Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Uzavretie manželstva v cudzine

Uzavretie manželstva v cudzine

Zápis do osobitnej matriky 

Zápis na základe písomnej žiadosti sa vykoná na matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má (mal) občan trvalý pobyt v SR, alebo na ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan SR nemal na území SR trvalý pobyt.

Uzavretie manželstva štátnych občanov SR, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia SR, území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisujú do osobitnej matriky na základe oznámenia.

 

Doklady a dokumenty potrebné pre vybavenie

 

  • cudzozemská verejná listina - sobášny list - originál alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s jej úradným prekladom do slovenčiny s výnimkou verejných listín vydaných v Českej republike. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t. j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE

  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva

  • doklad totožnosti občana SR – nevesty alebo ženícha alebo osoby vybavujúcej zápis (vybavovať môžu osoby uvedené v § 18 odst. 2 zákona č. 154/1994 o matrikách, ostatní len na základe splnomocnenia)

  • ďalšie doklady podľa požiadavky Osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR Bratislava 

 

Poplatky

  • 10,00 €

 

Kontakt

Eva Drahniaková
e-mail: eva.drahniakova@puchov.sk
Ing. Jana Savarová
e-mail: jana.savarova@puchov.sk

tel.: +421 42 465 08 88

 

Právne predpisy

  • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
  • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z.z. v platnom znení
  • zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

Formulár na stiahnutie

zapis-o-uzavreti-manzelstva.doc(43 kB)Zápis o uzavretí manželstva
webygroup
ÚvodÚvodná stránka