Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vidí svojich 100 dní vo funkcii primátorka Púchova Katarína Heneková?Vytlačiť
 

Práve dnes uplynulo sto dní od momentu, kedy Katarína Heneková zložila po vlaňajších úspešných komunálnych voľbách primátorský sľub, čím bola oficiálne inštalovaná do funkcie primátorky mesta Púchov. V celej histórii mesta Púchov ide vôbec o prvú ženu, ktorá tak zasadla na richtársku stoličku.

Zvyčajne sa v spätnej reflexii hodnotenia sto dní v úrade zvyknú noví primátori a starostovia odvolávať na kostlivcov v skriniach po svojich predchodcoch a na nepredpokladané prekážky, s ktorými sa po svojom nástupe museli potýkať. Katarína Heneková vystriedala vo funkcii primátora Púchova svojho manžela Rastislava Heneka a tak je zrejmé, že na predchodcu sa vyhovárať nemôže. Ako hodnotí historicky prvá primátorka Púchova svojich prvých sto dní vo funkcii?

Katka_Henekova_4_web.jpg

Do funkcie primátorky som takpovediac vhupla hneď rovnými nohami. Samozrejme, že som sa musela najskôr oboznámiť s celkovým fungovaním mestského úradu z pohľadu činností jednotlivých zamestnancov. Tieto informácie získate až potom, čo môžete priamo zvnútra nahliadnuť do fungovania takejto inštitúcie.

K personálnym výmenám počas týchto prvých sto dní nedošlo, nakoľko som najskôr potrebovala zistiť, ako zamestnanci úradu a mestských spoločností fungujú a či budú vedieť reagovať na moje požiadavky a na formu komunikácie so mnou. Ako primátorka si plne uvedomujem, že bez súčinnosti a spolupráce zamestnancov úradu a mestských spoločností sa nedá optimálne fungovať.

Od prvého februára nastúpila do neobsadenej funkcie prednostky mestského úradu JUDr. Iveta Brindzová, ktorá má moju dôveru. Verím, že si bude svoje povinnosti naďalej (tak ako doposiaľ) plniť zodpovedne a bude prínosom nielen pre mestský úrad, ale pre celé mesto. K ďalšej zmene došlo na právno-organizačnom oddelení, z ktorého v decembri odišiel predchádzajúci vedúci Radoslav Machan. Zastupovaním vedúceho tohto oddelenia bola dočasne poverená Ing. Zuzana Brindzová. A s účinnosťou od prvého marca do funkcie poradcu primátorky pre komunikáciu, médiá a marketing nastúpila Mgr. Tatiana Moravcová.

Na svojho predchodcu sa vyhovárať nemôžem😊. Samozrejme, so mnou prišla zmena v otázke organizácie práce, pretože každý, aj bývalý primátor, a ja máme inú formu organizácie práce, čo je úplne logické. A to isté sa týka aj komunikácie s mestskými poslancami. Vidím veľký priestor na to, aby sme spolu vytvorili jeden veľký tím a spoločne začali riešiť nielen jednotlivé body môjho volebného programu, ale aj požiadavky občanov.

V rámci projektu Otvorená radnica som v stredu 13. februára v premiére absolvovala vo svojej pracovni prvé zo série stretnutí s občanmi. Všetkých vopred nahlásených záujemcov som prijala a vypočula si ich návrhy, podnety a sťažnosti. Takéto stretnutia mi dávajú obraz o skutočných požiadavkách občanov, o ich starostiach a problémoch. Pokiaľ bude v mojich možnostiach pomôcť aspoň niektorým z nich, bude účel týchto stretnutí naplnený. „Otvorenú radnicu“ mám v pracovnom programe vždy v stredu od 15.00 do 17.00 hodiny.  

Jedným z mojich cieľov, ktoré som avizovala v predvolebnej kampani, bolo zabezpečiť maximálnu informovanosť z mestského úradu smerom k občanom. S tým súvisí aj momentálne pripravovaný redizajn webovej stránky mesta ako jedného z hlavných komunikačných kanálov radnice, od ktorého si sľubujem najmä sprehľadnenie uverejňovaných informácií z pohľadu návštevníka a takisto uverejňovanie priebežných informácií zo života radnice a pracovného programu primátora. Snažíme sa zabezpečiť prostredníctvom nadstavbových funkcií webstránky priamu väzbu na občanov cez mobilnú aplikáciu a sms notifikácie.
Do Púchovských novín sme zaviedli pravidelnú rubriku „Z pracovného programu primátorky“, ktorá ponúka týždenný prierez pracovných aktivít primátorky.

Nezabúdam na svoje predvolebné sľuby a všetko sa snažím smerovať k tomu, aby sa začali jednotlivé body môjho programu postupne plniť. Momentálne je rozbehnutý proces rekonštrukcie už mnohokrát opravovanej cesty pri divadle, ktorý, ako pevne verím, sa podarí v nadchádzajúcich niekoľkých mesiacoch úspešne zavŕšiť.

 • Odkúpenie dvoch objektov na Kolonke od Trenčianskeho samosprávneho kraja pre výstavbu minimálne 30 nových bytov ako „štartovacie“ byty pre rodiny s deťmi, prípadne osamelých občanov
  https://katarinahenekova.sk/moje-ciele-pre-puchov/
   

Mestské zastupiteľstvo aktuálne odsúhlasilo nadobudnutie dvoch objektov strednej odbornej školy na Kolonke, ktoré sú v majetku jej zriaďovateľa Trenčianskeho samosprávneho kraja a kde máme záujem vybudovať mestské štartovacie nájomné byty. Verím, že to prispeje k zvýšeniu životnej úrovne v našom meste a pritiahne záujem nových obyvateľov.

V zastupiteľstve bol odsúhlasený aj projekt rekonštrukcie budovy SOV-ky (strediska občianskej vybavenosti) na Námestí slobody. Projekt počíta s rekonštrukciou stávajúcich priestorov tak, aby na konci bol okrem iného výsledkom energeticky menej náročný objekt. Takisto plánujeme spolu s poslancami dohodnúť sa na podmienkach nadstavby a následného vybudovania ďalších nájomných bytov v tomto objekte.

Som rada, že poslanci na uplynulom zastupiteľstve dali zelenú aj príprave projektu rekonštrukcie autobusového nástupišťa pri železničnej stanici. Aktuálne sme v procese, kedy začíname pripravovať projektovú dokumentáciu, aby sme mohli začať komunikovať so železnicami.

Čo sa týka spustenia druhej prevádzky pošty v Púchove, sme v úzkom rokovaní s predstaviteľmi Slovenskej pošty a ja verím, že naozaj v najbližších mesiacoch budú mať Púchovčania k dispozícii aj túto druhú prevádzku.

Pri svojej práci na poste primátorky mesta považujem za veľmi dôležité načúvať a úzko spolupracovať nielen so seniormi a ich organizáciami, ale, samozrejme, aj s mládežou. Začali sme, v súčinnosti s Centrom voľného času, pracovať na vytvorení strategického materiálu, ktorý by obsiahol celú túto problematiku a do ktorého tvorby chcem logicky zapojiť aj mladých ľudí. Vytvorený dokument by nám mal byť nápomocný napríklad aj pri žiadostiach o financie z eurofondov.

Nedávno sa v Župnom dome uskutočnilo diskusné fórum na tému Nastavme si spolu moderné mesto pre mladých, ktorého som sa zúčastnila a ktoré zorganizovalo púchovské CVČ v spolupráci s mestom i podporou Regionálneho centra mládeže Trenčín. Prísť mohli všetci, či už mladí alebo tí, ktorí s mládežou v Púchove pracujú.

V kultúrnej oblasti už teraz pripravujeme novinku – Silvester v meste. Doteraz boli Púchovčania zvyknutí na oslavy Nového roka, vždy 1. januára. Aktuálne sme v procese hľadania iného priestranstva, než je pešia zóna, aby si mohli Púchovčania verejnú silvestrovskú oslavu a zábavu užiť vonku a aby boli čo najmenej dotknutí obyvatelia okolitých domov a bytov.     

