Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Súčasný Púchov

Poloha mesta

Mesto Púchov leží v doline stredného toku Váhu a severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov. Z hľadiska administratívneho členenia Slovenskej republiky je patrí do Trenčianskeho kraja, ktorý tvorí 9 okresov: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Trenčín.

Mapa Slovenska

Súradnice mesta: 49° 07’ severnej geografickej šírky
                             18° 20’ východnej geografickej dĺžky
Rozloha katastra: 41,5 km2 (4150 ha)
Hustota osídlenia: 434,6 obyvateľov / km2

 

Geológia

Okolie Púchova je veľmi zložité. Biele Karpaty tvoria prevažne horniny starotreťohorného a druhohorného veku. Javorníky majú podobné zloženie a v Strážovských vrchoch na ľavom brehu Váhu vystupujú mladotreťohorné, prípadne starotreťohorné a druhohorné horniny. Najväčší význam a rozšírenie majú horniny bradlového pásma, ktoré sa tiahne z Moravy cez Púchov a Považie až na východné Slovensko. Z východu sa tiahne centrálny karpatský oblúk, tvorený žulovými jadrami a sedimentami vápencovo-dolomitického charakteru. Sú to Strážovské vrchy. Na západe je vyvinuté flyšové pásmo starotreťohorného veku s charakterom striedania pieskovcov a ílovcov. Majú zložitú geografickú stavbu. Z juhu zasahovalo v mladších treťohorách more, jeho pozostatky majú charakter štrkov, ktoré sa striedajú s polohami pieskov. Vidno ich pri ceste Beluša – Považská Bystrica.

 

Klimatické podmienky

Podnebie je typicky vnútrozemské. Priemerná teplota najchladnejšieho mesiaca január je -4°C. Priemerná teplota najteplejšieho mesiaca júl je +19°C. Priemerná mesačná teplota nad +15°C je v Púchove 80 dní. Priemerná ročná teplota je +8°C. Priemerné množstvo zrážok 800 – 900 mm.

 

Hydrologické podmienky

Osou riečnej siete je rieka Váh, ktorá je v tomto úseku regulovaná priehradou Nosice a haťou v Dolných Kočkovciach. Riečna sieť je vyvinutá jednostranne. Väčšie prítoky pozorujeme len z pravej strany. V blízkosti Nimnice – Nimnický potok. Pod Púchovom potok Biela voda. Pri Lednických Rovniach potok Lednica. Z ľavej strany sú len menšie prítoky, napr. Slatinský potok. Hlavným nositeľom spodných vôd sú štrkové náplavy Váhu. Okolité horniny bradlového pásma sú na vodu chudobné.


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka