Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podnikanie

Žiadosť na otváracie hodiny

Podľa VZN 2/2007 - Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Púchov každá prevádzka oprávnená na podnikanie na území mesta Púchov má povinnosť ohlásiť prevádzkovú dobu. Podnikatelia si určia prevádzkovú dobu prevádzkarne v súlade s VZN 2/2007.

Podnikateľ predloží ohlásenie prevádzkovej doby  prevádzkarne na tlačive vydanom Mestským úradom v Púchove, oddelenie dopravy a služieb najneskôr 10 pracovných dní pred zahájením činnosti prevádzkarne. Je potrebné doložiť kópiu živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra.

Podnikatelia sú povinní prevádzkovú dobu písomne potvrdenú mestom Púchov označiť na prevádzkarni.

 

Oznámenie zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne
Oznámenie o dočasnom zatvorení prevádzky
Žiadosť o  predĺženie prevádzkovej doby

Podnikateľ predloží písomne všetky zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne  na potvrdenie na tlačive vydanom Mestským úradom v Púchove, oddelenie dopravy a služieb.

 

Oznámenie o zrušení prevádzky

Podnikateľ predloží oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne Mestskému úradu v Púchove, oddelenie dopravy a služieb najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia činnosti prevádzkarne na tlačive vydanom Mestským úradom v Púchove.

 

Ambulantný predaj

Prílohy:

  • živnostenský list / výpis z obchodného registra
  • súhlas na užívanie priestranstva (správca priestoru)
  • pri predaji občerstvenia povolenie hygieny
  • fotokópia strany ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie, že podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka nie je žiadateľ podnikateľom a nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.

Poplatky na tržnici si určuje správca tržnice.


 

Formulár na stiahnutie

oznamenie-prevadzkovej-doby.doc(30 kB)Oznámenie prevádzkovej doby prevádzkarne
oznamenie-zmeny-prevadzkovej-doby.doc(29.5 kB)Oznámenie zmeny prevádzkovej doby prevádzkarne
oznamenie-docasne-uzavretie-prevadzky.doc(27.5 kB)Oznámenie o dočasnom uzavretí prevádzkarne
oznamenie-o-zruseni-prevadzky.doc(27 kB)Oznámenie o zrušení prevádzky
ÚvodÚvodná stránka