Vo februári 2019 som sa listom obrátila na centrálu Centra právnej pomoci v Bratislave a tiež  na verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú so snahou pomôcť sprístupniť právne služby obyvateľom mesta Púchov, najmä nízkopríjmovým skupinám, zdravotne postihnutým či seniorom, korí si nemôžu dovoliť zaplatiť adekvátnu právnu pomoc prostredníctvom advokáta. Mojím zámerom bolo  vytvorenie stálej pobočky alebo detašovaného pracoviska Centra právnej pomoci. Žiaľ, vzhľadom na obmedzenú výšku rozpočtu Kancelárie verejného ochrancu práv, toto nie je možné. Centrum právnej pomoci zatiaľ na môj návrh spolupráce neodpovedalo, ale budem stále hľadať iné možnosti. Zatiaľ stále pokračujem ja osobne v poradenskej činnosti pre občanov v núdzi, a to prostredníctvom základnej organizácie zdravotne postihnutých v Púchove, kde sa každý mesiac stretávam s občanmi a skúšame hľadať riešenia na ich právne problémy. Teší ma, že verejná ochrankyňa práv spolu so svojimi spolupracovníkmi v blízkej budúcnosti do Púchova zavíta, aby sme spolu zrealizovali prednášku spojenú s diskusiou, na ktorej sa občania ale i organizácie dozvedia, s akými podnetmi sa na Kanceláriu verejného ochrancu práv môžu obracať alebo ich nasmerovať na orgány štátnej správy, ktoré im v danej problematike dokážu pomôcť.         

Ešte vlani v decembri sa podarilo na mestskú políciu zakúpiť automatický externý defibrilátor, ktorý sa stal súčasťou vybavenia automobilovej hliadky mestskej polície v teréne. Prístroj slúži na záchranu života ľudí, ktorých postihla zástava srdcovej činnosti.

 • Zabezpečiť, aby sa v spolupráci s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny podarilo nájsť riešenie na pokrytie ponuky a dopytu po osobnej asistencii, ktorej skutočný účel je nesmierne dôležitý. Nájsť styčný bod, ktorý pomôže nielen osobným asistentom nájsť prácu, ale najmä osobám s ŤZP pomôže takúto osobu zabezpečiť.
  https://katarinahenekova.sk/moje-ciele-pre-puchov/
   

Hneď od počiatku vzniku občianskeho združenia ARDEA (január 2019), ktoré založila Púchovčanka Janka Váleková a ktorá sama funguje ako osobná asistentka, sa mesto snaží a bude snažiť s týmto združením spolupracovať. Cieľom tohto združenia je integrovať ľudí s telesným znevýhodnením do bežného života, či už formou organizovania kultúrno-spoločenských alebo športových podujatí, poskytovaním poradenstva, zapožičiavaním zdravotných pomôcok, ale aj sprostredkovaním služby osobnej asistencie ako pre zdravotne postihnutých, tak pre samotných osobných asistentov či asistentky.   

 • Všetci sa v súčasnosti viac alebo menej snažíme žiť ekologicky, pretože si uvedomujeme všetky ekologické hrozby pre svet. A tak sa snažíme aspoň separovať: plasty, sklo, papier. Stále je to však v našom meste veľmi malý podiel na vytvorenom odpade. Ak budeme separovať viac, zaplatíme menej za uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu. Chcela by som, aby sme začali separovať použitý olej z domácností, biologický odpad a kovový odpad. Technické služby mesta vytvoria pre tento program podmienky pre uskladnenie a zber odpadu.
  https://katarinahenekova.sk/moje-ciele-pre-puchov/
   

Od kedy som nastúpila, boríme sa s otázkou efektívnosti odpadového hospodárstva. Snažíme sa nájsť ten správny kľúč k tomu, aby ľudia správne separovali a tým došlo k zefektívneniu činnosti technických služieb. V priebehu marca čaká túto mestskú organizáciu v rámci odpadového hospodárstva interný audit, ktorý verím, že nám pomôže v riešení tejto problematiky.

K tomuto bodu zatiaľ len krátko: pracujeme spoločne s dobrovoľnými aktivistami na tom, aby bol v meste Púchov zriadený menší útulok s kapacitou približne pre desať psíkov.

7. 3. 2019

 


 
 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

ÚvodÚvodná stránka