Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Ako vybaviť povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

  • Mesto Púchov v prenesenom výkone štátnej vodnej správy povoľuje stavbu studne a odber podzemných vôd pre fyzickú osobu
  • žiadateľ musí predložiť vyplnenú žiadosť

 

Zoznam príloh k žiadosti

  • list vlastníctva na pozemky stavbou dotknuté
  • kópia katastrálnej mapy
  • 2 ks projektovej dokumentácie vodnej stavby

 

Poplatky

  • správny poplatok 30 €

 

Kontakt

Mgr. Martina Knížatová
tel.: +421 42 465 08 45
mobil: 0905815376
e-mail: martina.knizatova@puchov.sk

 

Súvisiace právne predpisy

  • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

dnes je: 26.6.2019

meniny má: Adriána

ÚvodÚvodná stránka