Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Osvedčovanie listín

Osvedčovanie listín

Osvedčovanie listín sa vykonáva podľa zákona NR SR č. 599/2001 Z.z.

Kompetencia osvedčovania nie je viazaná na trvalý pobyt žiadateľa. Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým orginálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčujú sa listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.

 

Doklady a dokumenty potrebné pre vybavenie

 • občiansky preukaz, príp. cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícka knižka alebo povolenie na pobyt pre cudzinca
 • originál listiny a jej fotokópia

 

Upozornenie

Mestský úrad nevykonáva osvedčenie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

 

Poplatky

 • osvedčenie listín (fotokópie) za každú začatú stranu v slovenskom jazyku: 2,00 €
 • osvedčenie listín (fotokópie) za každú začatú stranu v českom jazyku: 3,00 €
 • správny poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Kontakt

Eva Drahniaková
e-mail: eva.drahniakova@puchov.sk
Ing. Jana Savarová
e-mail: jana.savarova@puchov.sk

tel.: +421 42 465 08 88

 

Právne predpisy

 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení
 • zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v platnom znení

 

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk


 

PRIHLÁŠKA remeselníkov na Mikulášsky jarmok 2019

webygroup
ÚvodÚvodná stránka