Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície Odborný referent stavebného poriadku Vytlačiť
 

Oznámenie o obsadení pracovnej pozície

 

Mesto Púchov oznamuje ponuku na obsadenie pracovnej pozície

Odborný referent stavebného poriadku

na Oddelení výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu

 

Náplň (druh) práce:

Zabezpečenie a výkon činností súvisiacich so zabezpečením úloh na úseku stavebného poriadku v zmysle stavebného zákona a súvisiacich predpisov, územné plánovanie a stavebný poriadok, vedenie územného konania a vydávanie územného rozhodnutia v zmysle platného Územného plánu Mesta Púchov, vedenie stavebného konania a vydávanie stavebného povolenia na stavby a ich zmeny, povoľovanie terénnych úprav, prác a zariadení, vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačných rozhodnutí stavby, ktoré vyžadujú stavebné povolenie, povoľovanie zmien v užívaní stavby, ďalšie činnosti v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení.

Požiadavky na zamestnanca:

 • pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním so stavebno-technickým zameraním stavebníctvo, geodézia a kartografia,
 • úplné stredné odborné vzdelanie,
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • prax vo verejnej správe výhodou,
 • schopnosť rýchlo sa učiť nové veci,
 • schopnosť samostatne myslieť a riešiť vzniknuté situácie,
 • komunikatívnosť.
   

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu a prax na stavebnom úrade vítaná,
 • bezúhonnosť,
 • vodičské oprávnenie: Skupina B,
 • počítače: Microsoft Word – pokročilá, Microsoft Excel – pokročilá,

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list a fotokópiu dokladu o vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomné žiadosti spolu s priloženým profesijným životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní, kópiou osvedčenia o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu a súhlasom so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie môžu záujemcovia  zasielať na adresu:

Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov alebo osobne doručiť na podateľňu MsÚ v Púchove v zalepenej obálke.

Uzávierka žiadostí je 12. 07. 2019 o 14.00 hodine.

Pozvaní na osobný pohovor budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.

Púchov, 28.06.2019                                   
JUDr. Iveta Brindzová,  prednostka MsÚ


 
 
ÚvodÚvodná stránka