Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

voľbyOznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10.07.2018, rozhodnutím č. 203/2018 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil termín ich konania na sobotu
10. novembra 2018.

Bližšie informácie: STRÁNKA MINISTERSTVA VNÚTRA


 

Kontakt - organizačná a technická príprava volieb a ich vykonanie

Mgr. Ing. Radoslav Machan
tel.: +421 42 465 08 33
mobil: 0917 988 943
e-mail: radoslav.machan@puchov.sk

Edita Katríková
tel.: +421 42 465 08 14
e-mail: edita.katrikova@puchov.sk

Adresa na doručovanie žiadostí a oznámení o delegovaní členov a náhradníkov miestnej a okrskovej volebnej komisie:

písomne: Mestský úrad v Púchove, ul. Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov
elektronicky: volby@puchov.sk

 

Na základe ustanovenia § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. najneskôr 10 dní po vyhlásení volieb zverejňuje obec na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle:


 

Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený

informacie-pre-volica.pdf(148.2 kB)informacie-pre-volica.pdf

Počet obyvateľov Mesta Púchov ku dňu vyhlásenia volieb

V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí, na základe ustanovenia § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Mesto Púchov zverejňuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb:
18 103 obyvateľov (z toho 316 cudzincov s TP v Púchove)


 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie adries na doručovanie delegovania členov komisií

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie a sídlo miestnej volebnej komisie

Zapisovateľ:
Mgr. Ing. Radoslav Machan
tel: 042/465 08 33                  mob.: 0917 988 943
e-mail: volby@puchov.sk alebo radoslav.machan@puchov.sk

Sídlo miestnej volebnej komisie:
Mestský úrad Púchov, ul. Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov


 

Oznam pre politické strany koalície a nezávislých kandidátov - Podávanie kandidátnych listín

Určenie volebných okrskov a volebných miestností v Meste Púchov, pre Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Púchov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Púchove

Oznam pre politické strany, koalície a nezávislých kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy 2018

Vyhradené plochy na vylepovanie volebných plagátov pre kandidátov na primátora a poslancov MsZ

Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre občanov s trvalým pobytom vedeným na Mesto Púchov

Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Celkové výsledky volieb do orgánov samosprávy Mesta Púchov - 2018

ÚvodÚvodná stránka