Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu

Uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu

Žiadosť o uzavretie manželstva

Matrikárka vyhotoví Povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným orgánom verejnej moci, ktoré spolu so Žiadosťou o uzavretie manželstva snúbenci predložia na matričnom úrade, v obvode ktorého chcú uzavrieť manželstvo.

 

Tlačivo

  • formulár je k dispozícii v listinnej podobe na matričnom úrade

 

Doklady a dokumenty potrebné pre vybavenie

Snúbenci predkladajú najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva:

a) rodné listy - originály (osvedčené fotokópie)
b) doklad o štátnom občianstve
c) potvrdenie o pobyte
d) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (rozvedený snúbenec)
e) úmrtný list zomretého manžela (vdovci)
f) doklad o rodnom čísle
g) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
h) pri uzavretí manželstva s cudzincom potrebujeme doklady 

Doklad uvedený v písm. b), c), f), g) možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom. 

 

Poplatky

  • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení
  • poplatok 20,00 € za povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade
  • poplatok 35,00 € za povolenie uzavrieť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo cudzincami

 

Kontakt

Eva Drahniaková
e-mail: eva.drahniakova@puchov.sk

Ing. Jana Savarová
e-mail: jana.savarova@puchov.sk

tel.: +421 42 465 08 88

 

Právne predpisy

  • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
  • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z.z. v platnom znení
  • zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení
  • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka