Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Schválené projekty

WiFi4EU - Bezplatné Wi-Fi pre Európanov

Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) - Európska komisia

Schválená výška poukazu - nenávratného príspevku: 15 000.- €

Číslo dohody: INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/010763/041034

Realizácia aktivít: najneskôr do 22.1. 2021

Popis projektu: Financovanie nákladov na vybudovanie a inštaláciu hotspotov Wi-Fi pre bezplatné internetové pripojenie pre verejnosť. 

Rozšírenie kapacity Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1. mája v Púchove“

Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy:                                                               IROP-PO2-SC221-2016-10

Kód žiadosti o NFP:                                                NFP302020H274

Schválená výška nenávratného príspevku:           246 050.- €

Realizácia aktivít: r. 2019

Popis projektu: Prístavba objektu materskej školy – rozšírenie kapacity o 20 detí, vnútorné vybavenie triedy,  zateplenie jestvujúcej školy, revitalizácia areálu. 
 

„Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste – II. etapa“

Dotácia Ministerstva vnútra SR – Rada vlády pre prevenciu kriminality

Schválená výška dotácie:                                        5 000.- €

Realizácia aktivít: r. 2018

Popis projektu: Rozšírenie kamerového systému v meste o dva kusy kamier a príslušenstvo.
 

„Obnova sociálnych zariadení, garáže a časti spevnených plôch budovy Hasičskej zbrojnice Púchov“

Dotácia Ministerstva vnútra SR – Prezídium HaZZ
Schválená výška dotácie:                                        30 000.- €

Realizácia aktivít: r. 2019

Popis projektu: Oprava jestvujúcich nevyhovujúcich sociálnych zariadení, obnova podlahy a omietok v garáži a oprava spevnených plôch v areáli zbrojnice.


„Základná škola Ulica Gorazdova Púchov – obstaranie vybavenia odborných učební“

Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy:                                                               IROP-PO2-SC222-2016-13

Kód žiadosti o NFP:                                                NFP3302020I734

Schválená výška nenávratného príspevku:           123.300,31 €

Realizácia aktivít: r. 2018 - 2019

Popis projektu: Vybavenie odborných učební polytechniky, fyziky a jazykovej učebne informačno-komunikačnými technológiami, didaktickými pomôckami a interiérovým vybavením.

 


„Podpora kompostovania v meste Púchov“

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Kód žiadosti o NFP: NFP310010J984

Schválená výška nenávratného príspevku: 188.565,12 €

Realizácia aktivít: r. 2018 - 2019

Popis projektu: Nákup kompostérov pre rodinné domy v meste a v mestských častiach.


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka