Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Billa chce na svojom parkovisku osadiť závory Vytlačiť
 

IMG_5443.jpg

Spoločnosť Billa, ktorá prevádzkuje supermarket na Mudroňovej ulici v Púchove, opätovne požiadala mesto o povolenie na vybudovanie závor na priľahlom parkovisku.

Žiadosť Billy bola preto témou pracovného stretnutia na pôde púchovskej radnice, ktorého sa v pracovni primátorky zúčastnil realitný manažér spoločnosti Billa Matej Jančovič, vedúca oddelenia dopravy a služieb mestského úradu v Púchove Renáta Vavrová a Rastislav Brezina z Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva policajného zboru (OR PZ) Považská Bystrica.

Žiadosťou Billy sa pred stretnutím zaoberala aj komisia dopravy, služieb a bytovej politiky a takisto komisia výstavby, ktoré po prerokovaní žiadosti o umiestnenie cestných závor k jestvujúcemu parkovisku zaujali nesúhlasné odporúčacie stanoviská. Komisia výstavby zároveň v stanovisku žiada o zachovanie režimu fungovania parkoviska aj naďalej bez závor.
Rovnaké stanovisko na stretnutí tlmočila aj primátorka Púchova Katarína Heneková s odvolaním sa na osobný záväzok, ktorý figuruje v kúpnej zmluve medzi mestom Púchov a spoločnosťou Billa ešte z roku 2000, spočívajúci v umožnení využívania parkoviska verejnosťou. A tými sú určite aj obyvatelia priľahlých bytových domov.

V rámci rokovania na pôde mesta z hľadiska dopravno-bezpečnostného nesúhlasil s umiestnením závor ani zástupca dopravného inšpektorátu R. Brezina. Uvedená lokalita je podľa jeho vyjadrenia dopravne bezprostredne napojená na cestu druhej triedy č. 507 (Ul. Mudroňova), ktorá je v súčasnosti vysoko dopravne frekventovaná (intenzívna cestná doprava medzi mestskými časťami Púchova, ako aj medzi mestami Púchov a Považská Bystrica), pričom stavebno-technické obmedzenie plynulého vjazdu na dotknuté parkovisko, by malo za následok zahusťovanie cestnej premávky v celej priľahlej časti mesta Púchov.

Naviac sa v tesnej blízkosti dotknutého miesta nachádza aj chodcami veľmi využívaný priechod medzi Námestím slobody, areálom Športcentra a oddychovou zónou pri rieke Váh. Takouto zmenou organizácie dopravy by podľa dopravného inšpektorátu došlo k výraznému zhoršeniu dopravno-bezpečnostnej situácie (v neposlednom rade aj ku komplikáciám v statickej doprave v centrálnej časti mesta) s potenciálom vzniku kolíznych situácií, príp. dopravných nehôd so závažnými následkami na živote, zdraví a majetku osôb. 

Autor: tm

Billa_rampy (1).JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka