Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sekretariát primátora

Sekretariát primátora

 1. Sekretariát primátora je útvarom primátora mesta v jeho priamej riadiacej pôsobnosti.
 2. Činnosť sekretariátu primátora vedie podľa pokynov primátora vedúci sekretariátu.
 3.  Sekretariát primátora vykonáva nasledovné činnosti:
 • vypracúva a archivuje záznamy z pracovných porád orgánov mesta, mestskej rady  a mestského zastupiteľstva,
 • vykonáva všetky administratívne a organizačné práce na sekretariáte primátora,
 • zabezpečuje distribúciu materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
 • zabezpečuje spracovanie uznesení a zápisníc zo zasadnutia mestského zastupiteľstva a ich zverejnenie na web stránku mesta, a zabezpečuje spracovanie uznesení a zápisníc zo zasadnutia mestskej rady,
 • zabezpečuje komunikáciu s poslancami, s oddeleniami MsÚ a mestskými spoločnosťami,
 • zabezpečuje komunikáciu a prípravu materiálov k rokovaniam ZMOS a RZMOS, ADP, PVS,
 • eviduje došlú poštu adresovanej primátorovi,
 • komplexne zabezpečuje správu registratúry kancelárie primátora,
 • zabezpečuje styk s orgánmi štátnej správy, inými organizáciami a inštitúciami, občianskymi združeniami,
 • vedie aktuálne databázy predstaviteľov SR, NR SR, vlády SR, orgánov a organizácií štátnej správy a samosprávy, zástupcov politických subjektov na úrovni mesta ako aj ďalších inštitúcií,
 • prijíma občanov a komunikuje s občanmi na úrovni primátora,
 • spolupracuje pri príprave podujatí organizovaných na úrovni mesta (oslavy, recepcie),
 • zabezpečuje vecné dary,
 • zabezpečuje archiváciu zmlúv,
 • organizačno - technicky a protokolárne zabezpečuje oficiálne návštevy a prijatia domácich a zahraničných hostí a delegácií,
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora, zástupcu primátora a prednostu,
 • zabezpečuje organizáciu a koordináciu pracovných stretnutí primátora,
 • pripravuje a prezentuje stanoviská mesta pre médiá,
 • aktualizuje v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi MsÚ webovú stránku mesta.
   

Božena Sádecká
vedúca sekretariátu
tel.: +421 42 465 08 64
e-mail: sekretariat@puchov.sk

Marián Ondrička
asistent primátorky
tel.: +421 42 465 08 34
e-mail: marian.ondricka@puchov.sk

Mgr. Tatiana Moravcová
poradca primátorky pre média, komunikáciu a marketing
tel.:  +421 903 400 019
e-mail: tatiana.moravcova@puchov.sk


 
ÚvodÚvodná stránka