Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznam o zápise detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2019/2020Vytlačiť
 

Mesto Púchov informuje verejnosť, že sa v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Doplnkom č.1 k VZN č.4/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov uskutoční zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2019/2020.

Miesto zápisu:

 1. Základná škola, Gorazdova 1174,
  č.t. 042/4631339, www.zsgorazdovapuchov.edupage.org
 2. Základná škola „Jána Amosa Komenského“, Komenského 50,
  č.t. 042/4632802, www.zskompv.edupage.sk
 3. Základná škola, Mládežnícka 1434,
  č.t. 042/4632458, www.zsmladeznicka.edupage.org
 4. Základná škola s materskou školou, Slovanská 23,
  č.t. 042/4677749, www.zsslovanpu.edupage.org


Termín zápisu: 3. apríla 2019 od 14,00 do 17,00 hod.
                         10. apríla 2019 od 14,00 do 17,00 hod.

K zápisu si treba priniesť: občiansky preukaz zákonných zástupcov, rodný list dieťaťa, poplatok 10,-€ (na predpísané zošity, pracovné zošity). Vhodné je priniesť si aj vyplnené tlačivá k zápisu, ktoré má konkrétna ZŠ zverejnené na svojom webovom sídle.

Postup pri odklade povinnej školskej dochádzky:

 • predložiť riaditeľke ZŠ písomnú žiadosť zákonných zástupcov,
 • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.


Zákonným zástupcom odporúčame:

 • ak sa rozhodnete pre ZŠ mimo určeného školského obvodu, dieťa bude zapísané po dohode s riaditeľkou základnej školy,
 • ak je dieťa so zákonnými zástupcami v zahraničí, požiadajú riaditeľku príslušnej ZŠ podľa školského obvodu v Púchove o možnosť plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky,
 • získať informácie o základných školách v meste podľa ich zamerania, čo pomôže pri výbere školy, ktorú bude ich dieťa navštevovať pri plnení povinnej školskej dochádzky (info na webových stránkach škôl a Mesta Púchov, alebo osobnou návštevou školy).

 

Príloha: školské obvody

Súbor na stiahnutie skolske-obvody.pdf skolske-obvody.pdf (203.9 kB)

 
 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

ÚvodÚvodná stránka