Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície Samostatný odborný referent pre výkon stavebného dozoru Vytlačiť
 

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície
Samostatný odborný referent pre výkon stavebného dozoru
na Oddelení výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu


Náplň (druh) práce:
Zabezpečenie a výkon činností súvisiacich so zabezpečením úloh na úseku investičnej výstavby, prípravy stavieb a podkladov pre verejné obstarávanie v zmysle príslušných zákonov a súvisiacich predpisov.


Požiadavky na zamestnanca:
- pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním so stavebno-technickým zameraním stavebníctvo, geodézia a kartografia,
- úplné stredné odborné vzdelanie stavebného smeru,
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa stavebného smeru,
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa stavebného smeru,
- prax vo verejnej správe výhodou,
- schopnosť rýchlo sa učiť nové veci,
- schopnosť samostatne myslieť a riešiť vzniknuté situácie,
- komunikatívnosť


Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného dozoru a prax na stavebnom úrade vítaná,
- bezúhonnosť,
- zvládanie stresových situácií,
- komunikatívnosť, flexibilita, dôslednosť, presnosť
- vodičské oprávnenie: Skupina B,
- počítače: Microsoft Word – pokročilá, Microsoft Excel – pokročilá


Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť,
- profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list a fotokópiu dokladu o vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Písomné žiadosti spolu s priloženým profesijným životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní, kópiou osvedčenia o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu a súhlasom so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie môžu záujemcovia zasielať na adresu:
Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov alebo osobne doručiť na podateľňu MsÚ v Púchove v zalepenej obálke.
Uzávierka žiadostí je 12.07.2019 o 14.00 hodine.


Pozvaní na osobný pohovor budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.


Púchov, 01.07.2019

JUDr. Iveta Brindzová
prednostka MsÚ


 
 
ÚvodÚvodná stránka