Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predĺženie nájomnej zmluvy na byt

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt

Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy:

 1. Nájomca požiada o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy najneskôr do 30 dní pred skončením nájmu.

 

 1. Podmienky, ktoré musí žiadateľ o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy spĺňať:
 1. ku dňu podania žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy má uhradené všetky záväzky voči Mestu Púchov uvedené v §2, odst. 1, písmeno c) VZN č.4/2017.
 2. ku dňu podania žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy má uhradené všetky dlhy na nájomnom voči mestu Púchov.
 3. pri nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Púchov a bytoch postavených zo ŠFRB spĺňa podmienky minimálneho a maximálneho príjmu.

 

 1. K žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy u nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Púchov je žiadateľ a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, povinný  doložiť:
 1. kópiu daňového priznania,
 2. ročné  zúčtovanie  preddavkov na daň z  príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a daňový bonus za predchádzajúci kalendárny rok,
 3. potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok,
 4. iný príjem za predchádzajúci kalendárny rok (starobný dôchodok, invalidný dôchodok, sirotský dôchodok, sociálne dávky, dávka v nezamestnanosti, materské, rodičovský príspevok, nemocenské dávky, výživné, prídavok na dieťa a iné),
 5. u žiadateľov o  bezbariérový  nájomný  byt  posudok, že žiadateľ alebo člen rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

 1. Po splnení všetkých stanovených podmienok podľa VZN č.4/2017 bude nájomcovi nájomného bytu vydané oznámenie o opakovanom pridelení nájomného bytu.

 

 1. V prípade, že nájomca prestane spĺňať podmienky ustanovené vo VZN č.4/2017, nebude mu vydané oznámenie o opakovanom pridelení nájomného bytu a následne musí vypratať nájomný byt v lehote určenej vo výzve na vypratanie bytu.

 

Poplatky:

 • bez poplatku

 

Dokumenty na stiahnutie

VZN_c_4_2017.pdf(3.3 MB)VZN_c_4_2017.pdf

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka