácie Púchovčanov. Amfiteáter je využívaný na kultúrne podujatia a na svoje si prídu aj športovci, turisti ...viac...

Zverejnené 7.11.2017Počet videní: 4748


 

Uverejnenie výsledkov volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zverejnené 6.11.2017Počet videní: 4277


 

Výsledky volebného obvodu č. 8 Púchov

Zverejnené 6.11.2017Počet videní: 4270


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo dňa 09.11.2017

Zverejnené 3.11.2017Počet videní: 4169


 

Operatívny plán zimnej údržby rok 2017 - 2018

Zverejnené 30.10.2017Počet videní: 4236


 

Zápis do kroniky mesta Púchov za rok 2015 – pripomienkovanie

Zverejnené 25.10.2017Počet videní: 4396


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo dňa 25.10.2017

Zverejnené 19.10.2017Počet videní: 4593


 

Návrh úpravy čerpania rezervného fondu mesta

Zverejnené 10.10.2017Počet videní: 4516


 

Návrh úpravy čerpania fondu bežných výdavkov

Zverejnené 10.10.2017Počet videní: 4494


 

Návrh - Operatívny plán zimnej údržby na rok 2017 a 2018

Zverejnené 10.10.2017Počet videní: 4433


 

Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2017 a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2017

Zverejnené 9.10.2017Počet videní: 4477


 

Pozvánka na MsZ 27.9.2017

Zverejnené 21.9.2017Počet videní: 5153


 

Operatívny plán zimnej údržby na rok 2017 a 2018

Zverejnené 12.9.2017Počet videní: 5649


 

Plnenie rozpočtu a monitorovacia správa k 30.6.2017

Zverejnené 11.9.2017Počet videní: 5661


 

Oznam z PZ Púchov o podvodoch na senioroch v našom okrese

Zverejnené 5.9.2017Počet videní: 6248


 

Návrh úpravy čerpania rezervného fondu mesta Púchov - september 2017

Zverejnené 31.8.2017Počet videní: 6723


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo Púchov dňa 07.09.2017

Zverejnené 30.8.2017Počet videní: 6733


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo Púchov dňa 09. augusta 2017 (streda) o 9:00 hod. v koncertnej sieni v Malom župnom dome na Župnom námestí v Púchove

Zverejnené 1.8.2017Počet videní: 6974


 

Pozvánka na zasadnutie Komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia

Zverejnené 27.7.2017Počet videní: 7194


 

NÁVRH Dodatok č.5 z roku 2017k VZN č. 5/2012

Zverejnené 25.7.2017Počet videní: 6874


 

Návrh čerpania fondu bežných výdavkov

Zverejnené 25.7.2017Počet videní: 6834


 

Schválený návrh úpravy rozpočtu mesta Púchov - jún 2017

Zverejnené 4.7.2017Počet videní: 7661


 

Schválený návrh čerpania rezervného fondu mesta Púchov - jún 2017

Zverejnené 4.7.2017Počet videní: 7271


 

Schválený návrh čerpania fondu bežných výdavkov - jún 2017

Zverejnené 4.7.2017Počet videní: 7125


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo Púchov dňa 28.06.2017

P O Z V Á N K A
V súlade so zákonom SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení §13, ods. 4, písm. a/      
z v o l á v a m 
MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO, ktoré sa uskutoční dňa
28. j ...viac...

Zverejnené 22.6.2017Počet videní: 6785


 

Výzva na predchádzanie výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch

Zverejnené 11.5.2017Počet videní: 10649


 

Schválený návrh úpravy rozpočtu mesta Púchov - apríl 2017

Zverejnené 11.5.2017Počet videní: 10450


 

Schválený návrh čerpania rezervného fondu mesta Púchov - apríl 2017

Zverejnené 11.5.2017Počet videní: 10457


 

Schválený návrh čerpania fondu bežných výdavkov - apríl 2017

Zverejnené 11.5.2017Počet videní: 10430


 

Oznam zmeny miesta konania Mestského zastupiteľstva v Púchove dňa 24.04.2017

Oznamujem Vám zmenu miesta konania Mestského zastupiteľstva v Púchove, zvolaného na 24.04.2017. Zastupiteľstvo sa z dôvodu príprav a samotného koncertu speváčky Anety Langerovej presúva z Domu kultúry ...viac...

Zverejnené 21.4.2017Počet videní: 10252


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo Púchov dňa 24.04.2017

P O Z V Á N K A
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
z v o l á v a m
zasadnutie Mestského zas ...viac...

Zverejnené 18.4.2017Počet videní: 10483


 

Zrušenie opatrenia na zabránenie šírenia choroby, týkajúce sa nákazy vtáčia chrípka

Zverejnené 13.3.2017Počet videní: 11720


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo Púchov dňa 13.03.2017

P O Z V Á N K A
V súlade s ustanovením § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
z v o l á v a m 
zasadnutie Mestského zas ...viac...

Zverejnené 8.3.2017Počet videní: 10716


 

Schválený návrh úpravy rozpočtu mesta Púchov - február 2017

Zverejnené 24.2.2017Počet videní: 9485


 

Schválený návrh čerpania rezervného fondu mesta Púchov - február 2017

Zverejnené 24.2.2017Počet videní: 8042


 

Schválený návrh úpravy rozpočtu - školy - február 2017

Zverejnené 24.2.2017Počet videní: 7699


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo Púchov dňa 22.02.2017

P O Z V Á N K A
V súlade so zákonom SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 4, písm. a/
z v o l á v a m 
MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO, ktoré sa uskutoční dňa
22. februá ...viac...

Zverejnené 16.2.2017Počet videní: 7784


 

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT Z DÔVODU POZITÍVNEHO NÁLEZU VTÁČEJ CHRÍPKY VOĽNE ŽIJÚCEHO VTÁKA

Zverejnené 13.2.2017Počet videní: 26137


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Zverejnené 31.1.2017Počet videní: 7376


 

Žiadatelia na byty

Zverejnené 30.1.2017Počet videní: 7433


 

Doplnok poradovníka na mestské byty na rok 2016

Zverejnené 22.12.2016Počet videní: 7589


 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 2015/2016

Zverejnené 21.12.2016Počet videní: 7530


 

Schválený návrh čerpania rezervného fondu mesta Púchov - december 2016

Zverejnené 12.12.2016Počet videní: 6766


 

Schválený návrh úpravy rozpočtu mesta Púchov - december 2016

Zverejnené 12.12.2016Počet videní: 6668


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo Púchov dňa 06.12.2016

P O Z V Á N K A
V súlade so zákonom SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 4, písm. a/
z v o l á v a m 
MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO, ktoré sa uskutoční dňa
6. decembr ...viac...

Zverejnené 1.12.2016Počet videní: 6801


 

Návrh - Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na rok 2017

Zverejnené 21.11.2016Počet videní: 6674


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo Púchov dňa 25.11.2016

P O Z V Á N K A
V súlade so zákonom SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 4, písm. a/
z v o l á v a m
MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO, ktoré sa uskutoční dňa
25. novembra ...viac...

Zverejnené 18.11.2016Počet videní: 6576


 

Nový cestovný poriadok MAD, platný od 15.11.2016

Zverejnené 3.11.2016
Aktualizované: 11.11.2016Počet videní: 8220


 

Pripomienkovanie - zápis do mestskej kroniky za rok 2014

Mestský úrad v Púchove, oddelenie školstva a sociálnych vecí oznamuje občanom, že mestská kronikárka predložila ku schváleniu zápis do mestskej kroniky za rok 2014.
Zápis je k dispozícii k nahl ...viac...

Zverejnené 10.10.2016
Aktualizované: 11.10.2016Počet videní: 6244


 

Výzva na voľby členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Slovanská 23, Púchov

Zverejnené 4.10.2016Počet videní: 6592


 

Doplnok poradovníka na mestské byty na rok 2016

Zverejnené 29.9.2016Počet videní: 6044


 

Návrh čerpania rezervného fondu mesta Púchov - september 2016

Zverejnené 29.9.2016
Aktualizované: 30.9.2016Počet videní: 5956


 

Návrh úpravy rozpočtu mesta Púchov - september 2016

Zverejnené 29.9.2016
Aktualizované: 30.9.2016Počet videní: 6190


 

Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2016 a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2016

Zverejnené 29.9.2016
Aktualizované: 30.9.2016Počet videní: 6614


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo Púchov dňa 20.09.2016

P O Z V Á N K A
V súlade so zákonom SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 4, písm. a/
z v o l á v a m 
MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO, ktoré sa uskutoční dňa
20. septem ...viac...

Zverejnené 14.9.2016Počet videní: 6139


 

Doplnok poradovníka na mestské byty na rok 2016

Zverejnené 20.7.2016Počet videní: 6670


 

Webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk

Vážení občania, dostali sme nasledovnú informáciu.
Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk, na ktorej je možné dať vedieť o Vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných domá ...viac...

Zverejnené 6.7.2016Počet videní: 6722


 

Návrh úpravy rozpočtu mesta Púchov - jún 2016

Zverejnené 22.6.2016Počet videní: 6637


 

Návrh čerpania rezervného fondu mesta Púchov - jún 2016

Zverejnené 22.6.2016Počet videní: 6640


 

Výzva vlastníkom na údržbu (kosenie) pozemkov

Mesto Púchov upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
Každý je povinný zo zákona chrán ...viac...

Zverejnené 16.6.2016Počet videní: 7769


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo Púchov dňa 21.06.2016

P O Z V Á N K A
V súlade so zákonom SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení §13, ods. 4, písm. a/
z v o l á v a m
MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO, ktoré sa uskutoční dňa
21. júna 2016 ...viac...

Zverejnené 15.6.2016Počet videní: 6456


 

Zámer zriadenia vecného bremena

Zverejnené 6.6.2016Počet videní: 6479


 

Poradovník na mestské byty na rok 2016

Zverejnené 23.5.2016Počet videní: 7319


 

Návrh úpravy rozpočtu mesta Púchov - apríl 2016

Zverejnené 5.5.2016Počet videní: 6235


 

Návrh čerpania rezervného fondu mesta Púchov - apríl 2016

Zverejnené 5.5.2016Počet videní: 6244


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo Púchov dňa 26.04.2016

P O Z V Á N K A
V súlade so zákonom SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení §13, ods. 4, písm. a/
z v o l á v a m 
MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO, ktoré sa uskutoční dňa
26. apríla ...viac...

Zverejnené 21.4.2016Počet videní: 6634


 

Oznámenie o vybavení petície

Petícia na podporu zamestnanosti mladých ľudí v meste Púchov, za sociálnu spravodlivosť, proti zvýhodňovaniu osôb na dôchodku, policajtov a vojakov poberajúcich výsluhy pri výberových konaniach na pra ...viac...

Zverejnené 24.3.2016Počet videní: 7308


 

Návrh úpravy rozpočtu mesta Púchov

Zverejnené 8.3.2016Počet videní: 7174


 

Návrh čerpania rezervného fondu mesta Púchov

Zverejnené 8.3.2016Počet videní: 6690


 

Aplikácia mojbus.sk

Vážení občania,
na webstránke MHD Púchov www.mhdpuchov.sk v časti Nový info systém Môj Bus dávame do pozornosti cestujúcej verejnosti novú webstránku www.mojbus.sk, na ktorej beží aplikácia pre ...viac...

Zverejnené 2.3.2016Počet videní: 6584


 

Doplnok poradovníka na mestské byty na rok 2015

Zverejnené 22.2.2016Počet videní: 6128


 

Tvorba nových cestovných poriadkov

Vážení občania,
s cieľom skvalitnenia cestovania v MHD Púchov Vás prosíme o spoluprácu pri tvorbe nových cestovných poriadkov. Vyplniť môžete anonymný dotazník, ktorý nám pomôže zlepšiť kvalitu ...viac...

Zverejnené 18.2.2016Počet videní: 5552


 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo Púchov dňa 23.02.2016

P O Z V Á N K A
V súlade so zákonom SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení §13, ods. 4, písm. a/      
z v o l á v a m 
MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO, ktoré sa uskutoční dňa
23. f ...viac...

Zverejnené 17.2.2016Počet videní: 5029


 

kultúra

6.6. - 31.8.2019   18:00 h

vystava vlhova -a4-WE.jpg

vestibul Divadla Púchov

13 DIMENZIA Petronely Vlhovej

Púchovská kultúra, s. r. o.

Srdčene vás pozývame na vernisáž výstavy "13 DIMENZIA" Petronely Vlhovej, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 6. 6. 2019 o 18:00 h vo vestibule Divadla Púchov.

Téma: Umelecké, úžitkové sklo, dizajn, objekt, maľba, šperky..
Info aj na plagáte.

Výstava potrvá do 31. 8. 2019.


 

1.7. - 31.7.2019   18:30, 19:30

01_jul_LETO_PU19-komplet.jpg

pešia zóna

Púchovské kultúrne leto 2019 - program JÚL

Púchovská kultúra, s. r. o.

Prinášame vám program Púchovského kultúrneho leta 2019.

Viac info o akciách v júli nájdete na plagáte.


 

1.7. - 31.8.2019   rôzne

Leto s kinom v Puchove_sutaz 2019.jpg

Kino Púchov

LETO s KINO v Púchove

Púchovská kultúra, s. r. o.

Letná kino súťaž!

Ak rád chodíš do kina, táto súťaž je práve pre Teba!

Stačí, ak počas júla a augusta nazbieraš v našom kine Púchov 3 vstupenky z rôznych filmov, odovzdáš ich do 9.9.2019 v obálke spolu s tvojimi kontaktnými údajmi u informátora a si v žrebovaní o super letné ceny!!!

Viac info na plagáte alebo na www.kino.puchov.sk


 

8.7. - 18.8.2019   8:00 - 15:00

taborove-leto-2019-WEB.jpg

Divadlo Púchov

Púchovské TÁBOROVÉ LETO 2019

Púchovská kultúra

Divadlo Púchov Vám ponúka aj tento rok obľúbené DENNÉ TÁBORY s našimi talentovanými a odbornými lektormi (Lucia Panáčková, Tamara Pribišová, Petra Pobežalová, Jarmila Hrubá, Žaneta Littová, Mária Dorčíková a ďalší).

Vyberte si z pestrej ponuky: TVORIVÝ, ROZPRÁVKOVÝ, FOLKLÓRNY, DIVADELNÝ, REMESELNÝ, MUZIKÁL.

Každý deň od 8.00 do 15.00 h.

Viac info na plagáte aj na www.kultura.puchov.sk


 

1.8. - 31.8.2019   14:00, 19:30

02_august_LETO_PU19-komplet-02.jpg

pešia zóna

Púchovské kultúrne leto 2019 - program AUGUST

Púchovská kultúra, s. r. o.

Pozrite si program púchovského kultúrneho leta 2019 na august.

Viac info na plagáte.


 

Aktuality

Vtákov budú pred náletmi do okien odrádzať siluety dravcov

Nalepky_dravcov (1).jpeg

Veľké presklené okenné tabule na krytej plavárni, v ktorých sa odrážala obloha ako v zrkadle, sú pre ...viac...

Zverejnené 18.7.2019Počet videní: 87


 

Čistia kanále a prehlbujú trativody

cistenie_kanalov (1).jpg

Keď neprší, je ideálny čas na čistenie a prehlbovanie kanálov, ktoré pri prívalových dažďoch nestíha ...viac...

Zverejnené 18.7.2019Počet videní: 57


 

Folkloristi z Váhu majú v lete napilno

Folklorny_Puchov.JPG

Mesto Púchov i Slovensko reprezentovali v Bielorusku, vo Východnej, teraz sú vo Francúzsku, čakajú i ...viac...

Zverejnené 17.7.2019Počet videní: 241


 

Poškodené parkovacie automaty vymenili za nové

IMG_0835.jpeg


Počas dnešného dňa oddelenie dopravy a služieb MsÚ Púchov zabezpečuje výmenu štyroch poškode ...viac...

Zverejnené 17.7.2019Počet videní: 149


 

Dobrý a efektívny nápad častokrát nestojí veľa peňazí

IMG_8681.jpg

Jedným zo zistení interného enviroauditu, ktorý pre mesto Púchov začiatkom tohto roka zdarma spracov ...viac...

Zverejnené 16.7.2019Počet videní: 194


 

K. Heneková: Boj o detskú pohovotosť nevzdáme, aj keď ministerstvo zaujalo vyslovene alibistický postoj

detska_pohotovost_titulka_web.jpg


Od júla 2019 detskú pohotovosť alebo úradnícky povedané ambulanciu pohotovostnej služby (APS ...viac...

Zverejnené 16.7.2019Počet videní: 335


 

Pripravte sa na zvyčajnú krátku odstávku teplej úžitkovej vody

MSBP_tepo_zariadenia.jpg


MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK informoval o zvyčajnom prerušení dodávky teplej úžitkovej vody, ktorá ...viac...

Zverejnené 14.7.2019
Aktualizované: 15.7.2019Počet videní: 289


 

Púchov podpíše s Bobrujskom obnovenú družobnú zmluvu v septembri

Bobrujsk_4.jpg

Bieloruské mesto Bobrujsk je jedným z partnerských miest Púchova. Počas štyroch dní (27. – 30. 6. 20 ...viac...

Zverejnené 3.7.2019Počet videní: 275


 

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste – II. etapa

kamery_II_etapa_2.jpg

Mesto Púchov koncom roka 2017 opätovne zareagovalo na výzvu Rady vlády Slovenskej republiky pre prev ...viac...

Zverejnené 3.7.2019Počet videní: 431


 

Otváracie hodiny mestskej knižnice počas leta

Kniznica_oznam.jpg


MESTSKÁ KNIŽNICA Vladimíra Roya v Púchove bude počas letných prázdnin otvorená nasledovne: P ...viac...

Zverejnené 1.7.2019Počet videní: 154


 

Oznámenia mesta

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 09.08.2019 - Ihrište

Zverejnené 11.7.2019Počet videní: 652


 

Oznam: Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania sa uskutoční tento piatok 12.07.2019 o 12:00 hodine

Podľa ustanovenia § 3, ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...viac...

Zverejnené 8.7.2019Počet videní: 825


 

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície Samostatný odborný referent pre výkon stavebného dozoru

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície
Samostatný odborný referent pre výk ...viac...

Zverejnené 1.7.2019
Aktualizované: 2.7.2019Počet videní: 1744


 

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície Odborný referent stavebného poriadku

Oznámenie o obsadení pracovnej pozície
 
Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pra ...viac...

Zverejnené 1.7.2019Počet videní: 1735


 

 

hlavicka text

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia - LIDL SR

Zverejnené 30.12.2016Počet videní: 5587


 
ÚvodÚvodná stránka