Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Ako vybaviť povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

  • Mesto Púchov v prenesenom výkone štátnej vodnej správy povoľuje stavbu studne a odber podzemných vôd pre fyzickú osobu
  • žiadateľ musí predložiť vyplnenú žiadosť

 

Zoznam príloh k žiadosti

  • list vlastníctva na pozemky stavbou dotknuté
  • kópia katastrálnej mapy
  • 2 ks projektovej dokumentácie vodnej stavby

 

Poplatky

  • správny poplatok 30 €

 

Kontakt

Mgr. Martina Knížatová
tel.: +421 42 465 08 45
mobil: 0905815376
e-mail: martina.knizatova@puchov.sk

 

Súvisiace právne predpisy

  • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

Formulár na stiahnutie

Žiadosť o povolenie vodnej stavby

 

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

ÚvodÚvodná stránka