Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenia mesta

Oznámenia mesta

Oznam o úprave pracovného času Mestského úradu PúchovVytlačiť
 

Na základe rozhodnutia primátorky mesta bude z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v zmysle ustanovenia § 37 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou, teplom alebo chladom pri práci v dňoch 26.06.2019 a 27.06.2019 upravený pracovný čas zamestnancov na Mestskom úrade Púchov nasledovne:

streda 26.06.2019 – 07:00 hod. do 15:00 hod.

štvrtok 27.06.2019 – 07:00 hod. do 13:00 hod.

 

JUDr. Iveta Brindzová
prednostka MsÚ Púchov


 
 

Informácia verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - TSK so sídlom v TrenčíneVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo Púchov dňa 26.06.2019Vytlačiť
 


 
 

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu - oznámenie o výruboch - Obec Dolné KočkovceVytlačiť
 


 
 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 12.07.2019 - ul. 1. Mája, Gorazdova a MojmírovaVytlačiť
 


 
 

Návrh čerpania fondu bežných výdavkov mesta Púchov - jún 2019Vytlačiť
 


 
 

Návrh úpravy rozpočtu mesta Púchov - jún 2019Vytlačiť
 


 
 

Návrh čerpania rezervného fondu mesta Púchov - jún 2019Vytlačiť
 


 
 

Návrh - VZN č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste PúchovVytlačiť
 


 
 

Návrh - VZN č. 9/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej školeVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 415
ÚvodÚvodná stránka