Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán

Územný plán mesta Púchov

Územný plán mesta (ďalej len ÚPO) v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie, ekologickú stabilitu a trvaloudržateľný rozvoj a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania.

Územno-plánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. ÚPO je základným územnoplánovacím dokumentom na miestnej úrovni a je záväzným východiskovým podkladom pre nadväzné územnoplánovacie a územnotechnické dokumenty dielčích územných častí mesta, alebo jeho špecifických funkčných štruktúr a záväzným podkladom pre územné rozhodovanie.


 

Texty


 

 
 VZN 14-2007.pdf (171.5 kB) VZN 14-2007.pdf (171.5 kB)

 

 

Grafika výkresy


 

 

 
 PU_4_VO KA.pdf (9.1 MB) PU_4_VO KA.pdf (9.1 MB)

 

 

 

 
 PU_8 ZABERY.pdf (1.5 MB) PU_8 ZABERY.pdf (1.5 MB)

 

 

Grafika schémy


 

 

 

 

Územný plán mesta Púchov - Zmeny a doplnky 01

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Púchov ( ZaD 01 UPN O ) menia
a dopĺňajú komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania
katastrálnych území mesta, zosúlaďujú záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj,
životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy pre priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia.


 

Texty - Zmeny a doplnky 01


 

 

Grafika výkresy - Zmeny a doplnky 01


 

 

 

 
ÚvodÚvodná stránka