Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy. Na Slovensku začala formu participatívneho rozpočtu ako prvá využívať bratislavská mestská časť Nové Mesto. Od roku 2013 samospráva realizovala viacero projektov z rôznych oblastí spoločenského života. Participatívny rozpočet aktuálne funguje a využívajú ho aj ďalšie slovenské mestá, ako Banská Bystrica, Levice, Ružomberok, Prievidza, Piešťany, Pezinok, Považská Bystrica alebo Trnava.

Mesto Púchov zavedením mechanizmu participatívneho rozpočtu ako stabilnej súčasti samosprávnych procesov, umožňuje občanom zapájať sa do verejného života v čo najširšej možnej miere. Pravidlá participatívneho rozpočtu majú za cieľ umožniť realizáciu efektívnych a kvalitných procesov zapájania občanov do diskusií o podobe mesta a rozšírenie možností ich aktívnej participácie. Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Púchov upravujú priebeh PR v meste, a úlohy a postavenie jednotlivých účastníkov PR. Prostredníctvom PR občania rozhodujú, ako bude vynaložená časť rozpočtu mesta v rámci jedného kalendárneho roka.

Verejná diskusia umožní rokovania o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia, ktorí majú záujem využiť finančné prostriedky participatívneho rozpočtu, budú môcť predkladať návrhy a podnety z rôznych oblastí spoločenského života ako šport, kultúra, životné prostredie, mládež, seniori a ďalšie. Prostredníctvom rôznych mechanizmov participatívneho rozpočtu sa podnety postupne spracujú do projektovej podoby.

Participatívny rozpočet (ďalej len „PR") je právne záväzný výstup rozpočtovej politiky mesta, ktorý je výsledkom angažovania sa občanov pri prerozdelení časti verejných zdrojov mesta.

Cieľom PR je:
a) demokratické, otvorené a spoločné využívanie verejných zdrojov na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie mesta, samosprávy a komunity,
b) umožnenie participácie čo najväčšiemu počtu obyvateľov mesta Púchov, flexibilnejšie reagovanie na potreby a požiadavky obyvateľov mesta, zvýšenie transparentnosti samosprávy.

Participant je každá fyzická osoba, ktorá v danom rozpočtovom roku dosiahne vek 18 rokov a ktorá:
a) má trvalý pobyt na území mesta Púchov,
b) má prechodný pobyt na území mesta Púchov,
c) sa preukáže potvrdením o štúdiu v meste Púchov.
 

Zodpovedná osoba za participatívny rozpočet - organizačnú a technickú prípravu:

Ing. Zuzana BRINDZOVÁ, PhD.
tel.: +421 42 465 08 33
mobil: 0917 988 943
e-mail: zuzana.brindzova@puchov.sk


 

Štatút participatívneho rozpočtu

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka