Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Príspevky za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD, ZUŠ, CVČ

Zníženie / odpustenie príspevkov rodičov za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD, ZUŠ a CVČ

Príspevky, ktoré uhrádzajú rodičia detí za pobyt v MŠ, ŠKD, ZUŠ a CVČ, je možné zo strany zriaďovateľa školy / školského zariadenia znížiť alebo odpustiť.
 

Potrebné doklady a dokumenty

 • ak rodina je v hmotnej núdzi:
  • písomná žiadosť zákonného zástupcu, stanovisko riaditeľa školy / školského zariadenia,
  • potvrdenie z ÚPSVaR, že rodina je poberateľom dávok v hmotnej núdzi.
 • pri prerušení dochádzky dieťaťa na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov:
  • písomná žiadosť zákonného zástupcu spolu so stanoviskom riaditeľa školy / školského zariadenia,
  • lekárske potvrdenie.

 

Poplatky

 • bez poplatkov

 

Kontakty

Mgr. Viera Češková
odborný referent spoločného školského úradu
tel.: +421 42 465 08 48
e-mail: viera.ceskova@puchov.sk

 

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • VZN č. 5/2012 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov v platnom znení

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

dnes je: 19.4.2018

meniny má: Jela

Jarmok Prihláška

Dnes má službu:

Schneider
Okružná 1,
02001 Púchov

ďalšie dni

Sobota 21.4.
Pri fontáne
Moyzesova 1866/2,
020 01 Púchov
Sobota 21.4.
Dentur L
M.R. Štefánika 810,
020 01 Púchov
Nedeľa 22.4. - 27.4.
Schneider
Okružná 1,
02001 Púchov
Nedeľa 22.4.
Na starom námestí
Pod Lachovcom 1727/55,
020 01 Púchov
042/4710 962
webygroup
ÚvodÚvodná stránka