Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Stravovanie seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Ako postupovať pri uplatnení služby stravovania dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Stravovanie dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov je služba, ktorú Mesto Púchov poskytuje v rámci svojho sociálneho programu občanom mesta, ktorí sú poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku a občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na spoločné stravovanie, za podmienok stanovených v zásadách, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v meste Púchov, zo dňa 13.4.2011.

Žiadateľom o poskytovanie stravovania môže byť poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a občan, ktorý je pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaný na spoločné stravovanie a:

  • má trvalý pobyt v meste Púchov,
  • nie je mu táto služba poskytovaná zo strany mesta iným spôsobom, resp. nemá túto službu zabezpečovanú niektorým zo sociálnych zariadení alebo zamestnávateľom. 

 

Stravovanie je zabezpečované v zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Púchov, TSK, v domovoch dôchodcov, ktorých zriaďovateľom je TSK a v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je ÚPSVaR.

Občan, ktorý má záujem o stravovanie a ktorý spĺňa podmienky stanovené zásadami určujúcimi postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v meste Púchov zo dňa 13.4.2011, musí o poskytovanie služby požiadať písomne.

Predmetom služby je poskytovanie hlavného jedla - obeda - stravníkovi v zariadení stravovania. Stravník bude mať možnosť vziať si jedlo do obedára, ktorý si na tento účel zabezpečí, alebo sa stravovať priamo v stravovacom zariadení, ak je takáto možnosť.

Cena jedla sa určí aktuálnymi nákladmi na jeho prípravu.

Príspevok Mesta Púchov na cenu stravného lístka je pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov nasledovná:

  • občanom, ktorých dôchodok je nižší ako 282,15 € je 0,66 € na jeden stravný lístok,
  • občanom, ktorých dôchodok je nižší ako 331,94 € je 0,34 € na jeden stravný lístok.

 

Žiadateľ, ktorý si uplatňuje nárok na príspevok mesta na cenu stravného lístka, musí žiadosť dokladovať kópiou rozhodnutia Sociálnej poisťovne - ústredie Bratislava o výške dôchodku, prípadne iný doklad potvrdzujúci výšku jeho príjmu.

 

Kontakt 

Mgr. Ivana Vančová
tel.: +421 42 465 08 35
e-mail: ivana.vancova@puchov.sk


 

Formulár na stiahnutie

Žiadosť o poskytovanie stravy v stravovacom zariadení

 

dnes je: 28.5.2018

meniny má: Viliam

ÚvodÚvodná stránka