Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vydanie rodného listu dieťaťa

Vydanie rodného listu dieťaťa

Na vykonanie zápisu narodenia a vydanie rodného lisu je príslušný matričný úrad, v obvode ktorého sa osoba narodila. Ak je miesto neznáme, vykoná zápis matričný úrad, v obvode ktorého sa narodená osoba našla. Ak sa narodí osoba v dopravnom prostriedku, zapíše narodenie matričný úrad, v ktorého obvode bola narodená osoba vyložená.

 

Potrebné doklady na vybavenie: 

 • ak sú rodičia manželia:
  • občianske preukazy rodičov dieťaťa
  • sobášny list
 • ak sú rodičia slobodní:
  • občianske preukazy rodičov dieťaťa

Na základe súhlasného vyhlásenia rodičov dieťaťa matričný úrad spíše zápisnicu o určení otcovstva.

 • ak matka dieťaťa je rozvedená:
  • občiansky preukaz matky dieťaťa
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
  • sobášny list matky dieťaťa, ak je dieťa narodené do trojstého dňa od právoplatnosti rozsudku o rozvode jej manželstva

Ak sa dieťa narodí v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva, ako otec dieťaťa sa zapisuje manžel matky dieťaťa.

Ak je dieťa narodené po uplynutí trojstého dňa od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, obidvaja rodičia predložia občianske preukazy, matka právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva a na základe ich súhlasného vyhlásenia matričný úrad spíše zápisnicu o určení otcovstva.

 • ak matka dieťaťa je vdova:
  • občiansky preukaz matky dieťaťa
  • úmrtný list zomretého manžela
  • občiansky preukaz otca dieťaťa

Na základe súhlasného vyhlásenia rodičov dieťaťa matričný úrad spíše zápisnicu o určení otcovstva.

 • ak matka dieťaťa je neplnoletá:
  • občiansky preukaz matky dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu matky dieťaťa

 

Poplatky

 • bez poplatkov

 

Kontakt

Eva Drahniaková
e-mail: eva.drahniakova@puchov.sk
Ing. Jana Savarová
e-mail: jana.savarova@puchov.sk

tel.: +421 42 465 08 88

 

Právne predpisy

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka