Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oznámenia mesta

Oznámenia mesta

Oznam - Rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej uliciVytlačiť
 

Vzhľadom na stav krytu chodníka, ktorý bol v nevyhovujúcom stave, značne poškodený jamami, prasklinami a výtlkmi boli v rozpočte mesta schválené finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu s ponechaním obrubníka, ktorý ohraničuje miestnu komunikáciu v celkovom rozsahu 525,50m². Akcia bola vysúťažená v rámci ďalších 6 lokalít, kde je potrebné odvodniť chodníky a rozšíriť odstavné plochy napr. Za cintorínom, na Námestí Slobody, Rastislavovej, Pribinovej a ulici Obrancov mieru. Zmluvný dodávateľ stavby ABC Building, s.r.o., Bratislava zahájil realizáciu nakoľko to ešte umožňujú technologické postupy a poveternostné podmienky, zároveň všetkých obyvateľov prosíme o trpezlivosť a porozumenie.


 
 

Ospravedlnenie - havária rozvodu teplovoduVytlačiť
 

Žiadame všetkých odberateľov tepla napojených na teplovodnú distribučnú sieť spoločnosti MESTKSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. o ospravedlnenie z dôvodu prerušenia dodávky tepla v čase od 03.12. 2018 od 14:30 do 04.12.2018 cca 12:00.

Tento havarijný stav zapríčinila spoločnosť, ktorá vykonáva položenie chráničiek optických káblov pre spoločnosti T-com a.s. a ORANGE a.s.   

Pri realizácii pretlaku pod cestou pri MŠ Chmelinec došlo k prerazenie primárneho teplovodného rozvodu tepla DN 300/500. Na našom dispečingu sme okamžite zaznamenali únik vody a zároveň realizátor práv nás informoval o vzniknutej situácii.
Uzatvorili sme sekčné armatúry, čím sme zabránili väčšiemu úniku vody zo systému a zorganizovali sme našich pracovníkov a zabezpečili sme potrebnú techniku.

Vzhľadom k tomu, že miesto poruchy sa nachádzalo na okraji miestnej komunikácie v tesnej blízkosti chodníka v hĺbke cca 1,5 m bolo potrebné vykopať pracovný priestor 2,0 x 4,0 m do hĺbky 2,0 m, rozrezať asfalt, demontovať chodník a samozrejme odčerpávať vodu z výkopu, predĺžili sa tieto práce do cca 20:00 hodiny, pričom voda ešte unikala až do cca 23:00 hod. Tento stav niektorí občania vyhodnotili ako stav, kedy sme od práce odišli a všetko ponechali na ráno. Ale nebolo to tak, voda vytekala pri občasnej vizuálnej kontrole, ktorú vykonával dispečer.

Hneď, ako to bolo možné zahájili sme montážne práce na zváraní potrubia. Nakoľko vrtná hlavica prerazila plášťovú tepelnú izoláciu a urobila do oceľového potrubia priehlbinu o priemere cca 20 cm a následne prasklinu v dĺžke cca 5 cm, bolo potrebné z potrubia vyrezať časť plášťa o ploche 25 x 40 cm a následne navariť nový kus. Tieto práce trvali do nasledujúceho rána do cca 05:30 hod. Po odstránení poruchy a kontrole tesnosti zvarov, bol celý primárny okruh postupne napúšťaný upravenou vodu, odvzdušňovaný a každá KOST bola postupne kontrolovaná.

Ako dodávateľovi tepla na území Mesta Púchov je nám veľmi ľúto situácie, ktorá vznikla a aj napriek tomu, že k havárii nedošlo vinou prevádzkovateľa sústavy - Púchov servis s.r.o. ani zanedbaním povinností zo strany vlastníka - MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., chceme sa touto cestou OSPRAVEDLNIŤ všetkým odberateľom tepla v meste, ktorým bola v uvedenom čase obmedzená tepelná pohoda.

Tento havarijný stav nás do budúcnosti zaväzuje zabezpečiť nielen zvýšenú kontrolu všetkých externých firiem vykonávajúcich zemné práce vo vymedzenom území CZT (centrálneho zásobovania teplom), ale aj zaviesť systém oznamovania takejto situácie prostredníctvo sociálnych sietí resp. SMS a pod.

Ďakujeme za pochopenie.

Ostávame s úctou.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.


 
 

Oznam k havárii rozvodu teplovoduVytlačiť
 

Dňa 3.12. 2018  cca o 14.30 hod. sme obdržali informáciu o prerazení primárneho rozvodu teplovodu pri objekte Materskej školy Chmelinec. Našou obhliadkou sme zistili, že firma realizujúca  v meste výkopy pre optické káble svojou technikou porušila teplovod s následným únikom vykurovacieho média. Z dôvodu tohto mimoriadneho havarijného stavu muselo dôjsť k prerušeniu dodávky tepla pre väčšiu časť mesta.

Na odstránenie havárie sme  okamžite zabezpečili potrebných pracovníkov a techniku. Z dôvodu, že porucha bola rozsiahla a pod cestou s veľmi zlým prístupom  sa práce natiahli až do ranných hodín.

Následne sme začali tlakovať systém a postupne dodávať teplo do mesta.

I napriek tomu, že k havárii nedošlo našou vinou, chceme sa ospravedlniť všetkým odberateľom tepla v meste. Tento havarijný stav nás do budúcnosti zaväzuje zabezpečiť zvýšenú kontrolu všetkých externých firiem vykonávajúcich zemné práce vo vymedzenom území CZT (centrálneho zásobovania teplom).
 

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. 


 
 

Oznámenie o výruboch - p. RegulaVytlačiť
 

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci  vydania súhlasu podľa § 47 odst. 3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších noviel.


 
 

Oznámenie o výruboch - p. LukáčováVytlačiť
 

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci  vydania súhlasu podľa § 47 odst. 3 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších noviel.


 
 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo dňa 05.12.2018Vytlačiť
 


 
 

Oznam - zatvorenie matriky - 04.12.2018Vytlačiť
 

Mesto Púchov, matričný úrad oznamuje, že dňa 04.12.2018 bude matričný úrad zatvorený od 8:00 hod do 14:30 hod.


 
 

Pozvánka na ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo dňa 28.11.2018Vytlačiť
 


 
 

Výzva pre občanov – nahlasovanie chovu ošípaných v termíne do 27.11.2018Vytlačiť
 

Na základe žiadosti o súčinnosť z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy zo dňa 15.11.2018, vyzývame občanov, aby nahlásili priamo na Mestskom úrade (kancelária č. 14, p. Katríková) chov ošípaných  (meno, priezvisko, adresa, počet ošípaných).

Dôvodom je aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných v okolitých krajinách. Inšpektori ŠVPS následne doriešia s chovateľmi povinnú registráciu farmy a zvierat.

Termín nahlasovania :  do 27.11.2018

Súbor na stiahnutie obce-supis.PDF obce-supis.PDF (500.5 kB)

 
 

Návrh - PLÁN LEGISLATÍVNEJ ČINNOSTI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PÚCHOV NA ROK 2019Vytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 263
ÚvodÚvodná stránka