Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Schválenie dohody o výmene bytu

Výmena bytu

Výmena bytu:

1. Výmenu bytov môžu nájomcovia nájomných bytov uskutočňovať len po predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka bytu – Mesta Púchov, ktorý vydá primátor spravidla na základe odporúčaní Komisie dopravy, služieb a bytovej politiky pri Mestskom zastupiteľstve Púchov.

2. Žiadosť o výmenu  bytov musí mať písomnú formu, musí byť odôvodnená a doručená na mesto Púchov, na Mestský úrad v Púchove. Žiadať o výmenu nájomného bytu môžu len nájomcovia, ktorí ku dňu podania žiadosti o výmenu bytu majú uhradené všetky záväzky voči mestu Púchov uvedené v §2, odst. 1, písmeno c) VZN č.4/2017. Pri výmene na nižšiu izbovitosť z dôvodu neschopnosti uhrádzať predpísané nájomné je podmienkou uzavretá dohoda o uznaní dlhu a uzavretý splátkový kalendár so správcovskou spoločnosťou. Výmena bytov sa môže uskutočniť len na základe dobrovoľnej dohody nájomcov.

Poplatky:

  • bez poplatku

 

Dokumenty na stiahnutie

Ziadost_o_vymenu_bytu.pdf(77 kB)Ziadost_o_vymenu_bytu.pdf
VZN_c_4_2017.pdf(3.3 MB)VZN_c_4_2017.pdf

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka