Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Upútavky na oznamy

Oznámenie o vybavení petície

Petícia proti výstavbe nového bytového domu vo vnútrobloku domu č. 827 na Štefánikovej ul. v Púchove
viac...


 

Oznam - Matričný úrad - 12.12.2018

Mesto Púchov, matričný úrad oznamuje, že dňa 12.12.2018 bude matričný úrad zatvorený od 11:00 hod do 16:30 hod z organizačných dôvodov.

Za porozumenie ďakujeme.
viac...


 

Oznam - zatvorenie MsÚ - 12.12.2018

Mestský úrad Púchov oznamuje, že dňa 12.12.2018 bude pracovná doba upravená od 7:00 hod do 13:45 hod.

Za porozumenie ďakujeme.
viac...


 

Oznam - Rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej ulici

Vzhľadom na stav krytu chodníka, ktorý bol v nevyhovujúcom stave, značne poškodený jamami, prasklinami a výtlkmi boli v rozpočte mesta schválené finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu s ponechaním obrubníka, ktorý ohraničuje miestnu komunikáciu v celkovom rozsahu 525,50m . Akcia bola vysúťažená v rámci ďalších 6 lokalít, kde je potrebné odvodniť chodníky a rozšíriť odstavné plochy napr. Za cintorínom, na Námestí Slobody, Rastislavovej, Pribin ...viac...


 

Ospravedlnenie - havária rozvodu teplovodu

Žiadame všetkých odberateľov tepla napojených na teplovodnú distribučnú sieť spoločnosti MESTKSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. o ospravedlnenie z dôvodu prerušenia dodávky tepla v čase od 03.12. 2018 od 14:30 do 04.12.2018 cca 12:00.

Tento havarijný stav zapríčinila spoločnosť, ktorá vykonáva položenie chráničiek optických káblov pre spoločnosti T-com a.s. a ORANGE a.s.   

Pri realizácii pretlaku pod cestou pri MŠ Chmelinec došlo k ...viac...


 

Oznam k havárii rozvodu teplovodu

Dňa 3.12. 2018  cca o 14.30 hod. sme obdržali informáciu o prerazení primárneho rozvodu teplovodu pri objekte Materskej školy Chmelinec. Našou obhliadkou sme zistili, že firma realizujúca  v meste výkopy pre optické káble svojou technikou porušila teplovod s následným únikom vykurovacieho média. Z dôvodu tohto mimoriadneho havarijného stavu muselo dôjsť k prerušeniu dodávky tepla pre väčšiu časť mesta.
Na odstránenie havárie sme  okamžite ...viac...


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie sociálneho pracovníka na úseku sociálnych vecí a sociálnych služieb

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie sociálneho pracovníka na úseku sociálnych vecí a sociálnych služieb.
 
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, uvítaná je odborná prax v sociálnej oblasti, odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách), bezúhonnosť, spoľahlivosť na právne úkony v plnom rozsahu a osobné predpokla ...viac...


 

Oznámenie o výruboch - p. Regula

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci  vydania súhlasu podľa § 47 odst. 3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších noviel.
viac...


 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva Púchov

ÚvodÚvodná stránka