Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

voľby prezidenta SROznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. januára 2019, rozhodnutím č. 8/2019 Z. z., vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019.

Bližšie informácie: STRÁNKA MINISTERSTVA VNÚTRA


Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16.03.2019 od 7:00 do 22:00h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30.03.2019 od 7:00 do 22:00h.


Kontakt - organizačná a technická príprava volieb a ich vykonanie

Ing. Zuzana BRINDZOVÁ, PhD.
tel.: +421 42 465 08 33
mobil: 0917 988 943
e-mail: zuzana.brindzova@puchov.sk

Edita KATRÍKOVÁ
tel.: +421 42 465 08 14
mobil: 0907 288 323
e-mail: edita.katrikova@puchov.sk


 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

Zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hlasovací preukaz

hlasovaci-preukaz.pdf(204.4 kB)hlasovaci-preukaz.pdf

Delegovanie do volebných komisií

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej komisie doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor  primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 11. 02. 2019.

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2016, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:

  • SMER - sociálna demokracia,
  • Sloboda a Solidarita,
  • OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - NOVA,
  • Slovenská národná strana,
  • Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
  • SME RODINA - Boris Kollár,
  • MOST-HÍD,
  • SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA (predtým #SIEŤ).

Adresa na doručovanie žiadostí a oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie:

písomne: Mestský úrad v Púchove, ul. Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov
elektronicky: volby@puchov.sk


 

Určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky

1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
9. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava


KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


 

OZNAM O PREBERANÍ OZNÁMENÍ O DELEGOVANÍ ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručia politické strany  (politické hnutia) zastúpené v Národnej rade SR alebo Petičné výbory, ktoré navrhli kandidáta na prezidenta SR primátorke mesta Púchov v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, t.j. do 11. 02. 2019.
 

  • do 17:00 hod – preberanie na Mestskom úrade, č. dverí 17 Ing. Zuzana Brindzová, PhD. – mobil: 0917 988 943
  • od 17:00 hod do 24:00 hod – preberanie prostredníctvom hliadky MsP – mobil: 0903 132 333

 

Prezidentská kampaň - volebné plagáty

Mesto Púchov oznamuje politickým subjektom a petičným výborom, ktorých prezidentskí  kandidáti  kandidujú vo VOĽBÁCH PREZIDENTA SR v roku 2019, že ekvivalentné plochy na umiestňovanie volebných plagátov (VZN č. 3/2017) sú zriadené pri parkovisku na ulici Hollého pri kruhovom objazde. Plochy  pre vylepovanie sú označené číslami a to nasledovne:

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SR od č. 1 po č. 15 /podľa abecedného poradia kandidátov/

Plocha sa poskytuje každej politickej strane bezplatne.

Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach, odstránenie volebných plagátov a očistenie plagátovej plochy si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady.

Kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah, ako aj za správnosť umiestnenia plagátov na pridelenú plochu. V prípade umiestnenia plagátov kandidujúceho subjektu kýmkoľvek na iné ako pridelené plochy je kandidujúci subjekt povinný okamžite ho na svoje náklady odstrániť.

1 kandidát má k dispozícii plochu  cca v = 1,40 m x  š=0,90 m

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2017 - O UMIESTŇOVANÍ VOLEBNÝCH PLAGÁTOV NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH


 

Usmernenie k umiestňovaniu volebných plagátov pre voľby prezidenta SR 2019

Informačná linka pre prezidentské voľby určená voličom

Informačná linka pre prezidentské voľby určená voličom bude fungovať až do uzavretia volebných miestností.

Ministerstvo vnútra v pondelok 11. marca 2019 sprístupnilo informačnú linku  k prezidentským  voľbám, na telefónnych  číslach 02/ 5094 2317, 02/ 5094  2312  v čase od 7.30 h do 15.30 h počas celého týždňa môžete odborným pracovníkom ministerstva vnútra  klásť otázky týkajúce sa volieb.

V sobotu bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia volebných miestností.

Telefónne čísla linky sú určené pre verejnosť a nie pre komunikáciu s médiami.
informacna-linka-prezidentske-volby.jpg
V sobotu 16. marca 2019 sa uskutoční prvé kolo prezidentských volieb. Voliči nájdu na hlasovacom lístku mená 15 kandidátov, ale budú si môcť vybrať len z 13-tich, keďže dvaja z predvolebného boja odstúpili. V priestoroch, kde sa uskutočňuje samotné hlasovanie,  bude táto skutočnosť oznámená.


 

Výsledky prvého kola volieb prezidenta v Púchove

Oficiálne výsledky prvého kola prezidentských volieb v meste Púchov:

1. Zuzana Čaputová: 2916 hlasov (37,99 %)
2. Maroš Šefčovič: 1635 hlasov (21,30 %)
3. Harabin Štefan: 1260 hlasov (16,41 %)
4. Kotleba Marian: 793 hlasov (10,33 %)
5. Mikloško František: 381 hlasov (4,96 %)
6. Bugár Béla: 74 hlasov (0,96 %)
7. Krajniak Milan: 191 hlasov (2,48 %)
8. Chmelár Eduard: 298 hlasov (3,88 %)
9. Daňo Martin: 46 hlasov (0,59 %)
10. Švec Róbert: 18 hlasov (0,23 %)
11. Zábojník Juraj: 21 hlasov (0,27 %)
12. Zuzula Ivan: 12 hlasov (0,15 %)
13. Tauchmannová Bohumila: 15 hlasov (0,19 %)
14. Mistrík Robert: 14 hlasov (0,18 %)
15. Menyhárt József: 1 hlasov (0,01 %)

Zdroj: Štatistický úrad SR  https://www.volbysr.sk/


 
ÚvodÚvodná stránka