Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povolenie na kolaudáciu vodnej stavby a osobitné užívanie vôd

Povolenie na kolaudáciu vodnej stavby a osobitné užívanie vôd

Ako vybaviť povolenie na kolaudáciu vodnej stavby a osobitné užívanie vôd

  • Mesto Púchov v prenesenom výkone štátnej vodnej správy povoľuje užívanie studne a odber podzemných vôd pre fyzickú osobu
  • žiadateľ musí predložiť vyplnenú žiadosť (návrh na kolaudáciu)

 

Zoznam príloh k žiadosti

  • prehlásenie stavebného dozora o skutočnosti, že studňa je realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou
  • správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia
  • 1 ks projektovej dokumentácie vodnej stavby označenej pečiatkou pri stavebnom povolení

 

Poplatky

  • správny poplatok 20 €

 

Kontakt

Mgr. Martina Knížatová
tel.: +421 42 465 08 45
mobil: 0905815376
e-mail: martina.knizatova@puchov.sk

 

Súvisiace právne predpisy

  • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

Formulár na stiahnutie

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka