Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podnik technických služieb mesta

Podnik technických služieb mesta, s.r.o.

logo PTSMPodnik technických služieb mesta, s.r.o.
Športovcov 890
020 01 Púchov

www.ptsmpu.sk

Predmetom činnosti spoločnosti Podnik technických služieb mesta, s.r.o. je výkon správy a údržby majetku mesta, ktorý majetok slúži verejnoprospešným záujmom a potrebám mesta s dôrazom na zabezpečenie bezpečného, estetického a po všetkých stránkach pre život občanov vhodného životného prostredia. Mesto Púchov je 100 % vlastníkom spoločnosti.

 

Konateľ

Ing. Miloš Svoboda
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

 

Dozorná rada

Ing. Ľubica Kuchařová
Ivan Kubiš
Mgr. Milada Vargová

 

Základné podnikateľské aktivity spoločnosti

 • Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu
 • Separovaný zber (vrecový systém, zberné domčeky – papier, sklo, plasty)
 • Údržba verejnej zelene
 • Správa cintorínov
 • Údržba verejných komunikácií a verejného osvetlenia

 

V rámci ostatných podnikateľských aktivít vykonáva obdobné činnosti pre podnikateľské subjekty z mesta a okolia:

 • Prenájom veľkoobjemových kontajnerov
 • Odvoz stavebného a objemného odpadu
 • Likvidácia odpadu
 • Prevoz sypkých materiálov
 • Prenájom vysokozdvižnej plošiny

 

Prevádzkuje zberný dvor pre občanov, kde je možné bez poplatku odovzdať nasledujúce druhy odpadov:

 • Vyradené akumulátory z automobilov, drobné batérie (monočlánky, batérie z mobilných telefónov)
 • Opotrebované oleje
 • Elektronický šrot (počítače, televízory, monitory, mikrovlnné rúry, práčky, …)
 • Vyradené chladničky, mrazničky
 • Vypálené žiarivky – sodíkové a ortuťové výrobky (úsporné zdroje svetla), nie žiarovky!
 • Stavebná suť z demolácií (betón, tehla, ypor)
 • Objemný odpad (staré okná, bytové jadrá, nábytok, sedacie súpravy, kreslá)
 • Pneumatiky
 • Železný odpad
 • Textil, drevo, …

 

V zmysle zákona o odpadoch PTSM, s.r.o. zabezpečuje dvakrát ročne – v jarnom a jesennom období, zber a prepravu objemových a nebezpečných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Viac informácií na http://www.ptsmpu.sk/zberny-dvor/.

Občania nás môžu navštíviť osobne v mieste sídla spoločnosti na ul. Športovcov 890, Púchov alebo kontaktovať na e-mail: ptsmpu@slovanet.sk
Zabezpečuje výmenu 110 litrových smetných nádob – životnosť päť rokov – v pracovných dňoch v čase od 07,00 – 13,00 hod.

 

Kontakty

Ústredňa, sekretariát riaditeľa: +421 42 463 11 24
Fax: +421 42 471 05 76
Vrátnica NONSTOP: +421 42 463 17 84

smetiari


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka