Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Snúbenci s trvalým pobytom v Púchove

Snúbenci s trvalým pobytom v Púchove

Žiadosť o uzavretie manželstva 

Štátny občan SR predkladá žiadosť na uzavretie manželstva príslušnému matričnému úradu podľa trvalého pobytu, žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola (kde bude vykonaný obrad).

 

Tlačivo

 • formulár je k dispozícii v listinnej podobe na matričnom úrade

 

Doklady a dokumenty potrebné pre vybavenie

Snúbenci predkladajú najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva:

a) rodné listy - originály (osvedčené fotokópie)
b) doklad o štátnom občianstve
c) potvrdenie o pobyte
d) doklad o rodnom čísle
e) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklad uvedený v písm. b), c), d), e) možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom. 

 

Poplatky

 • poplatok za sobáš na MsÚ v sobotu: 13,00 €
 • poplatok za sobáš na MsÚ vo štvrtok: 8,00 €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby: 20,00 €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 70,00 €
 • uzatvorenie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt: 200,00 €

 

Sobášne dni

 • 1. a 3. sobota v mesiaci
 • nepárny týždeň vo štvrtok

 

Kontakt 

Eva Drahniaková
e-mail: eva.drahniakova@puchov.sk

Ing. Jana Savarová
e-mail: jana.savarova@puchov.sk

tel.: +421 42 465 08 88

 

Právne predpisy 

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
 • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z.z. v platnom znení
 • zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka