Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pridelenie bytu

Žiadosť o pridelenie bytu

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:

a) ktorá dovŕšila 18 rokov veku, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva,

b) ktorá má ku dňu podania žiadosti trvalý pobyt na území mesta Púchov minimálne 3 roky a pracuje na území Trenčianskeho kraja, ak nepracuje a je na materskej alebo rodičovskej dovolenke, príp. na starobnom dôchodku alebo invalidnom dôchodku.

c)  ktorá má ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu uhradené všetky záväzky voči mestu Púchov a nie je nájomcom v mestskom byte, ktorá nie je výlučným vlastníkom alebo podielovým vlastníkom polovice bytu, rodinného domu alebo rekreačného domu. Toto však neplatí v prípade ak súčet spoluvlastníckych podielov jednotlivých členov domácnosti rovnakej nehnuteľnosti bytu, rodinného domu a rekreačného domu je  podiel polovica a viac.

 

K žiadosti potrebujeme:

 • doniesť vyplnenú žiadosť o pridelenie bytu
 • k  žiadosti o pridelenie nájomného bytu je žiadateľ a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, povinný po vyzvaní Mestským úradom v Púchove doložiť:
  • kópiu daňového priznania
  • ročné  zúčtovanie  preddavkov na daň z  príjmov fyzickej  osoby zo závislej činnosti a daňový bonus za predchádzajúci kalendárny rok,
  • potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok,
  • iný príjem za predchádzajúci kalendárny rok (starobný dôchodok, invalidný dôchodok, sirotský dôchodok, sociálne dávky, dávka v nezamestnanosti, materské, rodičovský príspevok, nemocenské dávky, výživné, prídavok na dieťa a iné),
  • u žiadateľov o  bezbariérový  nájomný  byt  posudok, že žiadateľ alebo člen rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Poplatky:

 • bez poplatku 

 


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka