Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky 2019

Verejné vyhlášky rok 2019

Stavebné povolenie stavby - verejnou vyhláškou - Viacúčelová hospodárska stavba – novostavba - p. KalmaVytlačiť
 


 
 

Stavebné povolenie stavby - Výmena výťahov vo vchodoch BD Mojmírova 1162Vytlačiť
 


 
 

Územné rozhodnutie stavby “ Rozšírenie STL distribučného plynovodu “ - REALDEALCYCLEPHILE, s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Okresný úrad Trenčín - odbor výstavby a bytovej politiky - Chránička pre optický kábelVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rodinný dom s garážou – novostavba - p. Kaňka Vytlačiť
 


 
 

Stavebné povolenie stavby - Viacúčelová hospodárska stavba – novostavba + elektrická NN prípojka - verejnou vyhláškou - p. HlinkaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia zmeny stavby Rozostavaný rodinný dom “ so zmenou účelu užívania stavby na „Viacgeneračný rodinný dom“ - p. GažoVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia stavby - Prístavba výrobnej haly CMTT JUH - II. etapaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia stavby PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY CMTT JUH – II. ETAPA , v rozsahu: SO 01 Prístavba haly CMTT Juh – 2. etapa - spodná stavba – pilóty a hlavice v zmysle § 140c ods. 9 stavebného zákona Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - verejnou vyhláškou - “ Rozšírenie STL distribučného plynovodu “Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Viacúčelová hospodárska stavba – novostavba - Jozef KalmaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - “Zahustenie trafostanice EUROTRANS Púchov s.r.o., časť SO 01 – VN káblová prípojka, SO 02 – trafostanica, SO 03 – NN káblová prípojka“Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - Milan Hlinka, DvoryVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - “10862 – Púchov – Streženická cesta – Zahustenie DTS“Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - Spoločenstvo vlastníkov bytov Mojmírova 1162Vytlačiť
 


 
 

Upovedomenie o podanom odvolaní, doplnenie konania - Obec Dolné KočkovceVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia stavby Rozšírenie výroby na 20 mil. ks OP, Rozšírenie výroby na 3,3 mil. ks NP - II. PRÍPRAVOVŇA ZMESÍ: VRCHNÁ STAVBA“ v zmysle § 140c ods. 9 stavebného zákonaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - Obec Dolné Kočkovce - Chránička pre optický kábel Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie územného rozhodnutie stavby “10862 – Púchov – Streženická cesta – Zahustenie DTS“ Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia stavby 10314 - Dolné Kočkovce – Radlinského - predĺženie NN sieteVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia stavebného objektu “SO 44.35.26. Púchov - Považská Bystrica, preložka rozvodov VVN „SSE Žilina“ Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia stavebného objektu “SO 44.35.22. Púchov - Považská Bystrica, preložka ihriska, kataster Nosice, prípojka NN“ Vytlačiť
 


 
 

Oboznámenie s podkladmi pre rozhodnutie - 10314 - DOLNÉ KOČKOVCE - RADLINSKÉHO - PREDĹŽENIE NN SIETEVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., - 10862 – Púchov – Streženická cesta – Zahustenie DTS Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - “ CHRÁNIČKA PRE OPTICKÝ KÁBEL “ - Obec Dolné KočkovceVytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania verejnou vyhláškou - Stredoslovenská Distribučná, a.s.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie dodatočného povolenia stavby Záhradná chatka “ spojené s kolaudačným rozhodnutím verejnou vyhláškou - p. VrškovýVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby 10314 - DOLNÉ KOČKOVCE - RADLINSKÉHO - PREDĹŽENIE NN SIETEVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby podľa § 88a spojené s kolaudačným konaním VEREJNOU VYHLÁŠKOU - p. VrškovýVytlačiť
 


 
 

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby verejnej siete pre elektronické komunikácie “INS_FTTH_PU_Púchov_FTTH_6_Štefánikova_Gorazdova Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby verejnej siete pre elektronické komunikácie - INS_FTTH_PU_Púchov_Polygon_FTTH_4_Horné Kočkovce Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie rozhodnutia o povolení zmeny územného rozhodnutia o umiestnení stavby - ENERGOTELVytlačiť
 


 
 

Oznámenie rozhodnutia stavebného povolenia stavby - Bytový dom Púchov parc. č. 1328 - vstavba do podkrovia“ Vytlačiť
 


 
 
ÚvodÚvodná stránka