Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné priestranstvo pred Požiarnou zbrojnicou Nosice

Verejné priestranstvo pred Požiarnou zbrojnicou NosiceVytlačiť
 

Poskytovateľ NFP:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Program rozvoja vidieka – integrovaná stratégia rozvoja územia
Projekt MAS Naše Považie
Obnova a rozvoj obcí

Skutočné výdavky projektu: 35.973,91 €

Stručný popis výsledkov projektu:
Cieľom projektu bolo rozšírenie a zlepšenie estetickej hodnoty verejného priestranstva v mestskej časti Púchova - v Nosiciach - pred požiarnou zbrojnicou, ktoré má vo vzťahu k obyvateľom veľmi vysoký spoločenský význam – konajú sa tu kultúrne podujatia a v neposlednom rade tento priestor slúži aj ako prístup na existujúci cintorín. Mesto Púchov týmto projektom chcelo zabezpečiť lepšie podmienky pre svojich obyvateľov a návštevníkov. Realizáciou tohto projektu sme docielili zvýšenie kvality života obyvateľov v rámci Špecifického cieľa 1.2 Zlepšiť a skvalitniť stav verejnej infraštruktúry, Opatrenie 3.2.2 Obnova a rozvoj obcí. Ďalšími cieľmi, ktoré úzko súvisia s projektom, sú tiež zatraktívnenie územia, jeho celkové zviditeľnenie a zvýšenie štandardu života obyvateľov vytvorením udržateľnej kvality životného prostredia. V rámci projektu sa zrevitalizovalo celé priestranstvo, vytvorili spevnené plochy, osadili sa lavičky a ďalší mobiliár a doplnila sa zeleň.

 

 

 

 

 

 

 


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka