Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Pridelenie bytu

Žiadosť o pridelenie bytu

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:

a) ktorá dovŕšila 18 rokov veku, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva,

b) ktorá má ku dňu podania žiadosti trvalý pobyt na území mesta Púchov minimálne 3 roky a pracuje na území Trenčianskeho kraja, ak nepracuje a je na materskej alebo rodičovskej dovolenke, príp. na starobnom dôchodku alebo invalidnom dôchodku.

c)  ktorá má ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu uhradené všetky záväzky voči mestu Púchov a nie je nájomcom v mestskom byte, ktorá nie je výlučným vlastníkom alebo podielovým vlastníkom polovice bytu, rodinného domu alebo rekreačného domu. Toto však neplatí v prípade ak súčet spoluvlastníckych podielov jednotlivých členov domácnosti rovnakej nehnuteľnosti bytu, rodinného domu a rekreačného domu je  podiel polovica a viac.

 

K žiadosti potrebujeme:

 • doniesť vyplnenú žiadosť o pridelenie bytu
 • k  žiadosti o pridelenie nájomného bytu je žiadateľ a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, povinný po vyzvaní Mestským úradom v Púchove doložiť:
  • kópiu daňového priznania
  • ročné  zúčtovanie  preddavkov na daň z  príjmov fyzickej  osoby zo závislej činnosti a daňový bonus za predchádzajúci kalendárny rok,
  • potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok,
  • iný príjem za predchádzajúci kalendárny rok (starobný dôchodok, invalidný dôchodok, sirotský dôchodok, sociálne dávky, dávka v nezamestnanosti, materské, rodičovský príspevok, nemocenské dávky, výživné, prídavok na dieťa a iné),
  • u žiadateľov o  bezbariérový  nájomný  byt  posudok, že žiadateľ alebo člen rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

 

Poplatky:

 • bez poplatku 

 

 


 

Dokumenty na stiahnutie


 

 

dnes je: 19.4.2018

meniny má: Jela

Jarmok Prihláška

Dnes má službu:

Schneider
Okružná 1,
02001 Púchov

ďalšie dni

Sobota 21.4.
Pri fontáne
Moyzesova 1866/2,
020 01 Púchov
Sobota 21.4.
Dentur L
M.R. Štefánika 810,
020 01 Púchov
Nedeľa 22.4. - 27.4.
Schneider
Okružná 1,
02001 Púchov
Nedeľa 22.4.
Na starom námestí
Pod Lachovcom 1727/55,
020 01 Púchov
042/4710 962
webygroup
ÚvodÚvodná stránka