Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poskytovanie informácie o pobyte občana

Poskytovanie informácie o pobyte občana

Obce poskytujú na základe písomnej žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. Občan môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov o mieste pobytu; vo vyhlásení sa uvedie lehota, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov – táto lehota nesmie byť dlhšia ako 3 roky. 

 

Formuláre

  • žiadosť o oznámenie miesta pobytu občana
  • vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov

Formuláre sú k dispozícii na mestskom úrade, ohlasovňa pobytu.

 

Potrebné doklady a dokumenty

  • vyplnený formulár Žiadosť o oznámenie miesta pobytu občana
  • platný občiansky preukaz
  • vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov

 

Poplatky

  • správny poplatok vo výške  5,- € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Kontakt

Andrea Hradňanská
referent evidencie obyvateľov a budov
tel.: +421 42 46 508 22
e-mail: andrea.hradnanska@puchov.sk

 

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení
  • zákon č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch v platnom znení
  • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

Formulár na stiahnutie

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka