Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj a nájom majetku mesta, vecné bremeno

Predaj a nájom majetku mesta, vecné bremeno

ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Objekt SOV, Námestie slobody súp.č. 1400 - Slovenská pošta, a.s. Vytlačiť
 


 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. - parcela registra „C“ č. 370/23Vytlačiť
 


 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. - parcela registra „C“ č. 370/1Vytlačiť
 


 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Púchovská kultúra, s.r.o. - Objekt SOV 1400Vytlačiť
 


 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Rebita, s.r.o. - Objekt SOV 1401Vytlačiť
 


 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Rádioklub Javorník - Objekt SOV 1400Vytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody č. 1401 - 69,53 m2Vytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na nebytový priestor - na prízemí (budova Hasičskej zbrojnice) - ul. Železničná, Horné Kočkovce - 61 m2Vytlačiť
 


 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Peter Návoj ARMY PUBVytlačiť
 


 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Ivan ŠiškaVytlačiť
 


 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Kriemhilda KukučkováVytlačiť
 


 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Michal SirvoňVytlačiť
 


 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Peter JankejechVytlačiť
 


 
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Podivný BarónVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - WEB - STAR spol. s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody č. 1401 - 69,53 m2Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - K&L CAPITAL, s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Stredoslovenská distribučná, a.s.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Vladimír Hrnko, Štefan JaníčekVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - LESY Slovenskej republiky, štátny podnikVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Tinsef, s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1401 - 9,00 m2Vytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1401 - 20,60 m2Vytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na nebytový priestor - KVC na Hoenningovom námestí - 251,25 m2Vytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1401 - 150,09 m2Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - Trenčiansky samosprávny kraj Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať svoj nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - Emília PodymákováVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať svoj hnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - Podnik technických služieb mesta, s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať svoj nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - Podnik technických služieb mesta, s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať svoj nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - S.I.Partners s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1400 - 77,92 m2Vytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1401 - 20,10 m2Vytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1400 - 11,40 m2Vytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1401 - 150,09 m2Vytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1400 - 223,63 m2Vytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1401 - 78,58 m2Vytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1401 - 30,40 m2Vytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1400Vytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na nebytový priestor - Námestie slobody 1401Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie schváleného zámeru zriadiť vecné bremeno - Ján Križák, Miroslava KrižákováVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor - Moravská 4312Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor - Púchovská kultúra, s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor - OZ Rádioklub JavorníkVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať časť pozemku - GRYF MEDIA s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať časť pozemku - PROMOTION MEDIA, s. r. o.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať časť pozemku - ARTON s. r. o.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru zriadiť vecné bremeno - Považská vodárenská spoločnosťVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru zriadiť vecné bremeno - Ján Križák, Miroslava KrižákováVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru zriadiť vecné bremeno - Stredoslovenská distribučnáVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru odpredať nehnuteľný majetok - Vladimír Hrnko, Štefan JaníčekVytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na nebytový priestor - SOV 1401Vytlačiť
 


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov - PVSVytlačiť
 


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov - SVB RastislavovaVytlačiť
 


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov - Horečný JaroslavVytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na nebytový priestor SOV - 2Vytlačiť
 


 
 

Ponukové konanie na nebytový priestor SOV - 1Vytlačiť
 


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov - reklamné stavby NUBIUMVytlačiť
 


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov - reklamné stavby GRYF MEDIAVytlačiť
 


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov - PVSVytlačiť
 


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov - Káčer MiroslavVytlačiť
 


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov - IT Rony TradeVytlačiť
 


 
 

Zverejňovanie zámeru podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovVytlačiť
 


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisovVytlačiť
 


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisovVytlačiť
 


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov Vytlačiť
 


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisovVytlačiť
 


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisovVytlačiť
 


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisovVytlačiť
 


 
 

REKLAMNÉ STAVBY - zámer nájmu pozemkovVytlačiť
 


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisovVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať majetokVytlačiť
 


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisovVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať majetokVytlačiť
 


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí,
v znení neskorších predpisov.

(zverejnené od 03.02.2017 do 22.02.2017)

V súlade s §9a, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov MESTO PÚCHOV ZVEREJŇUJE:

Zámery odpredaja a kúpy nehnuteľností podľa §9a, ods.8, písm. e):

1. Odpredaj časti pozemku parcela KN-C č. 2313 druh pozemku záhrada o výmere 393 m2 v katastrálnom území Púchov, ktorý bol zameraný na základe geometrického plánu č. 046/2016 vyhotoveného Stanislavom Brtišom ako diel 1 o výmere 54 m2, ktorý vchádza do parcely KN-C č. 2315/2 druh pozemku záhrada o výmere 438 m2 žiadateľke Stanislave Cabukovej, bytom Lúky 141 za kúpnu cenu 5,- €/m2, t. j. za celkovú kúpnu cenu 270,- €, slovom : dvestosedemdesiat eur, je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.

Zdôvodnenie: Ide o odpredaj časti pozemku, ktorý Mesto Púchov dlhodobo nevyužíva, je značne zanedbaný, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľky a ktorý jej zabezpečí účelnejšie využívanie pozemku v jej vlastníctve.


2. Kúpa podielu 1/2 pozemkov : parcela KN-C 1665/45 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m2, pozemku parcela KN-C č. 1665/46 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m2 a pozemku parcela KN-C č. 1665/56 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2 v katastrálnom území Streženice do vlastníctva Mesta Púchov za kúpnu cenu 20,- €/m2, t. j. za celkovú kúpnu cenu 2730 ,- €, slovom : dvetisícsedemstotridsať eur, je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.

Zdôvodnenie: Ide o verejnoprospešné odkúpenie podielu 1/2 na predmetných pozemkoch od podielovej spoluvlastníčky Oľgy Krajčovej, Pod Dielom 334/57, 031 05 Liptovský Mikuláš do vlastníctva Mesta Púchov, ktoré je podielovým spoluvlastníkom predmetných pozemkov v podiele 1/2, na ktorých je zriadená kompostáreň na ukladanie bioodpadu zo záhrad a domácností, čím dôjde k zosúladeniu právneho stavu s reálnym užívaním predmetného podielu na pozemkoch.


3. Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom bude pozemok parcela KN-C č. 616/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2 v katastrálnom území Hoštiná od budúceho predávajúceho – manželov Aleny a Miroslava Čimborových, Hoštiná 4, 020 01 Púchov v prospech budúceho kupujúceho Mesta Púchov za budúcu kúpnu cenu 1,- €, slovom : jedno euro, je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.

Zdôvodnenie: Ide o verejnoprospešný záujem majetkovoprávne usporiadať právny vzťah k pozemku, na ktorom je dlhé roky umiestnená autobusová čakáreň pri autobusovej zastávke v katastrálnom území Hoštiná. Vzhľadom k tomu, že uzavretiu riadnej kúpnej zmluvy predchádza právny úkon vydržania vlastníckeho práva v prospech budúcich predávajúcich, ku ktorému je nevyhnutný súhlas Mesta Púchov, ktorý by Mesto Púchov nemohlo udeliť bez garancie prevodu vlastníckeho práva k pozemku, ktorý slúži desiatky rokov verejnoprospešnému účelu občanov, je nevyhnutné uzavrieť predmetnú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.

 

Zámer prenájmu nehnuteľností podľa §9a, ods.9, písm.c):

1. Predĺženie nájmu časti pozemku parcela KN-C č. 198/157 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 v katastrálnom území Púchov v prospech žiadateľa ŠPORT – CYKLISTIK, Viliam Senko, Ľ. Štúra 1683, 018 61 Beluša na dobu 3 rokov za cenu 1060,- €/rok, je v zmysle § 9a, ods. 9., písm. c) zákona o majetku obcí a v zmysle čl. 5.4.3. písm. a) a písm. b) „Zásad nájmu a stanovenia základných cien nájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Púchov“ prípadom hodným osobitného zreteľa.

Zdôvodnenie: Ide o predĺženie nájmu časti pozemku, na ktorom má žiadateľ umiestnenú obchodnú jednotku na predaj bicyklov a športového tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti na dobu 3 rokov. Žiadateľ predmetný pozemok užíval dlhodobo aj v minulosti na základe uzatvorených nájomných zmlúv s Mestom Púchov.


2. Predĺženie nájmu časti pozemku parcela KN-C č. 564/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 v katastrálnom území Púchov v prospech žiadateľa Michal Letko, Záhradná 540, 018 63 Ladce na dobu 3 rokov za cenu 720,- €/rok, je v zmysle § 9a, ods. 9., písm. c) zákona o majetku obcí a v zmysle čl. 5.4.3. písm. a) „Zásad nájmu a stanovenia základných cien nájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Púchov“ prípadom hodným osobitného zreteľa.

Zdôvodnenie: Ide o predĺženie nájmu pozemku, na ktorom má žiadateľ umiestnený prenosný predajný stánok, v ktorom vykonáva podnikateľskú činnosť – predaj grilovaných kurčiat na dobu 3 rokov. Žiadateľ predmetný pozemok užíval dlhodobo aj v minulosti na základe uzatvorených nájomných zmlúv s Mestom Púchov.

 

Zámer uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti podľa §9a, ods.8, písm.e):

1. Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia inžinierskej siete – vodovodného potrubia na pozemku parcela KN-C č. 2179/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1243 m2, pozemku parcela KN-C č. 2179/126 druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 1274 m2, pozemku parcela KN-C č. 2179/315 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 549 m2, pozemku  parcela KN-C č. 2179/320 druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 523 m2, pozemku parcela KN-C č. 2179/322 druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 390 m2spočívajúceho v práve stavby – automatickej dotláčacej stanice umiestnenej na pozemku parcela KN-C č. 2179/701 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 a na pozemku parcela KN-C č. 2179/702 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 v katastrálnom území Púchov v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 119/2016 vyhotovenom Ing. Štefanom Jantošom v prospech „Základnej organizácie slovenského zväzu záhradkárov č. 6, Púchov Zábreh“ za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom č. 220/2016 vyhotoveným Ing. Alexandrou Novackou v celkovej výške 1260,- €, slovom : jedentisícdvestošesťdesiat eur, je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.

Zdôvodnenie: Ide o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Púchov na základe žiadosti „Základnej organizácie slovenského zväzu záhradkárov č. 6, Púchov Zábreh“ za účelom vybudovania vodovodnej prípojky a rozvodu vody, ktorá bude slúžiť pre zásobovanie pitnou vodou záhradkárskej osady Zábreh.


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.

(zverejnené od 21.11.2016 do 06.12.2016)

V súlade s §9a, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov MESTO PÚCHOV ZVEREJŇUJE:


Zámery odpredaja a kúpy nehnuteľností podľa §9a, ods.8, písm. e):

1. Odpredaj pozemku parcela KN-C č. 1114/29 druh pozemku ostatná plocha o výmere 304 m2 v katastrálnom území Púchov, ktorý bol zameraný na základe geometrického plánu č. 146/2016 vyhotoveného Stanislavom Brtišom z časti pozemku parcela KN-C č. 1114/1 druh pozemku ostatná plocha o výmere 2777 m2 žiadateľovi spoločnosti MARCO MORALLI, s.r.o., Za cintorínom 1342, 020 01 Púchov za kúpnu cenu 35,- €/m2, t. j. za celkovú kúpnu cenu 10640,- €, slovom : desaťtisícšesťstoštyridsať eur je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí

Zdôvodnenie: Ide o odpredaj pozemku, ktorý Mesto Púchov doteraz  nevyužívalo a ktorý bezprostredne susedí so stavbou a pozemkom žiadateľa. Na predmetnom pozemku má žiadateľ záujem vybudovať parkovacie miesta pre zamestnancov a zákazníkov firmy Marco Moralli, s.r.o.  


2. Odpredaj pozemku parcela KN-C č. 2445/206 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 205 m2 v katastrálnom území Púchov, ktorý bol zameraný na základe geometrického plánu č. 123/2016 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom z časti pozemku parcela KN-C č. 2445/20 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 707 m2 a odpredaj pozemku parcela KN-C č. 198/350 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2  v katastrálnom území Púchov, ktorý bol zameraný na základe geometrického plánu č. 123/2016 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom z časti pozemku parcela KN-C č. 198/19 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1069 m2 žiadateľovi Ing. Františkovi Salajovi, bytom Belušské Slatiny 130, 018 61 Beluša za kúpnu cenu 60,- €/m2 , t. j. za celkovú kúpnu cenu  23700,- €, slovom : dvadsaťtritisícsedemsto eur je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí

Zdôvodnenie: Ide o odpredaj pozemkov, ktoré Mesto Púchov nevyužíva, ktoré bezprostredne susedia so stavbou hromadných garáží  a pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. Cieľom žiadateľa je po odkúpení predmetných pozemkov zmena účelu užívania časti hromadných garáží a vybudovanie obchodného centra s prevahou obchodných priestorov.


3. Kúpa pozemku parcela KN-C č. 1240/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3890 m2 v katastrálnom území Púchov do vlastníctva Mesta Púchov za kúpnu cenu 60,- €/m2, t. j. za celkovú kúpnu cenu 233400,- €, slovom : dvestotridsaťtritisícštyristo eur je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí

Zdôvodnenie: Ide o odkúpenie pozemku a spevnenej plochy parkoviska  s prístupom z miestnej komunikácie od spoločnosti PARI s.r.o. , sídlo : Streženická cesta 45, 020 01 Púchov, IČO : 36332551 do vlastníctva  Mesta Púchov, ktorý bude slúžiť verejnoprospešnému účelu – zabezpečeniu parkovacích plôch pre motorové vozidlá a autobusového nástupišťa pre občanov, v súlade s uznesením MsR č. 51/2016 konanej dňa 13.4.2016.


4. Kúpa podielu 1/4 pozemkov : parcela KN-C 1665/105 zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 , pozemku parcela KN-C č. 1665/106 zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 a pozemku parcela KN-C č. 1665/107 zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2 v katastrálnom území Streženice do vlastníctva Mesta Púchov  za kúpnu cenu 20,- €/m2 , t. j. za celkovú kúpnu cenu 705 ,- €, slovom : sedemstopäť eur je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí

Zdôvodnenie: Ide o verejnoprospešné odkúpenie podielu na predmetných pozemkoch od JUDr. Júliusa Jánošíka, bytom Jelačicova 12, 800 00  Bratislava do vlastníctva Mesta Púchov, ktoré je podielovým spoluvlastníkom predmetných pozemkov v podiele ¾ , na ktorých je zriadená kompostáreň na ukladanie bioodpadu zo záhrad a domácností, čím dôjde k zosúladeniu právneho stavu s reálnym užívaním predmetného podielu na  pozemkoch.

 

Zámer prenájmu nehnuteľnosti podľa §9a, ods.9, písm.c):

1. Predĺženie nájmu pozemku parcela KN-C č. 1207/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v katastrálnom území Púchov v prospech žiadateľky Marie Horákovej, Mojmírova 1163/3, 020 01 Púchov na dobu3 rokov s účinnosťou od 01.01.2017 za cenu 57,-€/rok  je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9., písm. c) zákona o majetku obcí

Zdôvodnenie: Ide o predĺženie nájmu pozemku, na ktorom má žiadateľ postavenú garáž vo svojom vlastníctve na dobu 3 rokov. Žiadateľ predmetný pozemok užíval dlhodobo aj v minulosti na základe  uzatvorených nájomných zmlúv s Mestom Púchov.


2. Predĺženie nájmu pozemku parcela KN-C č. 1207/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v katastrálnom území Púchov v prospech žiadateľa Miloslava Strmenského, ul. Obrancov mieru 1086/22, 020 01 Púchov na dobu3 rokov s účinnosťou od 01.01.2017 za cenu 57,-€/rok  je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9., písm. c) zákona o majetku obcí

Zdôvodnenie: Ide o predĺženie nájmu pozemku, na ktorom má žiadateľ postavenú garáž vo svojom vlastníctve na dobu 3 rokov. Žiadateľ predmetný pozemok užíval dlhodobo aj v minulosti na základe  uzatvorených nájomných zmlúv s Mestom Púchov a uznesením MsZ č. 116/2016 zo dňa 20.9.2016 bol schválený prenájom pozemku pod stavbou predmetnej garáže vo vlastníctve žiadateľa, avšak žiadateľ chybne špecifikoval vo svojej žiadosti označenie čísla parcely, preto je potrebné zosúladiť právny stav s reálnym užívaním pozemku.


3. Prenájom pozemku parcela KN-C č. 198/351 druh pozemku ostatné plochy a nádvoria o výmere 135 m2 geometrického plánu č. 123/2016 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom zčasti pozemku parcela KN-C č. 198/19 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1069 m2 v prospech žiadateľa Ing. Františka Salaja, bytom Belušské Slatiny 130, 018 61 Beluša na dobu 3 rokov s účinnosťou od 01.01.2017 za cenu 12,- €/m2/rok je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9., písm. c) zákona o majetku obcí

Zdôvodnenie: Ide o prenájom pozemku, na ktorom sa žiadateľ zaväzuje vybudovať verejne prístupné parkovisko pre zákazníkov a zamestnancov obchodného centra, ktoré vznikne po zmene účelu užívania časti hromadných garáží na obchodné centrum vo vlastníctve žiadateľa.


4. Predĺženie nájmu pozemku parcela KN-C č. 476/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 403 m2 v katastrálnom území Púchov v prospech žiadateľa DEVELOPER CONSULTING, s.r.o., sídlo Dvory 1468/10, 020 01 Púchov, IČO : 36320579 na dobu 1 rok s účinnosťou od 01.01.2017 do 31.12.2017 za cenu 15,12,-€/m2/rok, t.j. celkovo za 6093,36,- € v súlade s uznesením MsZ č. 100/2008 zo dňa 30.10.2008 je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9., písm. c) zákona o majetku obcí

Zdôvodnenie: Ide o predĺženie nájmu pozemku, na ktorom má žiadateľ dlhodobo rozostavanú stavbu „Administratívna budova ul. Hollého“ na základe stavebného povolenia zo dňa 10.06.2009.

 

Zámer uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti podľa §9a, ods.8, písm.e):

1. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho :
a) v práve umiestnenia stavby „ Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ na pozemkoch : parcela KN-E č. 223 druh pozemku orná pôda o výmere 202 m2 a parcela KN-E č. 918/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, v katastrálnom území Nosice v rozsahu v akom bude po zrealizovaní stavby vyznačená na porealizačnom geometrickom pláne, vyhotovenie ktorého zabezpečí budúci oprávnený z vecného bremena – TSK, jej prevádzky a údržby
b) v práve prechodu a prejazdu zamestnancov a vozidiel budúceho oprávneného z vecného bremena, prípadne zamestnancov a vozidiel ním určenej organizácie za jednorazovú náhradu vo výške 0,25 Eur/m2 budúcich zaťažených pozemkov zameraných geometrickým plánom je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.

Zdôvodnenie: Ide o verejnoprospešnú investičnú akciu Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ smerujúcej k rozvoju cyklistickej dopravy a cykloturistiky.


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.

Zámer prenájmu nehnuteľností.

(zverejnené od 21.11.2016)

V súlade s §9a, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov MESTO PÚCHOV ZVEREJŇUJE:

Zámer prenájmu nehnuteľností podľa §9a, ods.9,  formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

Zámer prenájmu pozemku v k.ú. Púchov parcela registra C KN č.1260/3 za účelom osadenia maximálne dvoch obojstranných reklamných stavieb rozmerov 5100 x 2400 (mm), v zmysle §9a ods.9 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými podmienkami:

 • Účastník súťaže predloží návrh obsahujúci svoju identifikáciu, účel nájmu, dobu nájmu a navrhovanú výšku nájmu nehnuteľností, pričom minimálna cena nájmu je stanovená v zmysle „Zásad nájmu a stanovenia základných cien nájmu pozemkov vo vlastníctve mesta Púchov“ a predstavuje nájomné 1000.- €/rok/kus, za obojstrannú reklamnú stavbu.
 • Účastník súťaže – fyzická osoba predloží výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace.
 • Účastník súťaže – právnická osoba predloží výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace.
 • Účastník súťaže predloží čestné vyhlásenie, že súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa § 7 zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou.
 • Hodnotiacim kritériom navrhovaná výška ceny nájmu.
 • V prípade doručenia dvoch totožných cenových ponúk na prenájom pozemku, môže komisia vyzvať ich predkladateľov na predloženie dodatočnej ponuky s cieľom dosiahnuť čo najvýhodnejšiu ponuku.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, zmeniť, doplniť podmienky súťaže alebo ukončiť súťaž bez výberu návrhu.
 • Obhliadku nehnuteľnosti bude možné dohodnúť po telefonickom dohovore s poverenými pracovníkmi Mestského úradu Púchov, v zmysle podmienok vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.
 • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže bude zverejnené v regionálnej tlači a na webovej stránke mesta 15 dní pred termínom na predkladanie súťažných návrhov.
 • Prijatie víťazného návrhu a uzatvorenie nájomného vzťahu podlieha schváleniu v orgánoch mesta (MsR, MsZ).

 


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.

 (zverejnené od 02.09.2016 do 20.09.2016)

V súlade s §9a, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov MESTO PÚCHOV ZVEREJŇUJE:

 Zámery odpredaja nehnuteľností podľa §9a, ods.8, písm. e):

Odpredaj pozemku parcela KN-C č. 2195/5 druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 68 m2  v katastrálnom území Púchov, ktorý bol zameraný na základe geometrického plánu č. 096/2016 vyhotoveného Stanislavom Brtišom  z  časti pozemku parcela KN-C č. 2195/2 druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 341 m2   žiadateľom Miroslavovi Ondráškovi a manželke Márii Ondráškovej, obaja bytom Námestie slobody 1405/22, 020 01 Púchov za kúpnu cenu  3 ,- €/m2 , t. j. za celkovú kúpnu cenu   204 ,- €, slovom : dvestoštyri eur  je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí

Zdôvodnenie: Ide o odpredaj pozemku, ktorý Mesto Púchov dlhodobo  nevyužíva, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľov a ktorý im zabezpečí účelnejšie využívanie  pozemku v ich vlastníctve.

 

Odpredaj pozemku parcela KN-C č. 2195/6 druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 81 m2  v katastrálnom území Púchov, ktorý bol zameraný na základe geometrického plánu č. 096/2016 vyhotoveného Stanislavom Brtišom  z  časti pozemku parcela KN-C č. 2195/2 druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 341 m2   žiadateľovi Ľuborovi Malovcovi,  bytom Vajanského 149, 020 01 Púchov za kúpnu cenu  3 ,- €/m2 , t. j. za celkovú kúpnu cenu   243 ,- €, slovom : dvestoštyridsaťtri eur  je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí

Zdôvodnenie: Ide o odpredaj pozemku, ktorý Mesto Púchov dlhodobo  nevyužíva, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľa a ktorý mu zabezpečí účelnejšie využívanie  pozemku v jeho vlastníctve.

Odpredaj pozemku parcela KN-C č. 2195/2 druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 192 m2  v katastrálnom území Púchov, ktorý bol zameraný na základe geometrického plánu č. 096/2016 vyhotoveného Stanislavom Brtišom  ako zostatok pozemku parcela KN-C č. 2195/2 druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 341 m2   žiadateľom Ivanovi Kršekovi a manželke Dane Kršekovej, obaja bytom Okružná 1427/50, 020 01 Púchov za kúpnu cenu  3 ,- €/m2 , t. j. za celkovú kúpnu cenu   576 ,- €, slovom : päťstosedemdesiatšesť eur je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí

Zdôvodnenie: Ide o odpredaj pozemku, ktorý Mesto Púchov dlhodobo  nevyužíva, ktorý bezprostredne susedí s pozemkami žiadateľov a ktorý im zabezpečí účelnejšie využívanie  pozemkov v ich vlastníctve.

Odpredaj pozemku parcela KN-C č. 1608/207 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 264 m2  v katastrálnom území Horné Kočkovce, ktorý bol zameraný na základe geometrického plánu č. 097/2016 vyhotoveného Ing. Gabrielom Vankom ml.  z  časti pozemku parcela KN-C č. 1608/29 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2079 m2   žiadateľom Ing. Mariánovi Kurtinovi a manželke Mgr. Andree Kurtinovej, obaja bytom Záskalie 1670/30, 020 01 Púchov za kúpnu cenu  7 ,- €/m2 , t. j. za celkovú kúpnu cenu   1848 ,- €, slovom : jedentisícosemstoštyridsaťosem eur je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí

Zdôvodnenie: Ide o odpredaj svahovitého pozemku, ktorý Mesto Púchov dlhodobo  nevyužíva a zosúladenie právneho stavu so skutkovým stavom, nakoľko na predmetnom pozemku sú uložené inžinierske siete a vstupy k pozemkom žiadateľov. Uvedený pozemok žiadatelia v dobrej viere dlhodobo užívali od roku 2010  spolu s rodinným domom č.s. 1670 a okolitými pozemkami, ktoré odkúpili od predchádzajúceho vlastníka a až v roku 2015 zistili, že predmetný pozemok je vo vlastníctve Mesta Púchov a netvorí súčasť odkúpených nehnuteľností v danej lokalite.

 

Zámer prenájmu nehnuteľnosti podľa §9a, ods.9, písm.c):

Predĺženie nájmu  pozemku parcela KN-C č. 1207/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v katastrálnom území Púchov v prospech žiadateľa Mgr. Miloslava Strmenského, Obrancov mieru 1086/22, 020 01 Púchov na dobu  3 rokov s účinnosťou od 01.01.2017 za cenu 57,-€/rok  je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9., písm. c) zákona o majetku obcí

Zdôvodnenie: Ide o predĺženie  nájmu pozemku, na ktorom má žiadateľ postavenú garáž vo svojom vlastníctve  na dobu 3 rokov. Žiadateľ predmetný pozemok užíval dlhodobo aj v minulosti na základe  uzatvorených nájomných zmlúv s Mestom Púchov.

 

Zámery zriadenia vecného bremena na nehnuteľnosti podľa §9a, ods.8, písm.e):

 

Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí – kanalizácie so šachtami s pásmom ochrany v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja uloženého potrubia na obidve strany, práve vstupu za účelom prevádzkovania, opravy a údržby na pozemkoch : parcela KN-C č. 1708/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2179 m2, parcela KN-C č. 631/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 942 m2, parcela KN-C č. 631/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2734 m2, parcela KN-C č. 1114/13, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 879 m2 a parcela KN-C č. 1114/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1892 m2 v katastrálnom území Púchov v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 38/2016 vyhotovenom GeoID s.r.o., v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, IČO : 36 672 076 za odplatu stanovenú znaleckým posudkom  č. 266/2016 Ing. Zuzanou Jurigovou vo výške 3150,64,- €, slovom : tritisícstopäťdesiat eur a šesťdesiatšyri centov je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.

Zdôvodnenie: Ide o investičnú akciu Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – Prekládka kanalizácie Dom dôchodcov v Púchove.

 

Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí – STL plynovej prípojky na pozemku  parcela KN-C č. 1712 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4661 m2  v katastrálnom území Púchov v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 78/2016 vyhotovenom Ing. Zuzanou Gardoňovou v prospech SPP – distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO : 35 910 739  za odplatu stanovenú znaleckým posudkom  č. 283/2016 vyhotoveným Ing. Zuzanou Jurigovou vo výške 17,- €, slovom : sedemnásť eur ,  je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.

 

Zdôvodnenie: Ide o zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby na základe žiadosti Ing. Miroslava Hachlinca, Námestie Slobody 1405/18, 020 01  Púchov, ktorý požiadal SPP – distribúciu, a.s. o preloženie a zapojenie plynárenského zariadenia k rodinnému domu č.s. 1009 na pozemku parcela KN-C č.  915 v katastrálnom území Púchov, ktorého je vlastníkom a ktorý bezprostredne susedí s parcelou KN-C č. 1712 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4661 m2. Zriadenie vecného bremena je podmienkou zo strany SPP – distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO : 35 910 739 k povoleniu vykonať ostrý prepoj medzi plynárenským zariadením, ktoré Ing. Miroslav Hachlinec vybudoval ako preložku a distribučnou sieťou prevádzkovanou SPP – distribúcia, a.s.,  Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO : 35 910 739.


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

Zámer zriadenia vecného bremena
(zverejnené od 07.06.2015 do 21.06.2016)

V súlade s §9a, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov MESTO PÚCHOV ZVEREJŇUJE:

Zámer zriadenia vecného bremena:

zriadenie vecného bremena na pozemku parcela KNC č. 32/1 v k.ú. Púchov, vo výmere obmedzenia 60 m2, spočívajúceho v umiestnení elektroenergetického zariadenia, jeho prevádzke a prístupu k nemu v zmysle zákona o energetike pre ENSTRA, a.s., Daxnerova 2636/9, 010 01 Žilina.

Zdôvodnenie: Ide o vybudovanie novej VN prípojky v súvislosti s realizáciou stavby: Športcentrum Púchov, časť VN prípojka, trafostanica.


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

Zámer odpredaja nehnuteľností
(zverejnené od 06.06.2016 do 21.06.2016)

V súlade s §9a, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov MESTO PÚCHOV ZVEREJŇUJE:

 

Zámer odpredaja nehnuteľnosti podľa §9a, ods.8, písm.e):

1. Odpredaj pozemku parcela KN-C č. 1608/202 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 19 m2 v katastrálnom území Horné Kočkovce, ktorý bol zameraný na základe geometrického plánu č. 02/2016 vyhotoveného Bc. Zuzanou Mikovou z časti pozemku parcela KN-C č. 1608/18 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 156 m2 ako diel 2 o výmere 18 m2 a z časti pozemku parcela KN-C č. 1608/73 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 1030 m2 ako diel 3 o výmere 1 m2 žiadateľom Petrovi Matochovi a manželke Ivete Matochovej, obaja bytom Astrova 1761/2, 020 01 Púchov za kúpnu cenu 7,-€/m2 je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.

Zdôvodnenie: Ide o odpredaj pozemku, ktorý Mesto Púchov dlhodobo nevyužíva, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľov a ktorý im zabezpečí plynulý vjazd do garáže v ich vlastníctve.

 

Zámer zámeny nehnuteľností podľa §9a, ods.8, písm.e):

1. Zámena, na základe geometrického plánu č. 019/16 geodetky Viery Riškovej, odčleneného dielu 1 o výmere 29 m2 z parcely KN-E č. 1082 ostatné plochy o výmere 2655 m2 vo vlastníctve Mesta Púchov, ktorý vchádza do novozameranej parcely KN-C č. 29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2 v katastrálnom území Hoštiná, do vlastníctva žiadateľky Ľubomíry Lehotskej, bytom Trenčianska 701/44, 821 09 Bratislava za novozameranú parcelu KN-C č. 26/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 a za novozameranú parcelu KN-C č. 27/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v katastrálnom území Hoštiná vo vlastníctve Ľubomíry Lehotskej do vlastníctva Mesta Púchov je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.

Zdôvodnenie: Ide o bezodplatnú zámenu časti pozemku vo vlastníctve Mesta Púchov, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľky, na ktorom má postavený žiadateľka rodinný dom za novozamerané parcely vo vlastníctve žiadateľky, ktoré sa nachádzajú pod miestnou komunikáciou. Mesto Púchov získa od žiadateľky o 9 m2 väčšiu výmeru ako je výmera, ktorú nadobudne žiadateľka od Mesta Púchov. Zámenou predmetných pozemkov dôjde k zosúladeniu právneho stavu s reálnym využívaním predmetných pozemkov.

 

Zámer prenájmu nehnuteľností podľa §9a, ods.9, písm.c):

1. Prenájom časti pozemku parcely KN-C č. 198/1 o výmere cca 100 m2 v katastrálnom území Púchov v prospech žiadateľa SLÁDEK a syn – Elektroinštalácie, s.r.o., Námestie slobody 1900, 020 01 Púchov, IČO : 36 294 080 na dobu 3 rokov za cenu 200,-€/rok je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. c) zákona o majetku obcí.

Zdôvodnenie: Ide o prenájom časti pozemku za účelom jeho využívania pre skladovaciu plochu predajne vo vlastníctve žiadateľa, ktorá bezprostredne susedí s predmetným pozemkom na dobu 3 rokov. Žiadateľ predmetnú časť pozemku užíval dlhodobo aj v minulosti na základe uzatvorených nájomných zmlúv s Mestom Púchov.

 

Zámer prenájmu nehnuteľností podľa §9a, ods.9, písm.c):

2. Predĺženie nájmu pozemku parcela KN-C č. 1207/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v katastrálnom území Púchov v prospech žiadateľa RNDr. Jozefa Kukučku, Obrancov mieru 1086/22, 020 01 Púchov na dobu 3 rokov s účinnosťou od 01.01.2017 za cenu 57,-€/rok je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí.

Zdôvodnenie: Ide o predĺženie nájmu pozemku, na ktorom má žiadateľ postavenú garáž vo svojom vlastníctve na dobu 3 rokov. Žiadateľ predmetný pozemok užíval dlhodobo aj v minulosti na základe uzatvorených nájomných zmlúv s Mestom Púchov.


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať majetokVytlačiť
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU

prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Mesto Púchov plánuje prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa svoj nasledovný nehnuteľný majetok:

Predmet nájmu
Nebytový priestor – sklad o výmere 18,30 m2 nachádzajúci sa na prízemí budovy Župného domu – skladu soli, súpisné číslo 522 postaveného na pozemku parcela č. KN-C 1219, kat. územie Púchov, zapísaný na liste vlastníctva č. 1 v kat. území Púchov.

Nájomca
Mgr. Marek Vatraľ, PhD., Mojmírova 1162/7, Púchov 020 01

Cena prenájmu
17,08 EUR + energie

Doba prenájmu
Do 01.03.2017

Dôvod hodný osobitného zreteľa
Predmet nájmu – nebytový priestor/sklad má byť prenajatý pre potreby literárnej kaviarne v Župnom dome, ktorá užíva priestory v Župnom dome v súlade s koncepciou a zámerom využívania budovy Župného domu občianskymi združeniami a vytvorením multimediálneho, interaktívneho a kultúrno-vzdelávacieho priestoru. Nájomca bude využívať priestor v súvislosti s prevádzkovaním kaviarne spojenej s kníhkupectvom ako sklad. Cena nájmu bola stanovená v súlade so Zásadami nájmu nebytových priestorov Mesta Púchov.


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať majetokVytlačiť
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU

prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Mesto Púchov plánuje prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa svoj nasledovný nehnuteľný majetok:

Predmet nájmu
Budovu Župného domu – sklad soli, súpisné číslo 522 postaveného na pozemku parcela č. KN-C 1219, kat. územie Púchov, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, v kat. území Púchov.

Nájomca
Občianske združenie PUCHOVO DEDIČSTVO, s identifikačným číslom (IČO) 42373956, daňovým identifikačným číslom (DIČ) 2024137060 a sídlom na adrese 1. mája 871/6 Púchov.

Cena prenájmu vrátane energií
1 EUR

Doba prenájmu
Do 30.04.2017

Dôvod hodný osobitného zreteľa
Predmet prenájmu - nebytové priestory majú byť prenajaté v súlade s koncepciou a zámerom využívania budovy Župného domu občianskymi združeniami a vytvorením multimediálneho, interaktívneho a kultúrno-vzdelávacieho priestoru.

Nájomca bude využívať priestor za účelom organizovania kultúrno-spoločenských akcií v kooperácii s ostatnými občianskymi združeniami resp. neformálnymi skupinami. Poskytované služby budú predstavovať doplnok k ostatným kultúrnym a voľnočasovým aktivitám v rámci Bodu kultúry Župný dom.

Cena nájmu bola stanovená v súlade so Zásadami nájmu nebytových priestorov Mesta Púchov.


 
 

Zverejnenie zámeru prenajať majetokVytlačiť
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU

prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Mesto Púchov plánuje prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa svoj nasledovný nehnuteľný majetok:

Predmet nájmu
Budovu Župného domu – sklad soli, súpisné číslo 522 postaveného na pozemku parcela č. KN-C 1219, kat. územie Púchov, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, v kat. území Púchov.

Nájomca
Občianske združenie PUCHOVO DEDIČSTVO, s identifikačným číslom (IČO) 42373956, daňovým identifikačným číslom (DIČ) 2024137060 a sídlom na adrese 1. maja 871/6 Púchov.

Cena prenájmu vrátane energií
1 EUR

Doba prenájmu
1 rok

Dôvod hodný osobitného zreteľa
Predmet prenájmu - nebytové priestory majú byť prenajaté v súlade s koncepciou a zámerom využívania budovy Župného domu občianskymi združeniami a vytvorením multimediálneho, interaktívneho a kultúrno-vzdelávacieho priestoru.

Nájomca bude využívať priestor za účelom organizovania kultúrno-spoločenských akcií v kooperácii s ostatnými občianskymi združeniami resp. neformálnymi skupinami. Poskytované služby budú predstavovať doplnok k ostatným kultúrnym a voľnočasovým aktivitám v rámci Bodu kultúry Župný dom.

Cena nájmu bola stanovená v súlade so Zásadami nájmu nebytových priestorov Mesta Púchov.


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

Zámer odpredaja nehnuteľností
(zverejnené od 08.04.2016 do 26.04.2016)

V súlade s §9a, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov MESTO PÚCHOV ZVEREJŇUJE:

Zámer odpredaja nehnuteľnosti podľa §9a, ods.8, písm.e):

Odpredaj pozemku parcela  KN-C č. 1649 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2  v katastrálnom území Púchov, žiadateľovi Ing. Ľubošovi Hyžákovi, Hrabovská 13/45, 020 01 Púchov

Zdôvodnenie: Ide o odpredaj pozemku, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľa a ktorý v minulosti právny predchodca žiadateľa daroval obci za účelom vybudovania drevenej obecnej zvonice. V súčasnosti bola zvonica kvôli zlému technickému stavu zbúraná a nahradila ju novovybudovaná zvonica na cintoríne v Hrabovke, takže odpadol dôvod darovania predmetného pozemku z minulosti a žiadateľ má zámer obnoviť predchádzajúci právny stav k  pozemku.


Zámer prenájmu nehnuteľností podľa §9a, ods.9, písm.c):

Prenájom  časti pozemku parcely KNC č. 11/1 o výmere cca 79 m2 v katastrálnom území Nosice v prospech žiadateľa Drahomíry Trníkovej, Nosice č. 36 na dobu 3 rokov

Zdôvodnenie: Ide o prenájom časti pozemku za účelom jeho využívania pre poľnohospodárske účely   na dobu 3 rokov za podmienok udržiavania a starostlivosti o predmetný pozemok (pravidelné kosenie) žiadateľom - nájomcom, ktorý predmetnú časť pozemku užíval dlhodobo aj v minulosti na základe  uzatvorených nájomných zmlúv s Mestom Púchov.


 
 

Zverejňovanie zámerov podľa § 9a zákona SNR č.138/1991 o majetku obcí, v znení neskorších predpisovVytlačiť
 

Zámer odpredaja nehnuteľností
(zverejnené od 08.02.2016 do 23.02.2016)


V súlade s §9a, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov MESTO PÚCHOV ZVEREJŇUJE:

Zámer odpredaja nehnuteľnosti podľa §9a, ods. 8, písm. e):

1) Odpredaj časti pozemku parcela KN-C č. 11/1 druh pozemku ostatná plocha o výmere 638 m2, zameranej geometrickým plánom č. 09/2016 vyhotoveným geodetom Ing. Štefanom Jantošom, ako parcela KN-C č. 11/13 druh pozemku ostatná plocha o výmere 55 m2 v katastrálnom území Nosice, žiadateľovi spoločnosti TABELA, s.r.o., Nosice 3840, 020 01 Púchov, IČO: 31636942.


Zdôvodnenie:
Ide o odpredaj časti pozemku parcela KN-C č. 11/1 druh pozemku ostatná plocha o výmere 638 m2, zameranej geometrickým plánom č. 09/2016 vyhotoveným geodetom Ing. Štefanom Jantošom, ako parcela KN-C č. 11/13 druh pozemku ostatná plocha o výmere 55 m2 v katastrálnom území Nosice, ktorý Mesto Púchov nevyužíva a ktorý bezprostredne nadväzuje na pozemok vo vlastníctve žiadateľa spoločnosti TABELA, s.r.o., Nosice 3840, 020 01 Púchov, IČO: 31636942, čím sa zjednotí nevyužitý úzky priestor do väčšej parcely vo vlastníctve žiadateľa.


 
 

Nebytové priestory na prenájomVytlačiť
 

Mesto Púchov oznamuje prípadným záujemcom o nájom nebytových priestorov, že dňom 31.1.2016 končí platnosť zmlúv o nájme nasledovných nebytových priestorov:

 • Nebytové priestory o výmere 150,09 m2, nachádzajúce sa na prízemí v SOV Púchov, Námestie slobody 1401, parc. č. KNC 198/158, k.ú. Púchov, súčasnosti využívané ako Marczibányiho reštaurácia.
 • Nebytové priestory o výmere 42,99 m2, nachádzajúce sa na prízemí v SOV Púchov, Námestie slobody 1400, parc. č. KNC 198/157, k.ú. Púchov, v  súčasnosti využívané ako skladové priestory.
 • Nebytové priestory o výmere 34,93 m2, nachádzajúce sa na prízemí v SOV Púchov, Námestie slobody 1400, parc. č. KNC 198/157, k.ú. Púchov, v súčasnosti využívané ako skladové priestory.

 

Predbežní záujemcovia o prenájom týchto priestorov môžu kontaktovať MsÚ Púchov:
Oddelenie dopravy a služieb
Janka Filová
tel.: +421 42 465 08 17
e-mail: jana.filova@puchov.sk

 

Verejnú obchodnú súťaž na prenájom týchto priestorov zverejní Mesto Púchov po skončení nájomných zmlúv s doterajším nájomcom, spoločnosťou Ampezzo, s.r.o.


 
 
ÚvodÚvodná stránka