Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Symboly mesta

Mestský erb

Románsky štít na modrom pozadí a v ňom striebroodetá, zlatokorunovaná, zlatonimbovaná postava svätej Margity so zlatým skloneným mečom v pravici a so zlatou palmovou ratolesťou v ľavici, pred doľava otočeným, na chrbte ležiacim, bezkrídlym drakom.

V roku 1982 na návrh heraldickej komisie mesto pristúpilo k vytvoreniu skutočného mestského erbu, ktorý by korenil v historickom pečatnom symbole. Hlavnou erbovou figúrou sa stal kvet margaréty a z historickej pečate sa prevzal motív meča. Mesto tento svoj erb prijalo 14. mája 1986.

V roku 1991 poslanci mesta žiadali o zmenu erbu a k návratu variantu vychádzajúceho z pečatidla z roku 1670. Výsledok ankety občanov – za zmenu erbu bolo 73,27 % zúčastnených. Preto mestské zastupiteľstvo uznesením č. 41/92 schválilo zmenu erbu a uložilo spracovať návrh na nový erb mesta s tradičnou postavou sv. Margity. Návrh nového erbu výtvarne spracoval Mgr. Štefan Filiač, poslancami bol schválený dňa 24.6.1992.

Evidovaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky, zväzok III, str. 137, Ministerstvo vnútra SR a Matica Slovenská, 2003.

 

Vlajka mesta

Vlajka mesta má pomer strán 2:3 a je ukončená lastovičím chvostom (zástrihom), siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky. Farba je totožná s farbami mestského erbu: (zlatá) žltá, (strieborná) biela, modrá.


Evidovaná v Heraldickom registri Slovenskej republiky, zväzok III, str. 136, Ministerstvo vnútra SR a Matica Slovenská, 2003.

 

Pečať mesta

Pečať mesta je okrúhla, s kruhopisom MESTO PÚCHOV, uprostred s mestským erbom v lineárnom prevedení. Skôr ako sám Púchov používala pečať jeho privilegovaná časť, založená českými a moravskými exulantmi, nazývaná Moravská ulica. Z polovice 17. storočia je známa jej pečať s kruhopisom SIGILLUM MORAVICALI OPPIDI PUCHOV, v strede s postavou sv. Juraja na koni, ktorý zabíja draka. V druhej polovici 17. storočia (1670) vzniklo už vlastné pečatidlo Púchova s postavou sv. Margity. Postavu tejto svätice používalo mesto podľa predlohy z roku 1710 (Margita zabíjajúca mečom draka) až do 20. storočia, ešte stále však nie v heraldickej funkcii.

 

Reťaz primátora mesta

Reťaz primátora mesta Púchov je vyrobená zo žltého kovu, umelecky tvarovaná. Pozostáva z hlavného odznaku spojeného s 27 článkami reťaze. Články reťaze tvorí striedavo 14 plných malých štvorlístkov bez znaku a 13 malých krížov vyrezaných z kruhového tvaru, vo vnútri otvorených. Hlavný odznak má tvar štvorlístka s klenbovitými tvarmi jednotlivých listov. V jeho strede je mestský erb s plastickým zobrazením svätej Margity držiacej v pravici sklonený meč a v ľavici palmovú ratolesť, stojacej pred zabitým, na chrbte ležiacim, bezkrídlym drakom. Pod erbom sa na kruhovom podklade nachádza nápis MESTO PÚCHOV. Od erbu smeruje do každého ústia stretávajúcich sa listov štvorlístka päť prútov.

 

Poznámka

Používanie symbolov mesta upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Púchov č. 7/2007.


 

VZN č. 7/2007 o symboloch mesta Púchov a ich používaní

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka