Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozemkový fond

Mesto Púchov sa rozprestiera na ploche 4149,63 hektárov. Súčasná krajinná štruktúra je tvorená súborom prvkov, ktoré človek ovplyvnil, čiastočne alebo úplne pozmenil, resp. novovytvoril ako umelé prvky krajiny. Biotické prostredie extravilánu mesta bolo len mierne premenené, avšak prírodné biotické prostredie intravilánu mesta bolo úplne pretvorené.

Celková výmera poľnohospodárskeho pôdneho fondu v k.ú. mesta je 1293,99 ha, čo predstavuje 31,18 % z jeho celkovej výmery. Podiel poľnohospodárskej pôdy využívanej ako orná pôda je 25,61 %.

 

Štruktúra poľnohospodárskeho pôdneho fondu (v ha)


Typ poľnohospodárskej pôdy
 
Výmera v ha Podiel v %
Orná pôda 331,33 25,6 %
Chmeľnice 0,05 0,00 %
Vinice - -
Záhrady 108,99 8,42 %
Ovocné sady 53,72 4,15 %
Trvalé trávne porasty 799,90 61,82 %
Poľnohospodárska pôda spolu 1 293,99 100 %

 


 

Štruktúra využitia zeme (v ha)

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka