Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rekonštrukcia rozhlasu v meste Púchov – I. etapa

Rekonštrukcia rozhlasu v meste Púchov – I. etapaVytlačiť
 

Poskytovateľ NFP:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Program rozvoja vidieka – integrovaná stratégia rozvoja územia
Projekt MAS Naše Považie
Obnova a rozvoj obcí

Skutočné výdavky projektu: 23.920,18 €

Stručný popis výsledkov projektu:
Potreba realizácie tohto projektu vyplývala hlavne z havarijného stavu verejného rozhlasu v mestských častiach mesta Púchov a zníženej kvality zvukového prenosu smerom k obyvateľom. Cieľom projektu bolo ozvučenie územia drôtovým rozhlasom, ktorým chcelo mesto zabezpečiť zlepšenie základných služieb pre obyvateľov dotknutého územia a jej návštevníkov. Realizáciou projektu sa zvýšil ich životný štandard, docielilo sa zvýšenie kvality zvukového prenosu, čím sa zabezpečila lepšia informovanosť obyvateľov. Predmetom projektu bola rekonštrukcia rozhlasu v meste Púchov, konkrétne v k.ú. Púchov, Horné Kočkovce, Hoštiná, Ihrište, Nosice, Vieska Bezdedov.
Horné Kočkovce: nová rozhlasová ústredňa pre napájanie drôtového rozhlasu bola umiestnená na prízemí v budove Požiarnej zbrojnice. Navrhnutá bola rozhlasová ústredňa o výkone 1500 W.
Nosice: rozhlasová ústredňa je umiestnená v budove bývalej školy na prízemí. Navrhnutá je rozhlasová ústredňa o výkone 800 W.
Vieska - Bezdedov: rozhlasová ústredňa je umiestnená v budove Obecného domu. Rozhlasová ústredňa bude mať výkon 450 W.
Hoštiná: rozhlasová ústredňa pre napájanie drôtového rozhlasu je umiestnená na prízemí kultúrneho domu. Celé pracovisko bude napájané zo súčasného zásuvkového rozvodu 230 V. Navrhnutá je rozhlasová ústredňa o výkone 350 W.
Ihrište: rozhlasová ústredňa pre napájanie drôtového rozhlasu je umiestnená na prízemí budovy Požiarnej zbrojnice. Navrhnutá je rozhlasová ústredňa o výkone 180 W.
Pre ozvučenie všetkých miestnych častí sú inštalované tlakové reproduktory o výkone 15 W so zabudovaným 100 V transformátorom, citlivosť min. 107 dB, max. akustický tlak 126 dB. Reproduktory sú rozmiestnené na vlastné železné podpery, na stĺpy verejného osvetlenia, ktoré sú majetkom mesta, prípadne na podperné body do výšky cca 5 m.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka