Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

PUCHOVO DEDIČSTVO

PUCHOVO DEDIČSTVO je občianske združenie fungujúce ako nezávislá dobrovoľnícka iniciatíva od októbra 2011 a ako OZ od septembra 2014. Jeho hlavnou činnosťou je objavovanie, mapovanie a šírenie osvety o historických a kultúrnych jedinečnostiach Púchovského okresu a blízkeho okolia. Týmto spôsobom chce OZ napomáhať k ochrane všetkých pamiatok a dedičstva našich predkov, šíriť kultúrne a duchovné hodnoty tejto časti Slovenska ako aj rozširovať a prehlbovať kultúrno-historické a regionálne vedomie všetkých jeho obyvateľov a návštevníkov. Dôraz kladieme na hmotné a duchovné dedičstvo našich predkov, ale aj sídelné prostredie, urbanizmus, architektúru, prírodné prostredie, krásy krajiny – to všetko v priestore a čase minulom s odkazom do doby budúcej. Názov „PUCHOVO DEDIČSTVO“ odvodzujeme od pozostalosti prvého písomne doloženého obyvateľa a rovnomenného majiteľa osady v roku 1243 – Pucha, podľa ktorého je pomenovaný celý okres.

Máme záujem o postupné rozširovanie možností osvety a komunikácie, či už prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov alebo tematických prednášok, exkurzií a rôznych podujatí. Súčasťou PUCHOVHO DEDIČSTVA je chtiac-nechtiac každý, pretože všetci sme súčasťou tohto regiónu a vytvárame určité hodnoty, ktoré stoja za zachovanie pre ďalšie generácie. Uvedomujeme si, že moderný región a mesto sa nemôžu úspešne rozvíjať bez toho, aby poznal svoje miesto v dejinách a čerpal z nich inšpiráciu do budúcnosti. Výsledkom našich aktivít boli napríklad výstavy historických fotografií spojené s prednáškami o dejinách mesta Púchov: Púchov kedysi a dnes (2012), Priehrada mládeže na historických fotografiách (2013), Lazy pod Makytou v minulosti (2014). Posledné dve uvedené boli ešte v tom istom roku reprízované v ďalších priestoroch. V spolupráci s OZ MŔTVA KOSŤ sme spolupracovali na revitalizácií oddychovej zóny pri Púchovskej skale vytvorením novej informačnej tabule, architektonickým spracovaním návrhu altánku a ďalšími informačnými kampaňami. Náš historický výskum priniesol niekoľko nových vedeckých prác, ktoré boli uznané a vysoko hodnotené odbornou verejnosťou na Slovensku: napr. Riešenie tzv. židovskej otázky v okrese Púchov (1938-1945), Výstavba Priehrady mládeže v rokoch 1949-1958, Vplyv človeka na krajinu v kultúrnych a historických súvislostiach so zameraním na región stredného Považia v 20. storočí a i. Výsledky výskumu boli prezentované aj na rôznych prednáškach pre školy všetkých stupňov alebo ako televízne, rozhlasové a printové reportáže v médiách s regionálnym i celoslovenským pôsobením.

Pomocou internetovej stránky www.puchovodedicstvo.sk a sociálnej siete sme vytvorili priestor, kde prostredníctvom článkov zverejňujeme informácie z dejín a kultúry celého regiónu (okresu). Súčasťou webu je unikátna databáza starých videonahrávok a fotografií, ktoré od vynájdenia kamier a fotoaparátov zachytávajú historický vývoj tejto časti Slovenska. Množstvo fotografií a dobových materiálov pochádza zo súkromných zbierok, ktoré nám k ďalšej práci bezplatne poskytli a neustále poskytujú rôzni zberatelia a obyvatelia z okolia z neustále sa rozširujúcej základne podporovateľov.
 

Kontakt

PUCHOVO DEDIČSTVO, o.z.
1. mája 871/6
020 01 Púchov
e-mail: info@puchovodedicstvo.sk   
www.puchovodedicstvo.sk


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka