Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do VÚC 2017

Voľby do VÚC 2017Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu
4. novembra 2017.

 

Kontakt

Mgr. Bc. Radoslav Machan
tel.: +421 42 465 08 33
e-mail: radoslav.machan@puchov.sk

Edita Katríková
tel.: +421 42 465 08 14
e-mail: edita.katrikova@puchov.sk

adresa na doručovanie žiadostí: volby@puchov.sk


 

Informácie pre voliča

informacie-pre-volica.pdf(150.4 kB)informacie-pre-volica.pdf

Oznam pre voličov bez adresy s trvalým pobytom na Mesto Púchov

Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený a je prihlásený na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava , teda na Mesto Púchov a je zapísaný do zoznamu voličov – môže v deň konania volieb do samosprávnych krajov, t.j. 4. novembra 2017 – vykonať volebné právo vo volebnom okrsku č. 8 – na ZŠ Gorazdova, Ul. Gorazdova č.s.1174/2, Púchov


 

Okrskové volebné komisie

Okrsková volebná komisia je zriadená na celé volebné obdobie. Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok, jedného člena a jedného náhradníka. Lehota na doručenie oznámenia sa končí 5.októbra 2017.  Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje
a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možo doručovať písomnosti, 
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby
1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej                 pečiatky, ak ide o koalíciu.
 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:
a) v listinnej forme na adresu Mestský úrad v Púchove, ul. Štefánikova 821/21,         02001 Púchov alebo 
b) elektronicky na adresy: volby@puchov.sk, radoslav.machan@puchov.sk alebo       edita.katrikova@puchov.sk
 


 

OZNAM PRE POLITICKÉ STRANYVytlačiť
 

Mesto Púchov oznamuje politickým subjektom, ktoré kandidujú vo voľbách orgánov samosprávnych krajov v roku 2017, že ekvivalentné plochy na umiestňovanie volebných plagátov (VZN č. 3/2017) sú zriadené pri parkovisku na ulici Hollého pri kruhovom objazde. Plochy  pre vylepovanie sú označené číslami a to nasledovne: PDF

Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach, odstránenie volebných plagátov a očistenie plagátovej plochy si každý kandidujúci subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady.Kandidujúci subjekt zodpovedá za obsah, ako aj za správnosť umiestnenia plagátov na pridelenú plochu. V prípade umiestnenia plagátov kandidujúceho subjektu kýmkoľvek na iné ako pridelené plochy je kandidujúci subjekt povinný okamžite ho na svoje náklady odstrániť.

VZN č.3/2017  http://www.puchov.sk/download_file_f.php?id=840133


 
 

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA VOĽBU PREDSEDU TRENČ. SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 2017

1. Jaroslav Baška, Ing., 42 r.,

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Dohňany, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených

2. Petra Hajšelová, Mgr., 34 r.,

právnička, Prievidza, Sme rodina - Boris Kollár

3. Renáta Kaščáková, Mgr., 52 r.,

poslankyňa NRSR, Trenčín, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

4. Nora Pániková, 43 r.,

ochranárka, živnostníčka, Stará Turá, Strana zelených Slovenska

5. Štefan Škultéty, PhDr., 42 r.,

primátor mesta, Trenčianske Teplice, nezávislý kandidát

6. Igor Valko, 46 r., podnikateľ,

Prievidza, Nový parlament

7. Ferdinand Vavrík, Ing., 26 r.,

doktorand, Beluša, nezávislý kandidát


 

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA VOĽBU POSLANCOV TRENČ. SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 2017

Volebný obvod č. 8 (Púchov)

 1. Miroslav Bučko, Mgr., 54 r., učiteľ, Púchov, nezávislý kandidát
 2. Cyril Crkoň, Bc., 46 r., učiteľ, Púchov, nezávislý kandidát
 3. Jaroslav Čibenka, JUDr., 33 r., advokát, Púchov, nezávislý kandidát
 4. Miriam Gabčová, Ing., Ph.D., 42 r., živnostníčka, Púchov, nezávislá kandidátka
 5. Rastislav Henek, Mgr., 42 r., primátor mesta Púchov, Púchov, nezávislý kandidát
 6. Marian Horečný, Mgr., 46 r., starosta obce, Lednické Rovne, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
 7. Peter Hudák, 52 r., školník, Púchov, nezávislý kandidát
 8. Igor Hurta, MUDr., 45 r., lekár, Púchov, nezávislý kandidát
 9. Roman Hvizdák, 41 r., manažér v oblasti kultúry, Púchov, nezávislý kandidát
 10. Michal Janek, 34 r., podnikateľ, Visolaje, Národná koalícia
 11. Andrea Jankovičová, Ing., 46 r., štátna správa – radkyňa, Beluša, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
 12. Daniel Krištof, 29 r., expedičný pracovník, Púchov, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
 13. Miroslav Kubičár, PaedDr., 57 r., riaditeľ Gymnázia Púchov, Púchov, nezávislý kandidát
 14. Ivan Kubiš, 44 r., živnostník, Púchov, nezávislý kandidát
 15. Ján Lameš, 62 r., dôchodca, Lednické Rovne, Komunistická strana Slovenska
 16. Jaroslav Mazúr, 53 r., chladiar v mäsokombináte, Beluša, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
 17. Pavel Melišík, Ing., 67 r., dôchodca, Púchov, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 18. Pavol Mičuda, Mgr., 57 r., učiteľ, Horovce, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 19. Marián Michalec, Mgr., 50 r., manažér, Púchov, nezávislý kandidát
 20. Marián Mišún, 37 r., robotník, Púchov, Kotleba - ľudová strana naše Slovensko
 21. Ján Okrajek, 18 r., študent, Lysá pod Makytou, nezávislý kandidát
 22. Milan Panáček, Ing., 40 r., starosta obce, Dohňany, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most - Híd, Strana zelených
 23. Ján Prekop, 59 r., starosta obce Beluša, Beluša, nezávislý kandidát
 24. Lukáš Raník, Ing., 29 r., poslanec mestského zastupiteľstva, Púchov, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
 25. Peter Regina, Bc., 50 r., starosta, Dolné Kočkovce, Národná koalícia

26. Miloš Svoboda, Ing., 57 r., konateľ spoločnosti, Púchov, nezávislý kandidát


 

Výsledky volebného obvodu č. 8 Púchov

Uverejnenie výsledkov volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

vysledky_volieb.pdf(1.5 MB)vysledky_volieb.pdf
ÚvodÚvodná stránka