Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stravovanie seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Stravovanie dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov je služba, ktorú Mesto Púchov poskytuje v rámci svojho sociálneho programu občanom mesta, ktorí sú poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku a občanom, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na spoločné stravovanie, za podmienok stanovených v Zásadách ktorými sa  určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v meste Púchov, zo dňa 13.4.2011,  a Dodatku č. 1 /z roku 2017/ k Zásadám, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v meste Púchov, s účinnosťou dňom 01.10.2017 o poskytovanie stravy v stravovacom zariadení.

Príspevok Mesta Púchov na cenu stravného lístka pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov,  ktorých dôchodok je nižší ako 385.- €,  je vo výške rozdielu medzi aktuálnym predpisom stravného a uhradeným poplatkom 1.- € od poberateľa starobného alebo invalidného dôchodku a občana, ktorý je pre svoj  nepriaznivý zdravotný stav odkázaný na spoločné stravovanie.

Žiadateľom o poskytovanie stravovania môže byť samostatne žijúci poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a občan, ktorý je pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaný na spoločné stravovanie a:

  • má trvalý pobyt v meste Púchov

  • nie je mu táto služba poskytovaná zo strany mesta iným spôsobom, resp. nemá túto službu zabezpečovanú niektorým zo sociálnych zariadení alebo zamestnávateľom

  • celková výška dôchodkov alebo pri občanoch ŤZP, ŤZP/S výška ich príjmu  nepresiahne sumu  385 €

  • ak mesto Púchov alebo jeho obchodná spoločnosť, združenie, či iná organizácia, ktorej je mesto členom alebo zakladateľom, neeviduje ku dňu podania žiadosti o poskytnutie služby a príspevku oprávnenou osobou voči nej žiadnu pohľadávku /finančnú ani majetkovú/.

 

Kontakt 

Mgr. Ivana Vančová
tel.: +421 42 465 08 35
e-mail: ivana.vancova@puchov.sk


Lenka Jamborková
referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 35
e-mail: lenka.jamborkova@puchov.sk

 


 

Formulár na stiahnutie

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka