Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Údaje pre výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Údaje pre výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Ako oznámiť údaje pre výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (MZZO) právnickými osobami a fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie

  • právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné každoročne do 15. februára nahlásiť spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý kalendárny rok pre výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
  • oznamovateľ musí predložiť vyplnené tlačivo 

 

Poplatky

  • poplatok za znečisťovanie ovzdušia sa vypočíta a doručí formou rozhodnutia oznamovateľovi

 

Kontakt

Mgr. Martina Knížatová
tel.: +421 42 465 08 45
mobil: 0905815376
e-mail: martina.knizatova@puchov.sk

 

Súvisiace právne predpisy

  • zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  • zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka