Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Príspevky za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD, ZUŠ, CVČ

Zníženie / odpustenie príspevkov rodičov za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD, ZUŠ a CVČ

Príspevky, ktoré uhrádzajú rodičia detí za pobyt v MŠ, ŠKD, ZUŠ a CVČ, je možné zo strany zriaďovateľa školy / školského zariadenia znížiť alebo odpustiť.
 

Potrebné doklady a dokumenty

 • ak rodina je v hmotnej núdzi:
  • písomná žiadosť zákonného zástupcu, stanovisko riaditeľa školy / školského zariadenia,
  • potvrdenie z ÚPSVaR, že rodina je poberateľom dávok v hmotnej núdzi.
 • pri prerušení dochádzky dieťaťa na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov:
  • písomná žiadosť zákonného zástupcu spolu so stanoviskom riaditeľa školy / školského zariadenia,
  • lekárske potvrdenie.

 

Poplatky

 • bez poplatkov

 

Kontakty

Mgr. Viera Češková
odborný referent spoločného školského úradu
tel.: +421 42 465 08 48
e-mail: viera.ceskova@puchov.sk

 

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • VZN č. 5/2012 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov v platnom znení

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka