Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán

Územný plán mesta Púchov

Územný plán mesta (ďalej len ÚPO) v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie, ekologickú stabilitu a trvaloudržateľný rozvoj a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania.

Územno-plánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. ÚPO je základným územnoplánovacím dokumentom na miestnej úrovni a je záväzným východiskovým podkladom pre nadväzné územnoplánovacie a územnotechnické dokumenty dielčích územných častí mesta, alebo jeho špecifických funkčných štruktúr a záväzným podkladom pre územné rozhodovanie.


 

Texty

TEXT_UPNO_PU_KR.pdf(946.7 kB)TEXT_UPNO_PU_KR.pdf
Zavazna_cast_PU_KR.pdf(289.7 kB)Zavazna_cast_PU_KR.pdf
VZN 14-2007.pdf(171.5 kB)VZN 14-2007.pdf
Dodatok-1-VZN-14-2007.pdf(685.6 kB)Dodatok-1-VZN-14-2007.pdf

Grafika výkresy

PU_1_SIRSIE VZTAHY.pdf(9.8 MB)PU_1_SIRSIE VZTAHY.pdf
PU_2_KOMPL.URB.NAVRH.pdf(8.2 MB)PU_2_KOMPL.URB.NAVRH.pdf
PU_3_NAVRH DOPRAVY.pdf(8.2 MB)PU_3_NAVRH DOPRAVY.pdf
PU_4_VO KA.pdf(9.1 MB)PU_4_VO KA.pdf
PU_5 ELEKTRO.pdf(9.4 MB)PU_5 ELEKTRO.pdf
PU_6_PLYN TEPLO.pdf(8.9 MB)PU_6_PLYN TEPLO.pdf
PU_7_REGULATIVY.pdf(13.7 MB)PU_7_REGULATIVY.pdf
PU_8 ZABERY.pdf(1.5 MB)PU_8 ZABERY.pdf
USES_vykres10.jpg(6 MB)USES_vykres10.jpg

Grafika schémy

A3 administr clenenie.pdf(9.1 MB)A3 administr clenenie.pdf
A3 etapizacia.pdf(9.2 MB)A3 etapizacia.pdf
A3 Verejnoprosp stavby.pdf(2.2 MB)A3 Verejnoprosp stavby.pdf

Územný plán mesta Púchov - Zmeny a doplnky 01

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Púchov ( ZaD 01 UPN O ) menia
a dopĺňajú komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania
katastrálnych území mesta, zosúlaďujú záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj,
životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy pre priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia.


 

Texty - Zmeny a doplnky 01

Grafika výkresy - Zmeny a doplnky 01

01_PU_Sirsie_vztahy.pdf(10.7 MB)01_PU_Sirsie_vztahy.pdf
08_PU_ZaD01 ZABERY.pdf(1.9 MB)08_PU_ZaD01 ZABERY.pdf

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka