Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Snúbenci s trvalým pobytom mimo mesta Púchov

Snúbenci s trvalým pobytom mimo mesta Púchov

Žiadosť o uzavretie manželstva 

Štátny občan SR predkladá žiadosť na uzavretie manželstva príslušnému matričnému úradu podľa trvalého pobytu, žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola (kde bude vykonaný obrad).

 

Tlačivo

 • formulár je k dispozícii v listinnej podobe na matričnom úrade

 

Doklady a dokumenty potrebné pre vybavenie

Snúbenci predkladajú najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva:

 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • rodné listy snúbencov – originály (osvedčené fotokópie)
 • povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným orgánom verejnej moci (z matričného úradu z miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov) 

 

Poplatky

 • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení
 • poplatok 20,00 € za povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade
 • poplatok 35,00 € za povolenie uzavrieť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo cudzincami

 

Kontakt

Eva Drahniaková
e-mail: eva.drahniakova@puchov.sk
Ing. Jana Savarová
e-mail: jana.savarova@puchov.sk

tel.: +421 42 465 08 88

 

Právne predpisy

 • zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení
 • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z.z. v platnom znení
 • zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka