Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra mesta

Orgánmi mesta Púchov sú Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta. Mestské zastupiteľstvo mesta Púchov je zastupiteľský zbor mesta zložený z 19 poslancov, zvolených obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva. Primátor mesta Púchov je predstaveným mesta a najvyšším orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta na 4 roky.

Mestské zastupiteľstvo v Púchove zriaďuje tieto svoje orgány:

 1. Mestskú radu v počte 5 členov
 2. Komisie Mestského zastupiteľstva v počte 9, a to:
 • Ekonomická komisia
 • Komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania
 • Komisia grantových a dotačných projektov
 • Komisia dopravy a služieb
 • Komisia bytovej politiky
 • Komisia vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpečenia a mládeže
 • Komisia športu
 • Komisia ochrany verejného poriadku
 • Komisia na ochranu verejného záujmu

 

Organizačná štruktúra Mestského úradu v Púchove:

 • primátor mesta
 • zástupca primátora
 • sekretariát primátora mesta
 • hlavný kontrolór a útvar hlavného kontrolóra
 • prednosta úradu
 • oddelenie organizačné a vnútornej správy
 • oddelenie školstva a sociálnych vecí
 • oddelenie výstavby a životného prostredia
 • oddelenie dopravy a služieb
 • ekonomické oddelenie

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta Púchov, ktorého volí MsZ v Púchove.


 

Kontakty na MsÚ Púchov

Mestský úrad Púchov

Štefánikova 821/21
020 18  Púchov
e-mail: msu@puchov.sk
fax: +421 42 465 08 26
tel.: +421 42 465 08 31

Adresa určená na plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám: info@puchov.sk
Schránku je možné používať aj na úradnú komunikáciu.

Elektronickú službu "všeobecné podanie" je možné používať prostredníctvom www.slovensko.sk

 

Vážení občania, rôzne oddelenia majú rôzne úradné hodiny, venujte tomu prosím pozornosť.

Úradné hodiny na MsÚ Púchov

Pondelok    7:00 – 15:00
Utorok        7:00 – 14:30
Streda        7:00 – 16:30
Štvrtok       7:00 – 14:30
Piatok        7:00 – 14:30

Stránkové dni sú pondelok, streda a piatok.

 

Úradné hodiny – pokladňa

Pondelok    7:15 – 11:00 a 12:00 – 14:30
Utorok        7:15 – 11:00 a 12:00 – 14:00
Streda        7:15 – 11:00 a 12:00 – 16:00
Štvrtok       7:15 – 11:00 a 12:00 – 14:00
Piatok        7:15 – 11:00 a 12:00 – 14:00

 

Matričný úrad

Pondelok    7:00 – 14:30
Utorok        7:00 – 14:30
Streda        7:00 – 16:30
Štvrtok        nestránkový deň
Piatok         7:00 – 14:30

 

Sekretariát primátora

Božena Sádecká
vedúca sekretariátu
tel.: +421 42 465 08 64
e-mail: sekretariat@puchov.sk

Marián Ondrička
asistent primátora
tel.: +421 42 465 08 34
e-mail: marian.ondricka@puchov.sk

Mgr. Tatiana Moravcová
poradca primátorky pre média, komunikáciu a marketing
tel.:  +421 903 400 019
e-mail: tatiana.moravcova@puchov.sk

 

Útvar hlavného kontrolóra

Ing. Marta Kavecká
hlavný kontrolór
tel.: +421 42 465 08 42
e-mail: marta.kavecka@puchov.sk

odborný referent kontroly (zatiaľ neobsadená funkcia)
 

 

Prednostka

JUDr. Iveta Brindzová
prednostka
tel.: +421 42 465 08 19
e-mail: iveta.brindzova@puchov.sk

Kancelária prednostu

Mgr. Juraj Škripec
právnik
tel.: +421 42 465 08 42
e-mail: juraj.skripec@puchov.sk

Ing. Ivana Mikušcová
verejné obstarávanie a grantové projekty
tel.: +421 42 465 08 36
e-mail: ivana.mikuscova@puchov.sk

Ing. Jana Vondrová
referent grantových projektov a administratívnych prác
tel.: +421 42 465 08 41
e-mail: jana.vondrova@puchov.sk

Ing. Daniela Drábiková
referent grantových projektov a administratívnych prác
tel.: +421 42 465 08 24
e-mail: daniela.drabikova@puchov.sk

Peter Barančík
správca IT siete
tel.: +421 42 465 08 40
e-mail: peter.barancik@puchov.sk

 

Oddelenia mestského úradu

Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Ing. Zuzana Brindzová, PhD.
vedúca oddelenia
tel.: +421 42 465 08 33
e-mail: zuzana.brindzova@puchov.sk

Ing. Jana Savarová
matrika
tel.: +421 42 465 08 88
e-mail: jana.savarova@puchov.sk

Eva Drahniaková
matrika
tel.: +421 42 465 08 88
e-mail: eva.drahniakova@puchov.sk

Mariana Krásna
referent hlavnej pokladne
tel.: +421 42 465 08 15
e-mail: mariana.krasna@puchov.sk

Martina Blahová Krásna
podateľňa a pokladňa
tel.: +421 42 465 08 29
e-mail: martina.blahova@puchov.sk

Andrea Hradňanská
evidencia obyvateľov
tel.: +421 42 465 08 22
e-mail: andrea.hradnanska@puchov.sk

Ing. Martin Rosina
referent správy a údržby majetku
tel.: +421 42 465 08 23
e-mail: martin.rosina@puchov.sk

Edita Katríková
civilná a požiarna ochrana
tel.: +421 42 465 08 14
e-mail: edita.katrikova@puchov.sk

Emília Palmeová
mzdové účtovníctvo
tel.: +421 42 465 08 38
e-mail: emilia.palmeova@puchov.sk

Ivana Lysá
personalistika
tel.: +421 42 465 08 38
e-mail: ivana.lysa@puchov.sk

Ing. Martina Belásová
referent a koordinátor aktivačných prác
tel.: +421 42 465 08 25
e-mail: martina.belasova@puchov.sk

Ľubica Okrajková
informátor mestského úradu
tel.: +421 42 465 08 31

Vlasta Ciesarová
upratovačka

Mária Kadlecová
upratovačka

Viera Rusnáková
upratovačka

 

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Mgr. Renáta Holáková
vedúca oddelenia
tel.: +421 42 465 08 27
e-mail: renata.holakova@puchov.sk

Mgr. Viera Češková
odborný referent spoločného školského úradu
tel.: +421 42 465 08 48
e-mail: viera.ceskova@puchov.sk

Mgr. Ivana Vančová
odborný referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 35
e-mail: ivana.vancova@puchov.sk

Lenka Jamborková
referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 35
e-mail: lenka.jamborkova@puchov.sk

Mgr. Lenka Krásna
referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 49
e-mail: lenka.krasna@puchov.sk

Ing. Janka Harnádková
referent sociálnych vecí a sociálnych služieb
tel.: +421 42 465 08 49
e-mail: janka.harnadkova@puchov.sk

Mgr. Daniela Gabrišová
referent pre kultúru, ZPOZ, správa Župného domu
tel.: +421 42 465 08 43
e-mail: daniela.gabrisova@puchov.sk

Vlasta Kozáková
referent pre financovanie školstva
tel.: +421 42 465 08 43
e-mail: vlasta.kozakova@puchov.sk

 

Ekonomické oddelenie

Ing. Lucia Pružinská
vedúca oddelenia
tel.: +421 42 465 08 65
e-mail: lucia.pruzinska@puchov.sk

Mgr. Mária Chmelíková
finančný účtovník
e-mail: maria.chmelikova@puchov.sk

Andrea Nosková
finančný účtovník a rozpočtár
tel.: +421 42 465 08 44
e-mail: andrea.noskova@puchov.sk

Ing. Patricia Rumanová
referent vymáhania daňových pohľadávok
tel.: +421 42 465 08 25
e-mail: patricia.rumanova@puchov.sk

Vlasta Derevjaníková
referent miestnych daní – daň z nehnuteľností PO, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje
tel.: +421 42 465 08 21
e-mail: vlasta.derevjanikova@puchov.sk

Bc. Ingrid Belicová
referent miestnych daní – daň z nehnuteľností FO
tel.: +421 42 465 08 21
e-mail: ingrid.belicova@puchov.sk

Janka Cimeráková
referent odpadového hospodárstva a komunálneho odpadu
tel.: +421 42 465 08 12
e-mail: janka.cimerakova@puchov.sk

Juraj Gabčo
referent odpadového hospodárstva a komunálneho odpadu
tel.: +421 42 465 08 12
e-mail: juraj.gabco@puchov.sk

Eva Záborská
referent majetku
tel.: +421 42 465 08 47
e-mail: eva.zaborska@puchov.sk

Monika Loduhová
finančný účtovník MŠ
tel.: +421 42 465 08 47
e-mail: monika.loduhova@puchov.sk

Iveta Körmendyová
referent fakturácie
tel.: +421 42 465 08 47
e-mail: iveta.kormendyova@puchov.sk

Ing. Andrea Veselovská
odborný referent - rozpočtár
tel.: +421 42 465 08 48
e-mail: andrea.veselovska@puchov.sk

 

Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu

Ing. Miroslav Svorada
vedúci oddelenia
tel.: +421 42 465 08 30
e-mail: miroslav.svorada@puchov.sk

Ing. arch. Daniela Šicová
architekt mesta
tel.: +421 42 465 08 28
e-mail: daniela.sicova@puchov.sk

Ing. Ingrid Kováčiková
stavebný úrad
tel.: +421 42 465 08 46
e-mail: ingrid.kovacikova@puchov.sk

Tomáš Kovár
stavebný úrad
tel.: +421 42 465 08 13
e-mail: tomas.kovar@puchov.sk

Michal Kočner
referent pre výkon stavebného dozoru
tel.: +421 42 465 08 23
e-mail: michal.kocner@puchov.sk

Mgr. Martina Knížatová
životné prostredie
tel.: +421 42 465 08 45
e-mail: martina.knizatova@puchov.sk

Bc. Natália Beňová
referent ŠFRB
tel.: +421 42 465 08 45
e-mail: natalia.benova@puchov.sk

Helena Jakubeková
technická príprava, reklamné zariadenia
tel.: +421 42 465 08 32
e-mail: helena.jakubekova@puchov.sk

Ing. Veronika Müllerová, PhD.
referent odpadového hospodárstva a investičná činnosť 
tel.: +421 42 465 08 42
e-mail: veronika.mullerova@puchov.sk

 

Oddelenie dopravy a služieb

Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD.
vedúca oddelenia
tel.: +421 42 465 08 16
e-mail: alena.vavrova@puchov.sk

Miroslava Bajzová
obchod a cestovný ruch
tel.: +421 42 465 08 17
e-mail: miroslava.bajzova@puchov.sk

Ing. Terézia Luhová
referent bytovej politiky
tel.: +421 42 465 08 17
e-mail: terezia.luhova@puchov.sk

Juraj Drocár
doprava, parkovacie automaty
tel.: +421 42 465 08 18
e-mail: juraj.drocar@puchov.sk

Vladimír Ozimý
referent dopravy a služieb
tel.: +421 42 465 08 18
e-mail: vladimir.ozimy@puchov.sk

Parkovacie karty
mobil: 0908 783 176
e-mail: karty@puchov.sk


 
ÚvodÚvodná stránka