Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Verejné vyhlášky 2017

Verejné vyhlášky rok 2017

Oznámenie o začatí územného konania zmeny územného rozhodnutia verejnou vyhláškouVytlačiť
 


 
 

Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou - ŽSR Modernizácia trate Púchov - ŽilinaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Scan17.pdf Scan17.pdf (8.3 MB)

 
 

Územný plán Nimnica - ROZHODNUTIEVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania - ŽSR BratislavaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia stavbyVytlačiť
 


 
 

Územný plán obce Nimnica - oznámenie o strategickom dokumenteVytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie o prerušení stavebného konaniaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - ŽSR Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby verejnou vyhláškou - PVSVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - SSE DistribúciaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania verejnou vyhláškou - ŽSRVytlačiť
 


 
 

Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou - ŽSRVytlačiť
 


 
 

Oznámenie územného rozhodnutia verejnou vyhláškou - SSE DistribúciaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č.1 ÚPN O Púchov Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia - ŽSRVytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - Rímskokatolícka cirkevVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - SSE DistribúciaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - PVSVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania verejnou vyhláškou - ŽSRVytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - SSE DistribúciaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Rímskokatolícka cirkevVytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - Mesto PúchovVytlačiť
 


 
 

Oznámenie územného rozhodnutia verejnou vyhláškou - Rímskokatolícka cirkevVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia - LIDL SRVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - Rímskokatolícka cirkev Vytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - TSKVytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - LIDL SRVytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - LIDL SRVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Mesto PúchovVytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky rok 2018

Oznámenie o začatí konania na vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní časti stavby - TSKVytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia - Stredoslovenská Distribučná, a.s.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia stavby - MCH property, s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania - Dorota RosinováVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Florián Divinský a Adriana DivinskáVytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia VV - 10432 Púchov – Vieska-Bezdedov – Rozšírenie NNK pre rodinné domyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie ÚR o umiestnení líniovej stavby VV - FTTH 2, 3 - Slovak TelekomVytlačiť
 


 
 

Oznámenie ÚR o umiestnení líniovej stavby VV - Slovak Telekom - INS_FTTH_PU_Pod Lachovcom_FTTH_5_ PasivVytlačiť
 


 
 

Oznámenie ÚR o umiestnení líniovej stavby VV - FTTH Púchov - pokládka HDPE rúrVytlačiť
 


 
 

Oznámenie rozhodnutia VV - PVS - Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov - I. etapaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania VV - ČSPH, ul. 1. mája, Púchov, časť: NN PRÍPOJKA Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia VV - 10258 Púchov – Pod Skalkou - predĺženie NNK pre chaty Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie ÚR o umiestnení líniovej stavby „Optická trasa Energotel, a.s. Púchov„ verejnou vyhláškouVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania VV - 10432 Púchov – Vieska-Bezdedov – Rozšírenie NNK pre rodinné domy Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania VV - 11201 Púchov – Nosice – Zahustenie TS Eurotrans Vytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie o prerušení ÚK - 10314-Dolné Kočkovce-Radlinského - predĺženie NN sieteVytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia_verejnou_vyhláškou - 10446 Púchov - Potôčky – rozšírenie NNK pre záhradkársku oblasťVytlačiť
 


 
 

Oznamenie_ÚK_Verejnou vyhláškou - Viacúčelová hospodárska stavba - novostavba - Ľudmila PoliachováVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania VV - ELSPOL-SK, s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie_UR VV + územné rozhodnutie - MCH property, s.r.o. BratislavaVytlačiť
 


 
 

Oznamenie_ÚK_verejnou_vyhláškou - FTTH 5 - Slovak Telekom, a.s.Vytlačiť
 


 
 

Oznamenie_ÚK_verejnou_vyhláškou - FTTH 2,3 - Slovak Telekom, a.s.Vytlačiť
 


 
 

Oznamenie_ÚK_verejnou_vyhláškou - FTTH Púchov - OrangeVytlačiť
 


 
 

Oznámenie územného rozhodnutia - Púchov- Vieska-Bezdedov - Rozšírenie NNK pre rodinné domyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie územného rozhodnutia - Púchov-Nosice-Zahustenie_TS EurotransVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania - Dolné Kočkovce, Radlinského Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona a nariadenia ústneho pojednávania verejnou vyhláškou - Radoslav FujeríkVytlačiť
 


 
 

Návrh na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzkuVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Výzva scan.pdf Výzva scan.pdf (8.2 MB)

 
 

Oznámenie o pokračovaní v územnom konaní o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškouVytlačiť
 


 
 

Optická sieť Energotel, a.s. Púchov Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie verejnou vyhláškou 10446 Púchov- Potôčky – rozšírenie NNK pre záhradkársku oblasťVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie situácia 1.pdf situácia 1.pdf (820.9 kB)

 
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškouVytlačiť
 


 
 

Územné rozhodnutie 10446 Púchov-Potôčky-Rozšírenie NNK pre záhradkársku oblasťVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOUVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Situácia 1.pdf Situácia 1.pdf (768.9 kB)

 
 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - Sklad hospod. náradiaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou - Hrabovka - rozšírenie NNKVytlačiť
 


 
 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Scan 39.pdf Scan 39.pdf (2.9 MB)

 
 

O Z N Á M E N I E o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania VEREJNOU VYHLÁŠKOUVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie situácia 2.pdf situácia 2.pdf (1 MB)

 
 

Verejná vyhláška – stavebného povolenia – líniovej stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu : 10446Púchov-Potôčky –Rozšírenie NNK pre záhradkársku oblasťVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie situácia 1.pdf situácia 1.pdf (820.9 kB)

 
 

Oznámenie územného konania verejnou vyhláškou - 10258 Púchov – Pod Skalkou - predĺženie NNK pre chatyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie rozhodnutia o povolení zmeny územného rozhodnutie o umiestnení stavby Novostavba materskej školy “ verejnou vyhláškouVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Zmena ÚR - CMŠ.pdf Zmena ÚR - CMŠ.pdf (1 MB)

 
 
ÚvodÚvodná stránka