Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Postup pri sprístupňovaní informácií

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V súvislosti s platnosťou zákona Národnej rady SR č. 211/2000 Z.z. o poskytovaní informácií v znení zákona č. 628/2005, ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 211/2000 Z.z., ako i doplnení niektorých zákonov, oznamujeme, že poverenými pracovníkmi pre poskytovanie informácií na Mestskom úrade v Púchove sú:

  • prednostka MsÚ a vedúci oddelení MsÚ.

 

Žiadosť o poskytovanie informácií je možné podať:

  • písomne
  • ústne
  • faxom
  • elektronickou poštou (info@puchov.sk)
  • alebo iným technicky vykonateľným spôsobom

 

Písomné žiadosti sú prijímané poštou alebo priamo v podateľni MsÚ, na č. dverí 9. Osobné a telefonické žiadosti sú vybavované v stránkových dňoch a hodinách MsÚ.

Materiálne náklady spojené s poskytovaním informácie budú v zmysle zákona účtované žiadateľovi.


 
ÚvodÚvodná stránka