Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Uzávierka mestských komunikácií

Uzávierka mestských komunikácií

Mesto Púchov v zmysle § 13 odst. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zastúpené primátorom mesta, ako príslušný cestný správny orgán (ďalej len správny orgán) podľa § 3 odst. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov vydáva povolenie uzávierky miestnej komunikácie na základe žiadosti o povolenie, ktorá musí obsahovať náležité údaje a potrebné prílohy.

 

Žiadosť o povolenie uzávierky sa podáva z dôvodu

  • zriadenia podzemného a nadzemného vedenia (inžinierskych sietí vrátane domových prípojok) alebo vykonávania plánovaných opráv vedení
  • iného zvláštneho užívania, napr. zabratie komunikácie na jarmoky, športové, kultúrne podujatia, presuny vozidiel nadrozmernej prepravy a i.
  • žiadosť o povolenie uzávierky je nutné podať aspoň 30 dní pred žiadanou uzávierkou komunikácie.

 

Doklady

  • tlačivo – žiadosť o povolenie k uzávierke miestnej komunikácie
  • situácia s návrhom uzávierky a obchádzky, vrátane návrhu dočasného dopravného značenia  odsúhlaseného OR PZ ODI Považská Bystrica

 

Poplatok

  • za uzávierku komunikácie 70 €

 

Kontakt

Juraj Drocár
tel.: +421 42 465 08 18
e-mail: juraj.drocar@puchov.sk
kancelária: č. dverí 12, prízemie vľavo

 

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
  • vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
  • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

Formulár na stiahnutie

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka